Suomi 100 - Taustat ja tarinat

Juhlasivulla esitellään virastojen toimintaa ennen ja nyt

Österbottens TE-byrå gjorde över 150 lyckade besök hos företagare i regionen

Österbottens TE-byrå genomförde i början av september kampanjen "100 företagsbesök på en dag". Besöken gav upphov till ett tiotal jobb och praktikplatser i regionen och visade att många företag behöver arbetstagare genast eller inom den närmaste framtiden.

Det går bra för Österbotten och i det rådande konjunkturläget behöver företagen kunnig arbetskraft så det gäller att se upp att bristen på arbetskraft inte blir en flaskhals för utvecklingen. Lika viktigt är det att de arbetssökande hittar jobb.

I fall det inte genast finns kunniga medarbetare att tillgå kan TE-byrån och arbetsgivaren ta RekryteringsUtbildning till hjälp. Utbildningen skräddarsys för företagets behov.

Illustration: en kran lyfter en del av huspaketet.Företagsbesöken gav också TE-byråns sakkunniga vid företagstjänsterna nyttig information om näringslivets läge och företagens behov inom byråns verksamhetsområde. Det gav dessutom en ypperlig möjlighet för de sakkunniga att marknadsföra TE-byråns rekryterings- samt övriga tjänster.

Kampanjen 100 företagsbesök på en dag genomfördes det hundraåriga Finland och Företagarveckan till ära. Det hundraåriga Finland är ju ett resultat av det arbete som bl.a. företagarna har gjort.

I vår kommer Österbottens TE-byrå att ordna en liknande kampanj, men då kommer hela byråns personal att delta.

Päivitetty: 26.02.2021