Hyvä työelämä Etelä-Savossa

Tietoa työelämän laadusta, työhyvinvoinnista ja työn tuottavuudesta

Kirjallisuutta, oppaita ja yhteystietoja työelämän laadun kehittämiseen

Opasmuotoisia työkaluja työelämän kehittämisen tueksi

Ossi Auran julkaisuja aiheesta Henkilöstötuottavuudella tulosta, Auran julkaisut (ossiaura.com)

Sitran Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen (LATU-hanke) loppuraportti Lupa tehdä toisin - henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen, Lupa tehdä toisin -loppuraportti (sitra.fi) , jossa käsitellään toimintamallin periaatteita ja hyötyjä.

Suomen Yrittäjien jaksamisopas, Yrittäjän jaksamisopas, pdf (yrittajat.fi)

Tuulevi Aschanin julkaisu 56 innostavaa ideaa! Työelämän laatu euroiksi Etelä-Savossa, 56 innostavaa ideaa! (theseus,fi)

Työterveyslaitoksen Yrittäjän työkyky -opas, Yrittäjän työkyky -oppaan tilauslomake (ttl.fi) Maksuton opas tilataan täyttämällä yhteystiedot tilauslomakkeeseen TTLn sivuilla.

Työterveyslaitoksen Hyvän mielen työpaikka -materiaalit, Hyvän mielen työpaikka -materiaalit (ttl.fi) , josta löytyy välineitä mielenterveyden edistämiseen työpaikoilla.

XAMK:n Tukea tuottavuudesta -hankkeen (TUTU-hanke) julkaisut, TUTU-hankkeen artikkelijulkaisut (xamk.fi) ja TUTU-hankkeen loppuraportti (theseus.fi)

Työterveyslaitoksen Työn tuunaajan inspiraatiokirja auttaa sinua kokeilemaan työn tuunaamisen tapoja oman työsi arjessa. Kirja sisältää kolmen viikon tuunausohjelman, jossa voit itse asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Työn tuunajan inspiraatiokirja (ttl.fi)

Työterveyslaitoksen Työn imu -opas kuvaa työn voimavaroja, jotka lisäävät innostusta työhön – kaikkien työn harmienkin keskellä, Työn imu -opas (ttl.fi)

Työterveyslaitoksen Aivotyö sujuvaksi tietopankisssa annetaan konkreettisia ratkaisuja sujuvampaan ja tehokkaampaan työskentelyyn. Tietopankki on tarkoitettu kaikille aivotyötä tekeville, esimerkiksi asiantuntijoille, esimiehille ja muille tietotyöläisille. Aivotyö sujuvaksi (ttl.fi)

Työterveyslaitoksen Innostava esimies -työkirja tukee esimiestä vahvistamaan innostusta ja menestystä työyhteisössä. Lataa työkirja verkkosivuilta: Miten tuen mielenterveyttä johtamisella? (ttl.fi)

Työterveyslaitoksen ja Sosiaali- ja terveysministeriön tuottamasta Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn – oppaasta voit lukea työn muokkauksen käytännön keinoista kuormittumisen tai mielenterveyden häiriön yhteydessä. Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn -julkaisu (julkari.fi)

​​

Hyödyllisiä yhteystietoja

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Päivitetty: 11.10.2022