Hyvä työelämä Etelä-Savossa

Tietoa työelämän laadusta, työhyvinvoinnista ja työn tuottavuudesta

Hankkeita

Tältä sivulta löydät muutamia työelämän laatuun ja kehittämiseen liittyviä hankkeita, jotka ovat käynnissä Etelä-Savon alueella. Voit kertoa palauteosion kautta, mikäli tiedossasi on muita yrityksien ja yrittäjien toimintaa tukevia hankkeita alueeltamme!

 

Työelämän laatu ja työn tuottavuus

 • Kyseessä on TYÖ2030-ohjelman hanke, jonka tavoitteena on tukea maakunnan yrityksiä erityisoloissa selviämisessä sekä kehittää maakunnan työelämäverkoston toimintaa. Lisätietoa TYÖ2030-ohjelman verkkosivuilta:

  TYÖ2030-aluepilotti (ttl.fi)

 • Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti yksilö- ja organisaatiotasolla ja sitä kautta myös parantaa työn tuottavuutta erityisesti vuorotyötä ja henkisesti kuormittavaa työtä tekevillä työntekijöillä. Hankkeessa kehitetään työn tuunaamisen tapoja, jotka perustuvat yksilöllisen vuorokausirytmin tunnistamiseen. Vuorokausirytmien ja energiatasojen tunnistamisessa hyödynnetään monipuolisia kyselyitä ja hyvinvointiteknologian antamaa henkilökohtaista tietoa. Työelämän laatua ja työn tuottavuutta pyritään edistämään muokkaamalla esimerkiksi työprosesseja, -aikatauluja ja -tehtäviä yksilöllisesti sopivammiksi.

  CARVE-hanke (xamk.fi)

  Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2019-30.9.2021.

Työelämän muutoskohtien hankkeet

 • Rebuild Business -hanke tukee yritysten toimintaympäristön häiriötilanteisiin varautumista ja omistajanvaihdoksien toteuttamista Etelä-Savon elinvoiman säilyttämiseksi yritysneuvonnan keinoin. Hanke on suunnattu yritystoimintaa kehittäville, yrityksen myyntiä tai hankintaa suunnittelevalle tai harkitsevalle, sekä lopettavalle tai aloittavalle yritäjälle. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2021-31.8.2023.

  Linkki hankkeen sivuille: Rebuild business -hanke (mikseimikkeli.fi)

Maaseutuyrittäjien hyvinvointi

Yrittäjien tuki ja hyvinvointi

 • Hankkeen toiminta auttaa yrittäjää tunnistamaan omaa tilannettaan, jaksamista, yrityksen tilannetta ja tulevia suunnitelmia. Tukiverkon asiantuntija avustaa, keskustelee, tukee ja herättelee yrittäjän omia ajatuksia tulevaisuudesta sekä tarvittaessa ohjaa eteenpäin esim. kriisikeskukseen tai talousapu-neuvontaan.

  Linkki hankkeen sivuille: Yrittäjän tukiverkko -hanke (yrittajat.fi)

  Vot ottaa yhteyttä verkostoon joko henkilökohtaisesti tai palvelutilauksella.

 • VahvaKS-hanke tarjoaa yrittäjille oman ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen työkaluja ja konsultaatiota. Hanke tarjoaa Varkauden, Leppävirran ja Joroisten alueen pk-yrityksille seuraavat maksuttomat palvelut: valmentavat yksilökeskustelut, työyhteisövalmennukset ja ryhmämuotoiset johtamisvalmennukset.

  Lisätietoja: VahvaKS-hanke (navitas.fi)

  Hankkeen toiminta-aika 11.5.2020 - 31.12.2020

Toiminnan kehittäminen

 • Savonlinna Live 2! -hanke reagoi pitkittyneen koronatilanteen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin Savonlinnan alueen matkailu- ja palvelusektorilla. Tavoitteena on turvata Savonlinnan alueen matkailu- ja palvelualan yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittymistä sekä tukea alan työllisyyttä murrostilanteessa.
  Toimien vaikuttavuus kohdistuu pääasiassa kuluvan vuoden sesonkeihin, mutta tavoitteena on tuotekehityksen ja valmennuksen keinoin tukea yritysten sopeutumista myös pandemian jälkeiseen aikaan ja siihen liittyviin kysynnän muutoksiin mm. matkailun ympärivuotisuutta tukemalla.

  Savonlinna Live 2! -hanke (elinkeinopalvelut.fi)

  Hankkeen toiminta-aika 1.12.2020 - 30.9.2021.

 • Hankkeen tavoitteena on pienten sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoiminnan kehittäminen niin, että ne kykenevät tuottamaan palveluja monituottajamallilla verkostona, jossa hyödynnetään (erilaisia yhteistyömalleja huomioiden) järjestämisvastuussa olevien kuntien / kuntayhtymien kanssa tehtävää yhteistyötä.

  Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet sote- alan yritykset sekä tukipalvelujen tuottajat. Toimialueena on Pohjois-Savo, Etelä-Savosta Rantasalmi ja Sulkava, Pohjois-Karjalasta Outokumpu ja Polvijärvi sekä Keski-Suomesta Kyyjärvi, Kivijärvi, Kinnula, Karstula, Kannonkoski, Viitasaari, Pihtipudas ja Saarijärvi.

  SOPIEN 2.0 -hanke (navitas.fi)

  Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2020 - 31.12.2022.

 • Keski-Savon Yrittäjänaiset ry:n hankkeen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista erityisesti yhdistyksen pieniä jäsenyrityksiä sekä muita yhdistyksen talousalueen pieniä yksinyrittäjiä ja mikroyrittäjiä verkostoitumaan ja hyödyntämään digitaalisuuden mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia tuottavaan yhteistyöhön ja kannattavaan liiketoimintaan.

  RE-BOOT -hanke (re-boot.fi)

  Hankkeen toiminta-aika on 11.5.2020 - 15.11.2020.

 • Vetovoimainen kotihoito -hanke toteutetaan päätoteuttajan eli Essoten alueella Essoten sekä Xamkin, Diakin ja Esedun voimin. Myös Pieksämäen kaupunki ja kotihoito ovat yhteistyökumppaneina. Hankkeessa kehitetään kotihoidon vetovoimaisuutta niin, että kotihoidon työntekijöiden työurat jatkuvat ja kiinnostus alalle hakeutumiseen lisääntyy.

  Hanke pureutuu kotihoidon haasteisiin työntekijöiden näkökulmasta. Kotihoidon lähiesimiehet ja muu henkilöstö on avainasemassa hankkeen kehitystyössä. Toimenpiteet ja kokeilut lähtevät heidän käytännön kokemuksistaan ja tarpeistaan. Onnistuneita kokeiluja mallinnetaan laajemmin käytettäväksi.

  Vetovoimainen kotihoito -hanke (xamk.fi)

  Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020 - 31.12.2021