Talent Coastline

Boosting Growth in Ostrobothnian Regions

Talent Coastline channel logo

Toimijat

Talent Coastline ekosysteemin toimijakenttä koostuu julkishallinnon, oppilaitosten ja korkeakoulujen sekä yritysrajapinnan ja kehittämisyhtiöiden toimijoista. Kokoonnumme noin kerran kahdessa kuukaudessa Talent Coastline Forumiin jakamaan ajankohtaisia uutisia omista verkostoistamme, sekä yhteiskehittämään ratkaisuja alueellisiin veto- ja pitovoimakysymyksiin.  

Talent Coastline ekosysteemiä fasilitoidaan Pohjanmaan ELY-keskuksesta käsin. Ekosysteemissä vaikuttavat lisäksi Pohjanmaan TE-toimisto, Aluehallintovirasto, EURES-palvelut, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto sekä Team Finland -verkosto. Lisäksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kuntien ja kaupunkien toimijat, erityisesti maahan muuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluista, kuuluvat ekosysteemin toimijakenttään.    

Korkeakouluista ja oppilaitoksista mukana ovat Edunova, EduVamia, Hanken, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kpedu, Novia, Optima, Osuvakoulutus, Vamia, VAMK, Yrkesakademin, Åbo Akademi. Talent Coastlinen keskeisiä toimijoita ovat lisäksi Centria Ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston Talent Hubit. 

Yritysrajapinnassa toimivat ekosysteemin toimijoista erityisesti Concordia, Dynamo, KASE, Keski-Pohjanmaan yrittäjät, KOSEK, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, Pohjanmaan kauppakamari, Rannikkoseudun Yrittäjät, Vaasan yrittäjät ja VASEK. 

Talent Coastlinen logo kolmen violetin ympyrän keskellä. Talent Coastlinen toimijoita ovat kehitysyhtiöt, yritykset ja muut työnantajat, edunvalvonta, julkinen sektori, korkeakoulut ja oppilaitokset.

 

 

Päivitetty: 31.10.2023