Suomi 100 - Taustat ja tarinat

Juhlasivulla esitellään virastojen toimintaa ennen ja nyt

Mistä ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat lähtöisin?

Suomi 100 - Taustat ja tarinat on ELY-keskusten ja TE-toimistojen Suomen juhlavuoden sosiaalisen median kampanja, jossa joulukuun aikana kerrotaan virastojen taustoja ja tarinoita historiasta nykypäivään.

Kuvituskuva: mustavalkoinen vanha kuva, jossa traktori lanaa tietä.ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on monivaiheinen ja pitkä historia, joka ulottuu yli 200 vuoden taa. ELY-keskusten liikennetehtävien taustalla on muun muassa kuningas Kustaa IV Adolfin 200 vuotta sitten perustama Kuninkaallinen koskenperkausjohtokunta, jonka toimesta perattiin jokia vesiliikenteen helpottamiseksi. Vesi- ja ympäristötehtävät juontavat juurensa mm. 1800-luvulla perustetuista maanviljelysinsinööripiireistä ja 1600-luvulla perustetuista lääninhallituksista. Elinkeinotehtävien taustalla ovat vuonna 1997 yhdistetyt työ- ja elinkeinokysymyksiin liittyviä viranomaispalveluja hoitaneiden eri ministeriöiden hallinnonalojen alueyksiköt, joista muodostettiin TE-keskukset. Nykyiset ELY-keskukset perustetiin vuonna 2010, jolloin niihin koottiin tiepiirien, alueellisten ympäristökeskusten, TE-keskusten, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä.

1940-luvulla työvoimahallinto keskitettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle, kun valtion rooli työttömyyden ehkäisyssä alkoi lisääntyä. Ennen sitä oli työttömyyden hoito keskittynyt kuntien vastuulle. Vuonna 1942 Suomi jaettiin työvoimapiireihin ja käytännön työttömyyden torjuntaa hoitivat työvoimalautakunnat. Sittemmin perustettiin 1970-luvulla valtiollinen Työnvälitystoimisto, nimi muuttui myöhemmin Työvoimatoimistoksi. 2000-luvulla tuli käyttöön nimi TE-toimistot ja nykyiset TE-toimistot perustetiin 2013, jolloin ne liitettiin ELY-keskusten yhteyteen. Jokaisen muutoksen yhteydessä toki uudistettiin nimen lisäksi palveluitakin.

Oikopolut

Päivitetty: 17.03.2021