Satavesi

Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi

Tavoitteet

Satavesi-ohjelman tarkoituksena on koota yhteen Satakunnan vesistöjen käyttöön ja vesiensuojeluun liittyviätoimijoita sekä aihepiiristä kiinnostuneita aktiivisia kansalaisia. Yhteistyössä suunnitellaan toimintaa, jonka avulla voidaan parantaa vesistöjen tilaa. Kohdealueena ovat sekä sisävedet (joet ja järvet) että Satakunnan lähirannikko.

 .Rentukat.Ohjelman tavoitteita ovat:

  • vesistöjen tilan paraneminen
  • vesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen
  • vesistöjen eri käyttömuotojen yhteensovittaminen
  • vesienhoidon tukeminen konkreettisia yhteistyöhankkeita edistämällä
  • eri toimijoiden pitkäjänteinen yhteistyö
  • vesistöjen kunnostukseen liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta
  • ympäristötietoisuuden lisääminen
  • Ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioonottaminen vesien hoidossa

Päivitetty: 28.01.2022