Hyvä työelämä Etelä-Savossa

Tietoa työelämän laadusta, työhyvinvoinnista ja työn tuottavuudesta

Työterveyslaitoksen työkaluja

 • Työn imu -testin avulla sinun on mahdollista arvioida omaa tämänhetkistä hyvinvointiasi työssä. Vastattuasi väittämiin saat palautteen tuloksestasi.

  Linkki testiin: Työn imu -testi (ttl.fi)

 • Työterveyslaitoksen Kuinka stressaantunut olet? -testillä pääset selvittämään kokemaasi stressiä. Huomaathan, että testi ei vastaa ammattitason testiä, eli ole tarvittaessa yhteydessä työterveyteen, jos havaitset olevasi liian kuormittunut.

  Linkki testiin: Kuinka stressaantunut olet? -testi (ttl.fi)

 • Oppimisen starttipaketti on kätevä ja konkreettinen työkalu, joka on tukena kohti oppivaa työpaikkaa. Starttipaketti on ladattavissa työpaikan käyttöön TYÖ2030-ohjelman sivuilta. Työpohja on oppimismuotoiltu erityisesti ajatellen pienten ja keskisuurten organisaatioiden tarpeita.

  Tutustu Oppimisen starttipakettiin TYÖ2030-ohjelman sivuilla linkistä: Oppimisen starttipaketti (ttl.fi)

 • Sivuille on koottu Kokeilut käytäntöön -työpajaan tarvittavat materiaalit ladattavassa muodossa sekä lisätietoja ja kirjallisuutta.

  Kokeilut käytätöön -materiaalit (ttl.fi)

Työturvallisuuskeskuksen työkaluja

 • Työelämätoimijoiden laatima Kehittämispolku-testi auttaa johtoa ja työntekijöitä löytämään yhdessä työpaikan tärkeimmät kehittämiskohteet, joita parantamalla varmistetaan menestys myös tulevaisuudessa.

  Testiin liittyvät ohjeet sekä linkki, josta testi tilataan, löytyvät Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta (klikkaa kuvaa):

  Työturvallisuuskeskus

  Testi on maksuton ja luottamuksellinen. Esihenkilö tai muu kehittämisestä vastaava tilaa linkin verkkosivuilta, minkä jälkeen linkki jaetaan henkilöstölle sähköpostiin. Kysely sisältää 20 väittämää sekä mahdolliset avoimet kysymykset. Pääkäyttäjä saa koonnin kaikista vastauksista, mutta ei näe yksittäisen henkilön vastauksia. Testi soveltuu vähintään viiden hengen työpaikoille. Alle viiden hengen työyhteisöt voivat tehdä testin paperilomakkeilla.

 • Kuormitusvaaka-sovellus tuottaa tietoa työntekijän psykososiaalisen kuormituksen kokonaistilanteesta. Se toimii työkuormituksen ja voimavarojen ennakoinnin ja seurannan välineenä.

  Psykososiaalisilla tekijöillä tarkoitetaan organisaation, työn johtamisen ja suunnittelun, työjärjestelyjen ja työympäristön, työtehtävän, työyhteisön ja vuorovaikutuksen ominaisuuksia tai piirteitä, jotka vaikuttavat ihmiseen.

  Kuormitusvaaka auttaa tunnistamaan, jäsentämään ja pukemaan sanoiksi työhön liittyviä kuormituksen lähteitä ja myönteisiä piirteitä eli voimavaroja. Sen avulla voi arvioida näiden välistä tasapainoa työssä. Palaute esitetään sanallisesti, visuaalisesti ja määrällisesti. Näin on helppoa havaita muutostarpeet, kohdentaa toimenpiteet ja seurata näiden vaikuttavuutta. Työkalu soveltuu kaikille työpaikoille, riippumatta työpaikan toimialasta tai koosta. Arvioinnin voi verkkosivuilla tehdä työntekijä itsenäisesti tai rekisteröityä ja tehdä arvioinnin yhdessä työnantajan edustajan kanssa.

  Kuormitusvaaka löytyy Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta osoitteesta: Kuormitusvaaka -työkalu (ttk.fi)

 • Luottamustunti on sähköinen tiimityökirja, jonka avulla työyhteisö tai tiimi voi rakentaa ja vahvistaa luottamusta jäsentensä välillä.

  Työkirjan ovat tuottaneet Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat ja se on maksutta käytettävissä. Lisätietoa ja Luottamustunti-työkirjan lataaminen Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta osoitteesta Luottamustunti-työkalu (ttk.fi)

 • Työhyvinvointiarvio-kyselyllä kartoitetaan työpaikan työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä - mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä vaativat kehittämistä. Kyselyä voi hyödyntää työpaikan kehittämisessä lähtötilanteen arviointiin ja kehittämisprojektien etenemisen seurannassa.

  Kyselyn kysymykset kattavat seuraavat työhyvinvoinnin osa-alueet: johtamalla työhyvinvointia, työn vaarojen ja kuormituksen hallinta, toimiva työyhteisö, osaamisen kehittäminen sekä terveys ja työkyky.

  Kyselyn saa käyttöönsä rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröinti tarkoittaa lyhyiden yhteystietojen täyttämistä lomakkeelle. Lue lisää ja ota Työhyvinvointiarvio käyttöösi Työturvallisuuskeskuksen sivuilta Työhyvinvointiarvio (ttk.fi)

 • Työyhteisötaidot tekevät työn tekemisestä mukavaa ja sujuvaa. Työyhteisötaidot perustuvat oman ja toisten roolin ymmärtämiselle työyhteisössä sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidoille ja itsensä johtamisen taidoille. Jokaisen tehtävä on myös myönteisen organisaatiokuvan rakentaminen. Se on samalla oman työn jatkuvuudesta huolehtimista hyvää mainetta ylläpitämällä.

   

  Linkki työyhteisötaitojen pikatestiin: Työyhteisötaitojen pikatesti (ttk.fi)

Päivitetty: 14.10.2022