Satavesi

Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi

Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä

Kehrä-logo.
Satavesi-ohjelmassa toimi vuoden 2008 lopulle saakka oma, ympäristötietoisuus ja -kasvatus -teemaryhmä. Samaan aikaan ympäristötietoisuuteen ja -kasvatukseen liittyvä toiminta vilkastui Satakunnassa huomattavasti mm. Satakunnan ympäristökoulu -hankkeen ansiosta. Ympäristökoulun toimesta työryhmätyyppistä toimintaa toteutettiin Satakunnan ympäristökasvatusverkostossa. Koska Satavesi-teemaryhmän ja tämän verkoston toiminnassa oli paljon yhtäläisyyksiä ja päällekkäisyyksiä, ja ryhmät tekivät paljon myös yhteistyötä, todettiin, että toiminnan järkeistämiseksi ja tehostamiseksi ryhmät kannattaa yhdistää. Uuden ryhmän, Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkoston, ensimmäinen kokous pidettiin 17.11.2008. Nykyään verkosto toimii nimellä Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä.
 

Toiminta ja tavoitteet

Yhteistyöryhmä kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa. Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä on vapaamuotoinen ryhmä, joka kokoaa yhteen ympäristökasvatuksesta ja ympäristötiedon popularisoimisesta kiinnostuneita toimijoita. Mukana on mm. teollisuuden, järjestöjen, korkeakoulujen, 2. asteen oppilaitosten, aluehallinnon ja kuntien edustajia. Ryhmään voi liittya kuka tahansa asiasta kiinnostunut.


Ryhmän tavoitteina on muun muassa

  • lisätä ja parantaa satakuntalaisten tietoisuutta ja kiinnostusta omaa lähiympäristöään ja sen tilaa kohtaan
  • edistää ja kehittää kansalaistoimintaa liittyen ympäristön tilan säilyttämiseen ja parantamiseen
  • yhdistää aihepiirin monialainen asiantuntijuus
  • nostaa esiin ympäristöön ja sen tilaan liittyviä teemoja tiedotusvälineissä, eri alojen ammattilaisille sekä suurelle yleisölle
  • kehittää kouluyhteistyötä: ympäristökasvatuspalvelujen sovittaminen opetusohjelmiin sekä ympäristökasvatustyön rahoittaminen
​​​​​​ Tutustuminen Harolan kyläkouluun Kiukaisissa 2007.Työryhmä toimii vuorovaikutuksessa Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmän kanssa sekä sateenvarjoryhmän asettamia tavoitteita toteuttavien toimenpiteiden suunnitteluryhmänä. Työryhmässä suunnitellaan ja seurataan käytännön toimintaa, jonka toteuttajina toimivat hankesuunnitelmiensa puitteissa esim. Satakunnan ympäristökoulu, Satavesi-ohjelma sekä ryhmässä edustettuina olevat organisaatiot. Ympäristötietoisuutta edistetään järjestämällä satakuntalaiseen ympäristöön liittyviä koulutuksia ja tapahtumia sekä tiedottamalla ajankohtaisista ympäristöön liittyvistä asioista sekä yhdessä että paikallisesti.
 
Uudet toimijat ovat jatkuvasti tervetulleita mukaan toimintaan. Verkostossa on tällä hetkellä noin 70 jäsentä. Puheenjohtajana toimii ympäristösuunnittelija Heli Välimaa Porin kaupungilta.
 

Kokousmuistiot

Satakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä:

Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto:

Satavesi-ohjelman ympäristötietoisuus ja -kasvatus -teemaryhmä:

Viestintäsuunnitelma:

Päivitetty: 27.09.2022