Satavesi

Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi

Satavesi-logo

Ajankohtaista

Uusi Satavesi-ohjelmasopimus kaudelle 2021-2027

Satavesi-ohjelman uusi yhteistyösopimus on allekirjoitettu sopimuskaudelle 2021–2027 Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten sekä Satakuntaliiton kesken. Uuden ohjelmakauden päätavoitteena on vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien sekä Satavesi-työssä aiemmin laadittujen paikallisten kehittämisohjelmien toimeenpanon edistäminen Satakunnassa.

Vesistöalueryhminä jatkavat Karvianjoki-ryhmä, Kokemäenjoki-ryhmä ja Eurajoki–Lapinjoki-ryhmä. Selkämeren rannikon vesienhoitoa käsitellään em. jokialueryhmissä. Vesistöalueryhmien toimintaa suunnataan aiempaa enemmän työpajoihin, joissa konkreettisten vesienhoitotoimien kohteita sekä vastuu- ja toimijatahoja etsitään ja sovitaan yhdessä.

Päivitetty: 22.03.2022