Talent Coastline

Boosting Growth in Ostrobothnian Regions

Talent Coastline channel logo

Tavoitteet

Ekosysteemin tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen muun muassa mahdollistamalla toimivat kansainvälistyvät työmarkkinat ja yritysten kasvun sekä vahvistamalla alueellista ja paikallista veto- ja pitovoimaa kansainvälisille osaajille.

Edistämme Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan näkyvyyttä kansainvälisesti houkuttelevana alueena asua, opiskella ja tehdä töitä.  Tavoitteenamme on yhteisesti edistää palveluita maahan muuttaneiden työllistämisen edistämiseksi sekä työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukemiseksi. Lisäksi tavoitteenamme on ehkäistä työvoiman hyväksikäyttöä sekä edistää eettisiä rekrytointikäytäntöjä.

Vetovoima

 • Työnantajamielikuvan kehittäminen
 • Aluemarkkinoinnin vahvistaminen
 • Osallistuminen kansainvälisiin rekrytointimessuihin
 • Kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien rekrytoiminen alueen yrityksiin ja oppilaitoksiin

Rekrytointi

 • Rekrytointiwebinaarit ja tapahtumat (matching)
 • Työpaikkasuomi/ työpaikkaruotsi -koulutukset
 • Yritysten tukeminen kansainvälisessä rekrytoinnissa (mm. EURES-palvelut, konsultoinnit, rekrytointimallien kehittäminen, eettinen rekrytointi)
 • Monimutoisuuskoulutusten tarjoaminen työnantajille 

Pitovoima

 • Kunnista ja palveluista tietoa monikielisesti
 • Vapaa-ajan toiminta (mm. harrastukset, vapaaehtoistyö, luonto, osallistumismahdollisuudet)
 • Osaajien asettautumista tukevat palvelut, esim. puoliso-ohjelman pilotointi, kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden integrointia tukevat palvelut 
 • Suomen ja ruotsin kielen oppimisen mahdollistaminen

 

Talent Coastline ekosysteemin tavoitteet perustuvat valtakunnallisen Talent Boost -tavoitteisiin ja valtakunnalliseen työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tiekarttaan.

Päivitetty: 31.10.2023