Talent Coastline

Boosting Growth in Ostrobothnian Regions

Talent Coastline channel logo

Tavoitteet

Ekosysteemin tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen muun muassa mahdollistamalla toimivat kansainvälistyvät työmarkkinat ja yritysten kasvun sekä vahvistamalla alueellista ja paikallista veto- ja pitovoimaa kansainvälisille osaajille.

Edistämme Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan näkyvyyttä kansainvälisesti houkuttelevana alueena asua, opiskella ja tehdä töitä.  Tavoitteenamme on yhteisesti edistää palveluita maahan muuttaneiden työllistämisen edistämiseksi sekä työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukemiseksi. Lisäksi tavoitteenamme on ehkäistä työvoiman hyväksikäyttöä sekä edistää eettisiä rekrytointikäytäntöjä.
 

Vetovoima

Rekrytointi

Pitovoima

Työnantajamielikuvan kehittäminen Rekrytointiwebinaarit ja tapahtumat (matching) Kunnista ja palveluista tietoa monikielisesti
Aluemarkkinoinnin vahvistaminen Työpaikkasuomi/ työpaikkaruotsi -koulutukset Vapaa-ajan toiminta (mm. harrastukset, vapaaehtoistyö, luonto, osallistumismahdollisuudet)
Osallistuminen kansainvälisiin rekrytointimessuihin Yritysten tukeminen kansainvälisessä rekrytoinnissa (mm. EURES-palvelut, konsultoinnit, rekrytointimallien kehittäminen, eettinen rekrytointi) Osaajien asettautumista tukevat palvelut, esim. puoliso-ohjelman pilotointi, kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden integrointia tukevat palvelut 
Kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien rekrytoiminen alueen yrityksiin ja oppilaitoksiin Monimutoisuuskoulutusten tarjoaminen työnantajille  Suomen ja ruotsin kielen oppimisen mahdollistaminen

 

Talent Coastline ekosysteemin tavoitteet perustuvat valtakunnallisen Talent Boost -tavoitteisiin ja valtakunnalliseen työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tiekarttaan.

Päivitetty: 22.09.2022