Hyvä työelämä Etelä-Savossa

Tietoa työelämän laadusta, työhyvinvoinnista ja työn tuottavuudesta

Työn tauottamisen työkalut

 • Runogeneraattorilla voit luoda omia pieniä luontoaiheisia runoja työpäivän mikrotaukojen aikana. Luova tauko säännöllisesti auttaa työhyvinvointia ja parantaa jaksamista. Runo luodaan valmiin kuvan päälle ja sen voi kokonaisuudessaan tallentaa itselleen.

  Linkki runogeneraattoriin: Luontorunogeneraattori

  Luontoruno

 • Runorobotilla pääset tauottamaan työpäivääsi luovin keinoin. Robotille annetaan luontosana ja tunnesana, joista se luo haikurunon.

  Linkki Runorobottiin: Yöstäjän haikurunorobotti

 • Blackout poetry on runotyökalu, jota voi tehdä itsenäisesti minkä tahansa tekstin avulla. Työkaluiksesi tarvitset tekstin, joko fyysisen tai sähköisen ja mahdollisesti kynän, tussin tai muun vastaavan. Tekstiksi kelpaa mikä tahansa sotkettavaksi soveltuva teksti. Työskentelyn tarkoituksena on valita tekstistä sanat, jotka muodostavat runon ja yliviivata tai mustata muu teksti pois näkyvistä. Näin jäljelle jäävät vain runossa näkyvät sanat.

  Tätä työkalua voi hyödyntää fyysisenä paperina esimerkiksi päätetyöskentelyn tauottamiseen.