Suomi 100 - Taustat ja tarinat

Juhlasivulla esitellään virastojen toimintaa ennen ja nyt

Kuvituskuva

Suomi 100 - Taustat ja tarinat

ELY-keskukset ja TE-toimistot juhlistavat 100-vuotiasta Suomea monin tavoin ympäri maata, muun muassa esittelemällä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille virastojen toimintaa ennen ja nyt näyttelyin, valokuvahaastein, artikkelein ja blogikirjoituksin sekä järjestämällä henkilöstölle juhlatilaisuuksia. Asiakkaitakin huomioidaan teemaan liittyen monessa toimipaikassa. Taustoista ja tarinoista kerromme myös sosiaalisen median kanavillamme joulukuun aikana.

Finland 100 - Bakgrund och berättelser

NTM-centralerna och TE-byråerna firar det 100-åriga Finland på många olika sätt runt om i landet. Ämbetsverkens nuvarande och tidigare verksamhet presenteras för kunder och samarbetspartner via utställningar, fotoutmaningar, artiklar och bloggar samt genom att ordna festevenemang för personalen. Med anknytning till temat uppmärksammas även våra kunder på flera verksamhetsställen. Du kan också läsa om bakgrund och berättelser på våra sociala medier under december månad.

Päivitetty: 25.02.2021