Talent Coastline

Boosting Growth in Ostrobothnian Regions

Talent Coastline channel logo

 

 

Työnantajien useimmin kysytyt kysymykset

Onko yritykselläsi haasteita löytää osaavaa työvoimaa? Voisiko alueella jo asuva vieraskielinen osaaja olla ratkaisu vai onko alueelliset työmarkkinat jo koluttu ja katseet suunnataan Suomen rajojen ulkopuolelle? Miten edetä ja mistä saa apua? Ei huolta – anna Talent Coastlinen laajan ekosysteemin auttaa!

Talent Coastline on vapaaehtoisen yhteistyön ja kumppanuuden muoto, jonka sateenvarjon alaisuudessa edistetään kansainvälisiä rekrytointeja, kansainvälistyviä työyhteisöjä ja monimuotoistuvaa toimintakenttää, jotta alue ja yritykset säilyvät elinvoimaisina nyt ja tulevaisuudessa.

Mistä lähteä liikkeelle? Tiesithän, että apua on tarjolla! Tutustu Pohjanmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen kokoamaan esitteeseen tarjolla olevista julkisista kansainvälisiä rekrytointeja tukevista palveluista: Työkalupakki kansainvälisten rekrytointien tueksi (issuu.com)

Kansainvälistä työvoimaa Suomesta

 • Työnantaja voi tehdä työpaikkailmoituksen TE-palveluiden Työmarkkinatorille, jolloin ilmoituksella on valtakunnallinen näkyvyys. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti. TE-toimisto voi myös esitellä työnantajalle tehtävään sopivia työnhakijoita. Esittelyt voidaan tehdä myös siten, että työpaikkailmoitus ei ole julkinen. 

  Jos työnantaja etsii myös kansainvälisiä osaajia EU/ETA-alueelta, avoin työpaikka voidaan ilmoittaa Työmarkkinatorin kautta kansainväliseen hakuun. Työpaikkailmoitus siirtyy tällöin EURES-portaaliin, joka on yhteiseurooppalainen työnantajien ja -hakijoiden kohtauspaikka. Työnantaja voi myös etsiä portaalin CV-pankista sopivia eurooppalaisia työnhakijaehdokkaita alakohtaisesti. Englanninkieliset Suomessa sijaitsevat työpaikat, joissa ei vaadita suomen/ruotsin kieltä, siirtyvät Työmarkkinatorilta automaattisesti Job in Finland -sivulle.

  Kansalliset alustat työpaikkailmoituksille:

  Pohjanmaan TE-toimiston tarjoamissa työvoimakoulutuksissa opiskelee paljon erialojen osaajia, jotka etsivät työ-/työharjoittelumahdollisuuksia koulutuksen ajalle tai sen jälkeen. Osallistujajoukosta on mahdollista löytää juuri yrityksen tarpeita vastaava osaaja! Esimerkiksi englanninkielinen työhakijoille suunnattu Business Lead Integration Program kokoaa yhteen 15 eri alojen korkeasti koulutettua osaajaa, jotka etsivät työharjoittelupaikkaa keväälle 2023.  Käynnissä oleviin työvoimakoulutuksiin voi tutustua täällä.

  Myös muilla toimijoilla, esimerkiksi koulutusjärjestäjillä, on omia rekrytointikanavia. Näistä löytyy parhaiten tietoa heidän omilta nettisivuiltaan. 

  Alueen koulutusorganisaatioiden työ- ja harjoittelupaikka-alustat


  Jos työnantajalla on tarjolla harjoittelu- tai työpaikka kansainväliselle opiskelijalle tai vastavalmistuneelle, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan korkeakoulun urapalveluihin tai esimerkiksi käynnissä oleviin hankkeisiin: 

  Vaasa International Talents on viiden Vaasassa sijaitsevan korkeakoulun (Vaasan yliopisto, Hanken, Åbo Akademi, VAMK, Novia) yhteinen hanke, jolla pyritään edistämään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja asettautumista alueelle. Se tarjoaa ohjelmaan valituille opiskelijoille laadukasta sisältöä suomalaisesta työelämästä ja edistää opiskelijoiden verkostoitumista alueen työnantajiin. Työnantajille hanke tarjoaa työharjoitteluvouchereita harjoittelijan palkkaamiseen sekä tietenkin apua sopivan osaajan löytämiseen. Hanketta rahoittaa Vaasan kaupunki. 

  Export Expert on Centria-ammattikorkeakoulun hanke, jossa kartoitetaan yritysten vientiin ja kansainvälistymiseen liittyviä työvoiman tarpeita sekä avustetaan yrityksiä kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus. 

  Työnantajien kannattaa myös rohkeasti osallistua alueella järjestettäviin rekrytointitapahtumiin! Tapahtumia järjestävät muun muassa korkeakoulut ja muut oppilaitokset, opiskelijajärjestöt sekä TE-toimisto. Ajankohtainen tieto kansainvälisille osaajille suunnatuista tapahtumista pyritään päivittämään Talent Coastlinen sivuille.

   

 • Opiskelija voi tehdä oleskeluluvalla palkkatöitä keskimäärin 30 tuntia viikossa millä tahansa alalla. Viikkotuntimäärä voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa. Esimerkiksi loma-aikoina opiskelija voi tehdä töitä täysipäiväisesti millä tahansa alalla. Hänen pitää vain huolehtia, että vuoden lopussa hänen keskimääräinen työntekoaikansa on ollut 30 tuntia viikossa. Kuukaudessa opiskelija saa tehdä töitä siis keskimäärin 120 tuntia ja vuodessa yhteensä 1560 tuntia. 

  Kun palkataan kolmansien maiden kansalaisia, joita ei suoraan palkata työlupamenettelyn kautta, on tarkistettava heidän oikeutensa tehdä työtä ja mihin töihin tällä on työnteko-oikeus Suomessa, ennen kuin heidän palkkaamisensa aloitetaan. Kopiot asiakirjoista, joilla työntekijä varmistaa oikeutensa tehdä töitä Suomessa (passi ja oleskelulupa) tulee säilyttää vielä 4 vuotta sen jälkeen, kun palvelussuhde on loppunut. Näissä tapauksissa tulee myös tehdä työntekijätietojen ilmoittaminen EnterFinlandin kautta tai lomakkeella TEM054 + liitteet, jotka toimitetaan lähimpään TE-toimistoon tai valtakunnalliseen työlupayksikköön.

  Tutkinnon suorittaneille opiskelijoille ja tutkimuksensa loppuun saaneille tutkijoille myönnettävän oleskeluluvan eli niin sanotun työnhakuluvan voimassaoloaika on kaksi vuotta. Lupaa ei tarvitse käyttää heti, vaan sitä voi hakea viiden vuoden kuluessa oleskeluluvan voimassaolon päättymisestä.

   

 • Jokaisella korkeakoululla on omat urapalvelunsa, joista työnantajat voivat saada tukea hakijoiden houkuttelemiseen. Työnantaja voi julkaista avoimet työ- ja harjoittelumahdollisuudet itse korkeakoulujen alustoille. Urapalvelut voivat antaa tähän opastusta. Työnantaja voi myös pyytää yrityksen ja avointen työtehtävien mainostamista milloin tahansa.

  Alueen korkeakoulujen urapalvelut

  Alueen koulutusorganisaatioiden työ- ja harjoittelupaikka-alustat

  Työnantajat voivat löytää Vaasa International Talents -ohjelman kautta kansainvälisiä työntekijöitä, jotka edustavat Vaasan korkeakoulujen eri koulutusohjelmia. Ohjelman kautta kansainväliset tutkinto-opiskelijat ovat saaneet tietoa suomalaisesta työelämästä ja paikallisesta elinkeinoelämästä ja sen odotuksista työnhakijoille ja työntekijöille. Tämän ansiosta työnantajat saavat sujuvan alun jo hyvin perehtyneistä kansainvälisistä osaajista, mikä säästää sekä aikaa että resursseja. Toimintaa rahoittaa Vaasan kaupunki.

  Export Expert on Centria-ammattikorkeakoulun hanke, jossa kartoitetaan yritysten vientiin ja kansainvälistymiseen liittyviä työvoiman tarpeita sekä avustetaan yrityksiä kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus.

 • Kansainvälisen tutkinto-opiskelijan kanssa menetellään samalla tavalla kuin muissakin työharjoitteluissa. Kuitenkin harjoittelupaikkaa ilmoittaessa on tärkeää mainita esimerkiksi: harjoittelupaikan kielitaitovaatimukset, harjoittelupaikkojen alueellinen sijainti ja mahdollisuus palkkaan. 
  Opiskelijan ja korkeakoulusta tulevan työharjoittelusta vastaavaan ohjaajan kanssa täytetään työharjoittelulomake. Lomakkeeseen merkitään esimerkiksi harjoittelun alkamisajankohta, kesto, työtehtävät ja harjoittelun tavoitteet jne. Ennen jokaista työharjoittelua on tärkeä käydä keskustelu siitä, mitä työntekijältä odottaa ja mitkä ovat päävastuualueet. 


  Työharjoitteluun ja sen ohjaamiseen on saatavilla korkeakouluista apua. 
   

  Alueen korkeakoulujen urapalvelut

Kansainvälistä työvoimaa ulkomailta

 • Business Finlandin maakuvatyön tehtävänä on muun muassa edistää suomalaisten yritysten vientiä. Finland Works -osio tarjoaa valmiita materiaaleja, joita suomalaiset yritykset voivat hyödyntää omissa kanavissaan kansainvälisessä markkinoinnissa ja viestinnässä. Materiaaleissa tuodaan esille Suomen vahvuudet eri toimialoilla.

  Lue lisää Business Finland Finland Works toimista ja palveluista

  Toimenpiteitä tullaan tekemään erityisesti seuraavissa kolmansissa maissa vuoden 2023 aikana: Vietnam, Turkki, Intia, Brasilia.

 • Work in Finlandin kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta palvelee valtakunnallisesti kaikkia Suomessa toimivia työnantajia koosta tai toimialasta riippumatta ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Kyse voi olla ulkomailla asuvien osaajien tai Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien palkkaamisesta.

  Asiantuntijoilla on kattava ymmärrys kansainvälisen rekrytoinnin kokonaisprosessista, kuten viranomaisprosesseista, ulkomaisen työntekijän palkkaamisesta, oleskeluluvista sekä asettautumiseen liittyvistä asioista.

  Neuvonnasta hyötyvät erityisesti työnantajat, jotka suunnittelevat ensimmäistä kansainvälistä rekrytointiaan, sekä pienet ja keskisuuret työnantajat, joilla on rajalliset henkilöstöresurssit. Palvelun asiantuntijat auttavat myös kaikkia HR-toiminnoista tai rekrytoinneista vastaavia henkilöitä.

  Työnantajaneuvonta palvelee valtakunnallisesti arkisin klo 9–15. Soita 0295 016 770 tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse [email protected]

  Asiointikielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

 • Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle on vuonna 2019 perustettu kahden maakunnan kattava Talent Coastline ekosysteemi, joka toimii sateenvarjona kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin edistämiseen Suomesta ja ulkomailta. Ekosysteemi kattaa laajasti eri toimijoita aina kaupungeista, TE-toimistosta alueen oppilaitoksiin.

  Alueen ammatillisilla oppilaitoksilla on käynnissä olevia yhteistyöhankkeita esimerkiksi sote- ja teollisuuden aloille, joissa hyödynnetään mm. oppisopimuskoulutusta. Korkeakouluilla on erilaisia toimenpiteitä kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi alueelle.
   
  Alueella toimii aktiivisia kehitysyhtiöitä, jotka ovat vahvasti profiloituneet kansainvälisen työvoiman rekrytointeihin toimien vahvasti yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Alueelle on kehitetty myös hankkeita, joissa työvoiman saatavuuden edistäminen on yksi kärkiteemoista. 

 • Kun henkilö rekrytoidaan ulkomailta, on jo alussa hyvä huomioida ja suunnitella henkilön asettautumisen edistämisen järjestäminen. Toisinaan ulkomailta rekrytoitavan henkilön mukana voi myös tulla puoliso ja/tai lapsia, jolloin myös heidät on hyvä huomioida asettautumisen edistämisen prosessissa. 

  Asettautumisen edistämiseen voidaan katsoa sisältyvän seuraavia asioita: tukea oleskelulupien hakemiseen ja työnteko-oikeuden varmistamiseen, apu paikallisrekisteröintiin, verokortin hakemiseen ja Kela-hakemusten täyttämiseen, ulkomaalaisen henkilökortin hakeminen, pankkitilin avaaminen, väliaikaisen ja pysyvän asunnon etsiminen, päiväkoti- ja koulupaikkojen löytäminen, puolison työllistymisen tukeminen, harrastusmahdollisuuksien kartoittaminen. 

  Asettautumisen edistämiseksi on useita vaihtoehtoja ja toimintamalleja. Tärkeintä on kuitenkin se, että yllä mainitut asettautumista tukevat asiat on läpikäyty, suunniteltu ja vastuutettu tavalla tai toisella siten, että myös työntekijällä on tieto siitä, miten ja milloin asioiden kanssa edetään. 

  Yksityinen sektori palveluntarjoajana

  Asettautumispalveluita tarjoavia yrityksiä on Suomessa useita ja kannattaakin kartoittaa omaa toimipistettään lähellä olevat palveluntarjoajat. Etsiessä asettautumispalveluita tarjoavia yrityksiä, voi käyttää hakukoneen hakusanoina esimerkiksi: relokaatiopalvelut, relocation services, asettautumispalvelut, welcoming services jne.

  Kokka kohti Suomea -hanke

  Kokka kohti Suomea -hanke tarjoaa otollisen vaihtoehdon asettautumispalveluiden järjestämiseksi, mikäli kyseessä on pieni tai keskisuuri yritys, joka on palkkaamassa 1–2 henkilöä. Kokka kohti Suomea -hankkeen kautta on mahdollista saada asettautumiseen jopa 80 % tuki palveluiden kustannuksista kattamiseksi. Kokka kohti Suomea -palvelupaketit kokoavat yhteen konkreettisia asioita, joissa autetaan aina viranomaisasioinnista työntekijän perheen tukemiseen. Valikoimassa on suppeasta palvelupaketista aina kokonaisvaltaiseen palvelupakettiin.  

  Palvelu on käytettävissä lokakuulle 2023 tai niin kauan kuin määrärahaa on käytettävissä.

  Tutustu palveluun, palvelupaketteihin ja hintoihin

  Target Mobility Schemes

  Suomeen palkatut EU-/ETA-maiden kansalaiset voivat hakea rahallista tukea asettautumiseen Targeted Mobility Schemes (TMS) -hankkeelta. Työntekijän tulee ottaa yhteyttä oman maan EURES-asiantuntijaan hyvissä ajoin ennen muuttoa!  Lue lisää


  Paikalliset ja alueelliset maahanmuuttajien tieto,- neuvonta- ja ohjauspalvelut

  Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kunnissa on maahanmuuttajien tieto,- neuvonta- ja ohjauspalveluita (tno-palvelu), jotka toimivat maksuttomasti matalalla kynnyksellä kaikille Suomeen saapuville henkilöille maahantulon syystä riippumatta. Näissä tno-palveluissa on kattavasti saatavilla tietoa paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja asettautumiseen liittyvistä kysymyksistä ja palveluista. 

  •    Welcome Office: Närpiö
  •    Welcome Office: Kokkola
  •    Welcome Office: Mustasaari
  •    Welcome Office: Vaasa
  •    Integration Port: Kruunupyy, Pietarsaari, Uusikaarlepyy

  Vaasan puoliso-ohjelma

  Vaasan yliopiston koordinoima Vaasan puoliso-ohjelma on suunnattu maahanmuuttajille, joiden puoliso työskentelee tai opiskelee seudulla kokopäiväisesti. Ohjelma auttaa sekä ura-asioissa että sosiaalisen verkoston luomisessa.

  Henkilön ilmoittautuminen puoliso-ohjelmaan verkkolomakkeella.

   

 • EURES TMS-hankkeista tukea EU/ETA alueiden rekrytointeihin

  EURESin koordinoimat Targeted Mobility Scheme- hankkeet tukevat työvoiman liikkuvuutta ja rekrytointeja maasta toiseen EU-alueella, Norjassa ja Islannissa. Tuen määrä suomalaisille yritykselle on 1390 - 1750 euroa/rekrytoitu työntekijä. Tämä perustuu työnantajan laatiman perehdyttämisohjelman laajuuteen. Tuki on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille. Työnantajan tuen hakeminen edellyttää yhteydenottoa Pohjanmaan TE-toimiston alueelliseen EURES-asiantuntijaan. 

  Suomeen palkattu työntekijä voi hakea taloudellista tukea mm. muuttokustannuksiin, kielikoulutukseen, tutkinnon tunnustamiseen ja perheen asettautumiseen. Työntekijän tuen hakeminen edellyttää työntekijältä yhteydenottoa oman maan EURES-asiantuntijaan. 

   

  Business Finlandin Talent -rahoitus

  Business Finland Talent-rahoitus tarjoaa tukea yritysten kehitysprojekteihin ja kansainvälisten osaajien rekrytointiin. Talent-rahoitus sopii pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun luomalla sitä tukevia työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä sekä kykyä kasvattaa kansainvälisten osaajien määrää suomalaisissa yrityksissä. 
  Rahoitusta voi käyttää sekä palkkakuluihin että ostettaviin asiantuntijapalveluihin. Talent-rahoitus on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 50 prosenttia projektin kustannuksista, jotka voivat olla maksimissaan 100 000 euroa. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Avustusta ei makseta ennakkoon vaan koko rahoitus maksetaan loppuraportin yhteydessä. 
  Rahoitus on haettavissa 16.1.–31.3.2023 välisenä aikana. Hakemukset käsitellään haun päätyttyä. Tämän jälkeen rahoituspalvelu avataan jatkuvasti haettavaksi.

   

 • Kansainvälisten osaajien rekrytointien yhteydessä työnantajan on suositeltavaa tarkastella rekrytoinnin kokonaisbudjettia erityisesti niissä tilanteissa, joissa työntekijä saapuu Suomeen ulkomailta. On mahdotonta sanoa suoralta kädeltä, että paljonko rekrytointi ulkomailta maksaa, sillä se vaatii useamman asian tarkastelua.

  On hyvä arvioida muuan muassa se, kannattaako rekrytointi hoitaa oman organisaation voimin vai onko kokonaistaloudellisesti järkevää ulkoistaa prosessi tai sen osia alueella toimivalle rekrytointiyrityksille, Eurekselle (EU/ETA-alueet) tai muulle palveluntuottajalle. Valtiolla on tarjolla palvelualusta.fi -sivustolla erilaisia kansainvälisen rekrytoinnin palveluita, joiden kustannuksiin valtio osallistuu (ns. yhteishankinta).

  Työntekijän palkkakustannus on usein suurin lakisääteinen kustannus. Työnantajalla ei lain mukaan ole velvollisuutta korvata ulkomailta saapuvan työntekijän muuttoon tai kieli- ja kulttuurikoulutukseen liittyviä kustannuksia. On kuitenkin selvää, että työnantaja voi tarjota lisäetuuksia ja määritellä, kuinka paljon kansainväliseen rekrytointiin on muuten valmis budjetoimaan varoja. Esimerkiksi kustannuksia aiheuttavat työntekijän oleskelulupa, työntekijän muutto ja matkustaminen Suomeen. Lisäksi työntekijän mahdollisen perheen oleskeluluvista yms. aiheutuu kustannuksia. Katso myös UKK-palstan asettautumista käsittelevä kohta. 
   

  Rekrytointi

  Pääsääntöisesti rekrytointi ja työvoiman liikkuvuus EU-/ETA-maiden välillä on sujuvampaa muihin alueisiin verrattuna. Työnantaja voi maksutta hyödyntää TE-toimiston Eures-asiantuntijan palveluita osaajien löytämiseksi ja rekrytoimiseksi EU/ETA-alueilta. Suomen Eures-verkostossa on myös yksityisiä palveluntuottajia, joiden palvelut eivät ole maksuttomia. Voit myös osallistua maksutta Eures-verkoston European job days tai Finland Works -rekrytointitapahtumiin. Em. tapahtumissa voi maksutta tuoda näkyviin oman organisaation avoimia tehtäviä osaajille EU/ETA-maissa. 
  Työnantajien Suomessa sijaitsevat sellaiset avoimet työpaikat, joissa ei vaadita suomen tai ruotsin kielen taitoa, voi ilmoittaa maksuttomasti jobsinfinland -portaalissa, joka on kansallinen sivusto, jota markkinoidaan aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa. Työmarkkinatorilla ilmoitetut avoimet työpaikat, joissa ei ole suomen-/ruotsinkielen vaatimusta, siirtyvät automaattisesti Jobs in Finland -sivulle.

  Oleskelulupa

  EU/ETA-maat. EU-/ETA-kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa, mutta heidän tulee tehdä oleskeluoikeuden rekisteröinti kolmen kuukauden kuluessa, joka kustantaa 54 €. 
  EU/ETA-alueen ulkopuoliset maat. Niiden henkilöiden osalta oleskeluluvan kustannus on 490 €, jotka hakevat ensimmäistä oleskelulupaa osaratkaisua edellyttävää työntekoa varten. 
  Niiden henkilöiden osalta oleskeluluvan kustannus on 380 €, jotka hakevat ensimmäistä oleskelulupaa enterfinland.fi kautta, eikä heihin sovelleta työvoiman saatavuusharkintaa (erityisasiantuntija, erityisasiantuntija sininen kortti, tutkija, urheilija, valmentaja, työharjoittelija, au pair, working holiday, muu työnteko). 
  Lisäksi kustannuksia nostaa 95-120 €:lla se, jos henkilö hakee D-viisumia. D-viisumin avulla henkilö voi saapua Suomeen heti, kun oleskelulupaan on tehty myönteinen päätös ja passiin on saatu d-viisumitarra. Tällöin oleskelulupakortti toimitetaan Suomeen. 

 • EU- ja ETA-maiden kansalaisilla on oikeus tehdä töitä Suomessa ilman rajoituksia. 

  Mikäli henkilö on Euroopan unionin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, joka oleskelee Suomessa yli kolme kuukautta, tulee oleskelu rekisteröidä Maahanmuuttovirastossa.

  Mikäli henkilö on Pohjoismaan (Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) kansalainen, oleskelu rekisteröidään Digi- ja väestötietovirastossa.

  Lue myös työnantajan velvollisuuksista ulkomaista työvoimaa palkatessa.

 • Työhön liittyvä oleskelulupaprosessi kannattaa hoitaa sähköisesti EnterFinland-verkkopalvelun kautta. Työlupaa hakeva henkilö luo oman tilin (ei vaadi tunnistautumista), liittää asiakirjat sekä antaa verkkopalvelussa työnantajalle luvan täydentää hakemusta työsuhdetta koskevilla asiakirjoilla, jotka vaaditaan hakemuksen käsittelemiseen. Kun työnantaja täydentää hakemusta liitteillään ja maksu on maksettu (työnhakija tai yritys maksaa) henkilö käy tunnistautumassa, eli todistamassa henkilöllisyytensä lähtömaassa, sen jälkeen alkaa päätösprosessi. Prosessin etenemistä EnterFinlandissa voi seurata, työnhakija saa tiedon heti, kun päätös on tehty. 

  • Lue lisää työlupamenettelystä sekä alueellisista linjauksista koskien sitä, mitä ammatteja koskien voidaan tehdä työlupapäätös ilman selvitystä työvoiman saatavuudesta.  Työvoiman maahanmuutto - ely - ELY-keskus

  Niin sanottu pikakaista oleskeluluvan nopeammasta käsittelystä (käsittely kahdessa viikossa) koskee erikoisasiantuntijoita, EU:n sinistä korttia hakevia, ICT-oleskelulupaa tai korkeimman tai keskitason johtotason oleskeluluvan hakijoita sekä perheenjäseniä. Tarkista, että ehdot pikakaistalle täyttyvät. Jotta oleskelulupa voidaan käsitellä pikakaistalla, edellytetään, että: 

  • hakemus täytetään EnterFinland -palvelussa
  • työnantaja täyttää palvelussuhteen ehdot 2 arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus on lähetetty EnterFinlandiin. 
  • hakemus maksetaan EnterFinland -palvelussa
  • hakija käy Suomen lähetystössä lähtömaassa tunnistautumassa, eli todistamassa henkilöllisyytensä viiden työpäivän sisällä siitä, kun on lähettänyt hakemuksen. 

  Se, joka hakee oleskelulupaa pikakaistan kautta, voi hakea myös D-viisumia. D-viisumilla voi matkustaa Suomeen heti kun on tehty päätös hakemukseen.  

  Kun palkataan kolmansien maiden kansalaisia, joita ei suoraan palkata työlupamenettelyn kautta, on tarkistettava heidän oikeutensa tehdä työtä ja mihin töihin tällä on työnteko-oikeus Suomessa, ennen kuin heidän palkkaamisensa aloitetaan. Kopiot asiakirjoista, joilla työntekijä varmistaa oikeutensa tehdä töitä Suomessa (passi ja oleskelulupa) tulee säilyttää vielä 4 vuotta sen jälkeen, kun palvelussuhde on loppunut. Näissä tapauksissa tulee myös tehdä työntekijätietojen ilmoittaminen EnterFinlandin kautta tai lomakkeella TEM054 + liitteet, jotka toimitetaan lähimpään TE-toimistoon tai valtakunnalliseen työlupayksikköön.
   

 • EURES-verkosto koostuu asiantuntijoista, sekä julkisen että yksityispuolen toimijoista, kaikissa Euroopan maissa. Heidän päätehtävänsä on hoitaa eettisesti kestävää työvoiman rekrytointia Euroopan maiden välillä. Rekrytoinnin peruspalvelu on maksutonta, tarvittaessa voivat yksityiset toimijat tarjota syvemmälle menevää maksullista rekrytointipalvelua. 

  Ilmoitus avoimesta työpaikasta

  Ilmoita työpaikka Työmarkkinatorilla. Tarvittaessa työnantaja voi saada apua TE-toimiston asiantuntijalta työpaikkailmoituksen tekemisessä, kääntämisessä englanniksi sekä sen julkaisemisessa. Paikkailmoitus julkaistaan myös EURES-portaalissa ja silloin se saa näkyvyyttä Euroopassa.  
  Paikkailmoitus voidaan julkaista myös muissa maissa heidän kansallisissa työpaikkapankeissaan. Muista myös, että muissa pohjoismaissa on potentiaalia, varsinkin ajatellen paluumuuttajia. Työnantaja saa apua TE-toimiston EURES-asiantuntijoilta ilmoituksen julkaisemisessa suoraan muissa maissa, ja lisäksi neuvoja siihen, missä ilmoitus kannattaa julkaista.  

  Kansainväliset rekrytointimessut

  EURES-asiantuntijat osallistuvat rekrytointimessuille sekä etänä että paikan päällä. Se tarkoittaa käytännössä, että he voivat markkinoida sinun paikkailmoitustasi, kun he tapaavat työnhakijoita muista maista. Työnantajat voivat myös itse osallistua rekrytointitapahtumiin. Ne tapahtumat, jotka EURES-verkosto järjestää, ovat ilmaisia, ts. osallistuja maksaa vain mahdolliset matkansa ja yöpymisensä paikan päällä pidettäviin tapahtumiin.

  Kansainväliset rekrytointimessut, joihin Pohjanmaan TE-toimisto osallistuu, löytyvät talentcoastline.fi/events  -sivustolta.

  EURES-asiantuntijat voivat myös ottaa vastaan hakemuksia ja tehdä etukäteiskarsintaa siten, että työnantajat saavat vain ne hakemukset, jotka vastaavat asetettuja vaatimuksia.

  Jos niin halutaan, voidaan myös rekrytoinnit järjestää tiiviimmässä yhteistyössä jonkin tietyn maan kanssa. Tällöin on myös mahdollista järjestää niin, että haastattelut voidaan tehdä lähtömaassa.

   
  TE-liven hyödyntäminen työpaikkojen markkinoinnissa

  TE-live tarjoaa myös oivan mahdollisuuden avointen työtehtävien markkinoille ja laajemmalle näkyvyydelle. TE-live on TE-toimiston palvelu, joka tuottaa livelähetyksiä verkossa. Lähetykset muistuttavat paljon tv-ohjelmaa ja niiden tarkoitus on esitellä työpaikkoja mahdollisimman monipuolisesti ja kiinnostavasti. TE-live on viranomaisen toteuttamaa toimintaa eli maksutonta työnantajalle.

  Ota yhteyttä Pohjanmaan TE-toimiston TE-livetiimiin

   

 • Useimmiten työnantaja voi itse arvioida tutkinnon sopivuutta tarjoamaansa tehtävään. Tutkinnon tunnustaminen vaaditaan, jos ammatti on Suomessa säännelty tai tehtävään on lakiin perustuvana vaatimuksena tietyn tasoinen Suomessa suoritettava korkeakoulututkinto.

   

  Vaasan yliopiston SIMHE -palvelut voi auttaa henkilön tutkinnon ja aiemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvissä asioissa. SIMHE-ohjaus onnistuu myös etänä.

Toimiva kansainvälinen työyhteisö

 • Kun ulkomaan kansalainen tulee Suomeen töihin, hän tarvitsee verokortin ja/tai veronumeron ja niitä varten suomalaisen henkilötunnuksen. Verotukseen vaikuttaa se, kuinka kauan henkilö oleskelee Suomessa. Merkitystä on myös sillä, onko työnantaja suomalainen vai ulkomainen yritys. Joillekin ammattiryhmille on verotukseen vaikuttavia erityissääntöjä.

  Lue lisää ulkomailta Suomeen töihin

  Töihin Suomeen – sähköinen opas tarjoaa ohjeita ja tietoa viranomaispalveluista Suomeen työhön maahan muuttavien henkilökohtaisten tilanteiden mukaisesti.

 • Suomalainen verotusjärjestelmä ei välttämättä ole kaikille kansainvälisille osaajille tuttu tai helposti ymmärrettävä. Onkin hyvä käydä työntekijän kanssa läpi mitä kaikkia maksuja bruttopalkasta maksetaan, ja miten netto-osuus muodostuu.

  Havainnollistava esimerkkikuva


  Mitä turvapaikanhakijan tai maahantulijan pankkipalveluiden toteutuminen vaatii?

  Luottolaitoslaki turvaa peruspankkipalvelut kaikille pankkien kuluttaja-asiakkaille, jotka asuvat laillisesti Suomessa tai muussa ETA-valtiossa. Maahantulijan asuinpaikka määräytyy kotikuntalain (201/1994) perusteella ja kriteereinä ovat esimerkiksi ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva jatkuva tai pysyvä oleskelulupa taikka vähintään vuoden tilapäiseen oleskeluun oikeuttava lupa, mikäli maahantulijan tarkoituksena olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon ottaen on jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan.

  •    Lue lisää Finanssialalta
  •    Lue lisää turvapaikanhakijoiden pankkiasioinnista
  •    Lue lisää ulkomaalaisen pankkiasiat: Ulkomaalaisen_pankkiasiat.pdf (finanssiala.fi)
  •    Lue lisää InfoFinlandin sivuilta pankkitilin avaamisesta Arkielämä Suomessa (infofinland.fi)

   

  Palkanmaksu


  Palkan maksamisessa tulee noudattaa esimerkiksi seuraavia pääperiaatteita:

  • Jos työnantaja noudattaa normaalisitovaa työehtosopimusta tai on velvollinen noudattamaan yleissitovaa työehtosopimusta, on työnantajan noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä,
    
  • Jos työnantaja ei noudata normaalisitovaa työehtosopimusta tai ei ole velvollinen noudattamaan yleissitovaa työehtosopimusta, on työntekijälle maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa tehdystä työstä,
    
  • Työnantajan on sovellettava puolueettoman kohtelun (tasa-arvoisuuden) periaatetta ja huomioitava syrjintäkielto. Toisin sanoen työnantajan on huomioitava periaate ”sama palkka samasta työstä”, 
    
  • Työnantajan on maksettava palkka sille pankkitilille, jonka työntekijä on ilmoittanut,
    
  • Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi nostaa palkkansa tililtään palkanmaksun eräpäivänä,
  • Työnantajan on annettava työntekijälle palkkakuitti palkanmaksun yhteydessä.

   

  Lue lisää: Tyosuojelu.fi - Arbetarskyddsförvaltningen

   

 • Mitä kielitaitoa tarvitaan työtehtävissä? Mikä on osaamisen vähimmäistaso? Voisiko kielitaitovaatimuksia alentaa ja antaa palkattavalle työntekijälle mahdollisuus oppia kieltä matkan varrella? Kannattaa tutustua esimerkiksi Väestöliiton Tunnista kansainvälinen osaaja -hankkeen tekemään oppaaseen, josta löytyy hyödyllisiä työkaluja kielitietoisten valintojen tekemiseen niin rekrytoinneissa kuin työyhteisössä  

  Tutustu kielitietoinen rekrytointi ja työyhteisö -Työkaluja työnantajalle kielitietoiseen ja
  inklusiiviseen työyhteisöön -oppaaseen.

  Työpaikkasuomen ja -ruotsin koulutusten avulla voidaan lisätä työntekijän valmiuksia suoriutua työtehtävistään suomen tai ruotsin kielellä. Koulutukset räätälöidään työpaikkakohtaisesti ja ne voivat sisältää ammattisanastoa, työturvallisuussanastoa, viestintätilanteita ja vaikkapa asiakaspalvelutilanteita. Koulutukset toteutetaan yhteishankintakoulutuksina, jolloin työnantaja ja TE-hallinto maksavat koulutuskustannukset yhdessä.   


  •    Tutustu Työpaikkasuomi -yhteishankintakoulutukseen Työpaikkasuomi - Palvelut - Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)
  •    Tutustu Työpaikkaruotsi -yhteishankintakoulutukseen Työpaikkaruotsi - Palvelut - Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)


  Kevään 2023 aikana Kielibuusti – Språkboost -hanke tarjoaa sekä kansainvälisille osaajille että työnantajille hyödyllistä materiaalia.

  Tutustu hankkeen tuottamaan kielitietoisen työyhteisön muodostumisen polutukseen: Steps Toward Language Awareness in the Workplace (kielibuusti.fi)

  Kielen oppimisen tueksi voi työntekijä myös osallistua SIMHE-palveluiden tarjoamiin kielikursseihin, jotka ovat pääasiassa maksuttomia. Koulutuksia järjestetään myös etäopetuksella. Lisätietoa SIMHE-opinnoista.

  Myös rekrytoiviin lähtömaakoulutuksiin (soteala) ja rekrytoiviin lähtömaatestauksiin (teknologiateollisuus) on mahdollista sisällyttää kielikoulutusta.

  •    Tutustu rekrytoivaan sotealan lähtömaakoulutukseen
  •    Tutustu rekrytoivaan ammattitaidon testaukseen teknologiateollisuuden toimialoilla

  Talent Coastline ekosysteemin toimijoina on monia koulutusorganisaatioita, jotka tarjoavat myös erilaisia kielikoulutuksia.

   

 • Lähtökohtaisesti työnantaja vastaa paikkailmoitusten ilmoitusteksteistä sekä niiden käännöksistä. Työnantajan kannattaa panostaa työpaikkailmoituksen laatimiseen osaajan houkuttelemiseksi.

  Vinkkejä laadukkaan työpaikkailmoituksen luomiseen löydät täältä.

  Tarvittaessa EURES-neuvojat voivat auttaa englanninkielisten työpaikkailmoitusten laatimisessa mikäli työpaikkailmoitusta voidaan hyödyntää myös EURES-portaalissa.

  Pohjanmaan TE-toimiston EURES-asiantuntija Marko Laukas,
  [email protected]  0295 056 247

  EURES - Hae Eures-neuvojaa - Euroopan komissio (europa.eu)

   

 • IMAGO-valmennus

  TE-toimiston IMAGO-valmennus on maksuton valmennuspalvelu Suomessa toimiville yrityksille, jotka haluavat kehittää työnantajakuvaansa, rekrytointiosaamistaan ja monimuotoisuutta tukevia johtamistaitoja.

  IMAGO-valmennukset vahvistavat osallistujien osaamista ja ymmärrystä työnantajabrändin, yrityskulttuurin sekä työnantajamielikuvan kehittämisen merkityksestä liiketoiminnalle sekä auttavat yritystä tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet työnantajana. Valmennukset ovat suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten johdolle ja HR:lle sekä muille avainhenkilöille. Valmennuksissa ei ole toimialarajoituksia, ja valmennukset sopivat myös julkisen sektorin työnantajille.

  Valmennukset ovat ryhmämuotoisia verkostovalmennuksia, jotka toteutetaan etäyhteydellä. Yhteen valmennukseen voi osallistua 10 - 20 yritystä. Valmennusten laajuus on noin 15 tuntia.

  Lue lisää IMAGO-valmennusten aikatauluista ja ilmoittautuminen

  Monimuotoisten työyhteisöjen opas ja huoneentaulu

  Onnistu osana kulttuurisesti monimuotoista työyhteisöä huoneentauluun on pyritty sisällyttämään keskeiset asiat, jotka kaikkien työyhteisön jäsenten olisi hyvä huomioida vuorovaikutuksen onnistumiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Huoneentaulu on työpaikoille esille laitettava muistilista työyhteisöjen jäsenille, josta jokainen pystyy helposti saamaan hyviä käytäntöjä ja vinkkejä toimintatavoiksi monimuotoisten työyhteisöjen arjessa. Muistilistan voi tulostaa ja laittaa esimerkiksi työpaikan yleiselle ilmoitustaululle, kahvihuoneeseen, kokoushuoneisiin jne.

  Tukea kulttuurillisesti monimuotoisen työyhteisön toimivuuteen:

   

 • Työsuojeluviranomaisen puoleen voi kääntyä saadakseen neuvoja ja ohjeita kysymyksissä, jotka koskevat työympäristö- ja työsuhdeasioita.
   
  Työympäristöasioihin lasketaan esimerkiksi kysymykset, jotka koskevat turvallisuutta ja terveyttä liittyen työtiloihin, koneisiin ja työvälineisiin, työssä käytettävään suojavarustukseen ja niin edelleen. Työsuhdeasioihin lasketaan esimerkiksi kysymykset, jotka koskevat työsopimusta, työaikaa, palkkaa, lomia ja niin edelleen.

  Työsuojeluviranomainen antaa asiakaspalvelua puhelimitse, kirjallisesti tai työsuojeluviranomaisen interaktiivisen sähköisen palvelun kautta (kehittelyn alla).

  Saadaksesi lisätietoa siitä, missä asioissa voi saada työsuojeluviranomaiselta neuvoja ja ohjeita sekä tietoa siitä, miten työsuojeluviranomaiseen voi olla yhteydessä, käy seuraavilla nettisivuilla:

  •    Saadaksesi lisätietoja käy seuraavilla sivuilla: Työsuojelu
  •    As a foreign employee in Finland guide can be found here

   

  Work help Finland -applikaatio


  Work Help Finland -mobiilisovellus on tarkoitettu Suomeen tuleville ja Suomessa oleville ulkomaisille työntekijöille. Sovelluksesta saa tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista työntekijänä Suomessa. Sovelluksen kautta löytyy myös keskeisimmät avun tarjoajat, jos henkilö epäilee joutuneensa väärin kohdelluksi.

  Sovellus löytyy 26 kielellä: suomi, englanti, albania, arabia, bengali, bosnia, dari, espanja, farsi, hindi, kurdi, mandariinikiina, nepali, portugali, ranska, romania, ruotsi, somali, thai, turkki, ukraina, uzbekki, urdu, venäjä, vietnam, viro

  Lue lisää maksuttomasta applikaatiosta

   

   

 

Talent Coastline Channel

Työnantaja – Pysy kuulolla kansainvälisiin rekrytointeihin liittyvistä ajankohtaisista aiheista ja palveluista, ja seuraa Talent Coastline Channelia! Voit tilata tuoreimmat päivitykset suoraan sähköpostiisi täältä (sst.fi)

 

Talent Coastline Channel logo

Päivitetty: 05.02.2024