Hyvä työelämä Etelä-Savossa

Tietoa työelämän laadusta, työhyvinvoinnista ja työn tuottavuudesta

Tukityökalut

 • Oiva on hyvinvointiohjelma, jonka avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan tietoisesti läsnä, käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunnistamaan itselle tärkeitä asioita.

  Linkki Oiva-ohjelman etusivulle: Oiva-ohjelma (mieli.fi)

  Linkki Oiva-harjoituksiin: Oiva-harjoitukset (oivamieli.fi)

 • Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, op​paita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. ​​Mielenterveystalossa on tarjolla myös nettiterapiaa jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen. ​

  Linkki itsearviointikyselyihin: Itsearviointi (mielenterveystalo.fi)

  Linkki omahoitoon ja oppaisiin: Omahoito ja oppaat (mielenterveystalo.fi)

Työelämän mielenterveysohjelman työkaluja

 • Työhyvinvoinnilla on tärkeitä seurauksia ihmiselle itselleen, perhe- ja muulle yksityiselämälle, työlle ja työnantajalle. Hyvinvoiva, motivoitunut työntekijä on aloitteellinen työssään, tuottava, hyvä työkaveri ja sitoutunut työpaikkaansa ja edistämään sen tavoitteita.

  Miten voit? -työhyvinvointitesti auttaa sinua hahmottamaan työhyvinvointiasi juuri nyt. Testi sisältää väittämiä, jotka liittyvät työssä koettuihin tuntemuksiin ja toimintamalleihin. Vastattuasi väittämiin saat tutkittuun tietoon perustuvan palautteen. Testin tekemiseen menee noin viisi minuuttia.

  Linkki Miten voit? -työhyvinvointitestiin (hyvatyo.ttl.fi)

 • Työ on yhä useammin itseohjautuvaa ja tapahtuu etätyönä tai työnantajan tilojen ulkopuolella. Työtä voidaan tehdä myös ympäri vuorokauden. Miten palautuminen onnistuu päivittäin työssä ja työpäivien välillä? Onko työpäivät ja tauot ajoitettu oikein niin työnantajan tiloissa kuin etätyössäkin? Nämä ovat keskeisiä tekijöitä työssä jaksamisen tukemisessa.

  Palautumislaskurilla voi arvioida työoloja palautumisen näkökulmasta. Työkalu auttaa ymmärtämään palautumiseen liittyviä haasteita ja varmistamaan, että työpaikan käytänteet tukevat palautumista työssä.

  Palautumislaskuri ohjaa selvittämään ja ratkaisemaan palautumisen kannalta kriittisiä haasteita. Laskuri tarjoaa kehittämiseen sopivia keinokortteja, joiden avulla organisaatio voi löytää ja ottaa käyttöön palautumista edistävät toimintamallit. Keinokortteja on neljä. 

  Käyttäjä saa palautumislaskurista välittömän palautteen ja askelmerkit, joiden perusteella kehittämistyön voi käynnistää.

  Linkki Palautumislaskuriin (hyvatyo.ttl.fi)