Satavesi

Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi

Vesistöalueryhmät

Satavesi-ohjelmatyö on jakaantunut alueellisesti vesistöalueryhmiin. Vesien tilan parantamiseen ja vesistöjen käyttöön keskittyneet ryhmät käsittelevät myös Satakunnan rannikkovesien asioista. Satavesi-ohjelman sisarohjelma, Pro Saaristomeri, toimii Varsinais-Suomen sisävesien ja Saaristomeren hyvän tilan parantamiseksi. Vesistöalueryhmissä laadittu aiempien ohjelmakausien aikana kehittämisohjelmat, joita on myös päivitetty. Satakunnan rannikolle on laadittu oma kehittämisohjelmansa aiemmin toimineessa erillisessä Selkämeri-ryhmässä.

Satakunnan vesistöalueryhmät ovat

  • Karvianjoki-ryhmä
  • Kokemäenjoki-ryhmä
  • Eurajoki–Lapinjoki-ryhmä
Vesistöalueet Satakunnassa.

Päivitetty: 28.01.2022