Satavesi

Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi

Ohjelman esittely

Satavesi-ohjelma on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton ja Satakunnan ELY-keskuksen allekirjoittamaan yhteistyösopimukseen perustuva vesistöohjelma, jonka tarkoituksena on tehostaa toimia Satakunnan vesien tilan parantamiseksi. Vesistöohjelman kohdealueina ovat sisävedet sekä Satakunnan lähirannikko.

Satavesi-ohjelma kokoaa Satakunnan vesistöjen parissa työskenteleviä tahoja yhteen toimimaan vesistöjen tilan parantamiseksi. Vesistöasioita pohditaan vesistöaluekohtaisissa työryhmissä, joissa on mukana eri toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Ohjelmassa ovat mukana niin aluehallinto, kunnat ja seutukunnat kuin elinkeinoelämä, tutkimus ja koulutus sekä erilaiset vesistöjen käyttöä ja suojelua edistävät yhdistykset ja yhteisöt.

Satavesi-ohjelma edistää konkreettisten vesistöhankkeiden käynnistämistä ja toteutusta. Tavoitteena ovat etenkin pitkäjänteiset yhteistyöhankkeet, jotka tarkastelevat vesistöjä kokonaisvaltaisesti ja sovittavat yhteen erilaisia vesistöihin liittyviä intressejä. Ohjelmatyö tukee hankkeiden toteuttajia muun muassa yhteistyötahojen ja rahoituksen löytämisessä ja tarjoaa opastusta ja neuvontaa yhteistyöverkostossa.

​​​​

Päivitetty: 22.03.2022