Hyvä työelämä Etelä-Savossa

Tietoa työelämän laadusta, työhyvinvoinnista ja työn tuottavuudesta

Hankkeita

Tältä sivulta löydät muutamia työelämän laatuun ja kehittämiseen liittyviä hankkeita, jotka ovat käynnissä tai päättyneet Etelä-Savon alueella. Voit kertoa palauteosion kautta, mikäli tiedossasi on muita yrityksien ja yrittäjien toimintaa tukevia hankkeita alueeltamme!

 

Työelämän laatu ja työn tuottavuus

 • Hankkeessa on tavoitteena kehittää edelleen yrityksille tarjottavia digitaalisia palveluita. Hankkeessa järjestetään yrityksille kolmatta kertaa digitaalinen palvelu, Hyvän työn spurtti. Lisäksi kehitetään Etelä-Savon sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteinen ja yhteistoiminnallinen digitaalinen verkosto- ja oppimispalvelu Hyvä työelämä. Myös viestinnän kehittämiseen panostetaan. Tavoitteena on viestiä vaikuttavasti ja kerätä tietoa palvelujen kehittämiseksi sekä luoda markkinointimateriaali uusiin digitaalisiin palveluihin.

  TYÖ2030-ohjelmasta ja ohjelman hankkeista voit lukea lisää tästä linkistä: Linkki TYÖ2030-ohjelman sivuille (ttl.fi)

  Hankkeen toiminta-aika on 1.6. - 31.12.2022.

 • Mintissä-hankkeen tavoitteena on edistää työyhteisöjen hyvinvointia ja kehittää aidosti vaikuttava työhyvinvoinnin johtamisen malli, jossa työhyvinvointi on kiinteä osa organisaation strategista johtamista. Hanke toteutetaan Savonlinnan alueella ja sen päämääränä on lisätä hankkeessa mukana olevien julkishallinnollisten, yksityisen ja kolmannen sektorin työyhteisöjen hyvinvointia sekä kehittää organisaatioiden työkykyjohtamista aiempaa enemmän ennakoivaan suuntaan.

  Hankeaika on 1.8.2021-31.8.2023

  Linkki hankkeen sivuille: Mintissä (xamk.fi)

Työelämän muutoskohtien hankkeet

 • Rebuild Business -hanke tukee yritysten toimintaympäristön häiriötilanteisiin varautumista ja omistajanvaihdoksien toteuttamista Etelä-Savon elinvoiman säilyttämiseksi yritysneuvonnan keinoin. Hanke on suunnattu yritystoimintaa kehittäville, yrityksen myyntiä tai hankintaa suunnittelevalle tai harkitsevalle, sekä lopettavalle tai aloittavalle yritäjälle. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2021-31.8.2023.

  Linkki hankkeen sivuille: Rebuild business -hanke (mikseimikkeli.fi)

Maaseutuyrittäjien hyvinvointi

 • Melan Välitä viljelijästä -projektin kautta saat maatalousyrittäjänä maksutonta ja luottamuksellista apua silloin, kun henkiset voimavarasi tai taloudelliset resurssisi joutuvat koetukselle. Etelä-Savon yhteyshenkilö Outi Ruottinen 046 923 3480, [email protected].

  Lisätietoja löydät hankkeen verkkosivuilta: Maatalousyrittäjän työura muutoksessa (maaseutuyrittajat.diak.fi)

  Välitä viljelijästä -projekti jatkuu toistaiseksi.

 • Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa vahvistetaan eteläsavolaisten työikäisten maatalousyrittäjien hyvinvointia ja voimavaroja erilaisissa työhön ja elämään liittyvissä tilanteissa. Merja Nykänen, 050 465 9698, [email protected].

  Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020-31.12.2022.

  Lisätietoja löydät hankkeen verkkosivuilta: Maatalousyrittäjän työura muutoksessa (diak.fi)

Yrittäjien tuki ja hyvinvointi

 • Hankkeen toiminta auttaa yrittäjää tunnistamaan omaa tilannettaan, jaksamista, yrityksen tilannetta ja tulevia suunnitelmia. Tukiverkon asiantuntija avustaa, keskustelee, tukee ja herättelee yrittäjän omia ajatuksia tulevaisuudesta sekä tarvittaessa ohjaa eteenpäin esim. kriisikeskukseen tai talousapu-neuvontaan.

  Linkki hankkeen sivuille: Yrittäjän tukiverkko -hanke (yrittajat.fi)

  Vot ottaa yhteyttä verkostoon joko henkilökohtaisesti tai palvelutilauksella.

 • Etelä-Savon Yrittäjät ja Tanhuvaaran Urheiluopisto järjestävät yhteistyössä hyvinvointihankkeen eteläsavolaisille mikro-, pieni- ja keskisuurten yritysten yrittäjille vuosina 2022 – 2023. Hankkeen tarkoituksena on yrittäjien henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisääminen sekä itsensä johtamisen kehittäminen.

  Hankeaika on 1.1.2022-31.8.2023.

  Lisätietoja: Löytöretki yrittäjien hyvinvointiin ja kasvun polulle -hanke (me.yrittajat.fi)

 • Hankkeen tarkoituksena on edistää TKI-osaamisen, innovaatioverkostojen sekä yritysten ja organisaatioiden TKI-vaikuttavuuden kasvua.

  Hankkeen sivu: Hyvinvointialalle uusia osaajia ja yrittäjiä Etelä-Savoon (xamk.fi)

  Hankkeen kesto: 1.9.2021 - 31.8.2023

Toiminnan kehittäminen

 • Hankkeen tavoitteena on pienten sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoiminnan kehittäminen niin, että ne kykenevät tuottamaan palveluja monituottajamallilla verkostona, jossa hyödynnetään (erilaisia yhteistyömalleja huomioiden) järjestämisvastuussa olevien kuntien / kuntayhtymien kanssa tehtävää yhteistyötä.

  Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet sote- alan yritykset sekä tukipalvelujen tuottajat. Toimialueena on Pohjois-Savo, Etelä-Savosta Rantasalmi ja Sulkava, Pohjois-Karjalasta Outokumpu ja Polvijärvi sekä Keski-Suomesta Kyyjärvi, Kivijärvi, Kinnula, Karstula, Kannonkoski, Viitasaari, Pihtipudas ja Saarijärvi.

  SOPIEN 2.0 -hanke (navitas.fi)

  Hankkeen toiminta-aika on 1.2.2020 - 31.12.2022.

Digitaalisuutta edistäviä hankkeita

 • Hankkeessa tuetaan eteläsavolaisia hyvinvointi- ja sote-alan mikro- ja pk-yrityksiä muutoksessa kohti digitaalista palveluntarjontaa yritysten tarpeisiin vastaten. Yritykset voivat hyödyntää vaikutusdataa markkinoinnissa ja myynnissä, palvelun kehittämisessä, asiakkaan sitouttamisessa kehittämiseen sekä arvonluonnissa.

  Linkki hankkeen sivulle: ARVO-hanke (xamk.fi)

  Hankkeen toiminta-aika: 1.6.2021 - 31.8.2023

 • Hankkeen tavoitteena on parantaa eteläsavolaisten pk-yritysten digitaitoja ja auttaa yrityksiä kasvu-uralle. Osallistuvat yritykset saavat koulutusta, sparrausta ja konkreettista tukea digitaitojen vahvistamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen yritystoiminnassaan.

  Huomaa, että muista tämän sivun hankkeista poiketen Digiportaat-hankkeen tarjoamat toimenpiteet ovat pääosin maksullisia. Hankkeen sivuilla on kuitenkin paljon myös ilmaista materiaalia, jota voi hyödyntää digitaitojen kehittämiseen. Verkkosivuilta löytyy esimerkiksi maksuttomia webinaareja tallenteina, aiheina mm. Nettisivujen kulmakivet ja pk-yrittäjän digitaalinen näkyvyys sekä Verkkokauppa kasvuun ja oikeille raiteille heti alusta alkaen. Sivustolta voi myös ladata pk-yrityksen digioppaan, joka on koottu osana Digiportaat-hanketta.

  Hankkeen toiminta-aika on 01.10.2021 – 31.08.2023.

  Hankkeen verkkosivuille pääset linkistä: Digiportaat 2.0 (digiportaat.fi)

  Maksutonta materiaalia löytyy verkkosivuilta Digivinkit-välilehdeltä.

Päättyneitä hankkeita

 • Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti yksilö- ja organisaatiotasolla ja sitä kautta myös parantaa työn tuottavuutta erityisesti vuorotyötä ja henkisesti kuormittavaa työtä tekevillä työntekijöillä. Hankkeessa kehitetään työn tuunaamisen tapoja, jotka perustuvat yksilöllisen vuorokausirytmin tunnistamiseen. Vuorokausirytmien ja energiatasojen tunnistamisessa hyödynnetään monipuolisia kyselyitä ja hyvinvointiteknologian antamaa henkilökohtaista tietoa. Työelämän laatua ja työn tuottavuutta pyritään edistämään muokkaamalla esimerkiksi työprosesseja, -aikatauluja ja -tehtäviä yksilöllisesti sopivammiksi.

  CARVE-hanke (xamk.fi)

  Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2019-30.9.2021.

 • VahvaKS-hanke tarjoaa yrittäjille oman ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen työkaluja ja konsultaatiota. Hanke tarjoaa Varkauden, Leppävirran ja Joroisten alueen pk-yrityksille seuraavat maksuttomat palvelut: valmentavat yksilökeskustelut, työyhteisövalmennukset ja ryhmämuotoiset johtamisvalmennukset.

  Lisätietoja: VahvaKS-hanke (navitas.fi)

  Hankkeen toiminta-aika 11.5.2020 - 31.12.2020

 • Kyseessä on TYÖ2030-ohjelman hanke, jonka tavoitteena on tukea maakunnan yrityksiä erityisoloissa selviämisessä sekä kehittää maakunnan työelämäverkoston toimintaa.

  Lisätietoa TYÖ2030-ohjelman verkkosivuilta: TYÖ2030-aluepilotti (ttl.fi)

 • Vetovoimainen kotihoito -hanke toteutetaan päätoteuttajan eli Essoten alueella Essoten sekä Xamkin, Diakin ja Esedun voimin. Myös Pieksämäen kaupunki ja kotihoito ovat yhteistyökumppaneina. Hankkeessa kehitetään kotihoidon vetovoimaisuutta niin, että kotihoidon työntekijöiden työurat jatkuvat ja kiinnostus alalle hakeutumiseen lisääntyy.

  Hanke pureutuu kotihoidon haasteisiin työntekijöiden näkökulmasta. Kotihoidon lähiesimiehet ja muu henkilöstö on avainasemassa hankkeen kehitystyössä. Toimenpiteet ja kokeilut lähtevät heidän käytännön kokemuksistaan ja tarpeistaan. Onnistuneita kokeiluja mallinnetaan laajemmin käytettäväksi.

  Vetovoimainen kotihoito -hanke (xamk.fi)

  Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020 - 31.12.2021.

 • Savonlinna Live 2! -hanke reagoi pitkittyneen koronatilanteen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin Savonlinnan alueen matkailu- ja palvelusektorilla. Tavoitteena on turvata Savonlinnan alueen matkailu- ja palvelualan yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittymistä sekä tukea alan työllisyyttä murrostilanteessa.
  Toimien vaikuttavuus kohdistuu pääasiassa kuluvan vuoden sesonkeihin, mutta tavoitteena on tuotekehityksen ja valmennuksen keinoin tukea yritysten sopeutumista myös pandemian jälkeiseen aikaan ja siihen liittyviin kysynnän muutoksiin mm. matkailun ympärivuotisuutta tukemalla.

  Hankkeen toiminta-aika 1.12.2020 - 30.9.2021.

  Savonlinna Live 2! -hankkeesta voit tarvittaessa kysyä lisää Savonlinnan elinkeinopalveluista.

 • Keski-Savon Yrittäjänaiset ry:n hankkeen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista erityisesti yhdistyksen pieniä jäsenyrityksiä sekä muita yhdistyksen talousalueen pieniä yksinyrittäjiä ja mikroyrittäjiä verkostoitumaan ja hyödyntämään digitaalisuuden mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia tuottavaan yhteistyöhön ja kannattavaan liiketoimintaan.

  Hankkeen toiminta-aika on 11.5.2020 - 15.11.2020.

Päivitetty: 06.02.2024