Uudenmaan Yrityspalvelut

 

 

 

Suomi.fi -yrityspalvelut.

Yritys-Suomi -puhelinpalvelu yrittäjille, 0295 020 500.

Web-sisällön esitys (Uuden yrittäjän palvelut)

Aloittavan yrittäjän palvelut

 

Työ- ja elinkeinotoimisto, työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuvat kunnat ja alueen yritysneuvontaorganisaatiot tarjoavat yrittäjyyttä tukevia palveluita yrittäjyydestä kiinnostuneille, aloittaville ja jo toimiville yrittäjille.

Yrittäjyyttä tukevia ja kaikille avoimia palveluita ovat muun muassa ura- ja ammatinvalinnan ohjauspalvelut, yrittäjyyskoulutukset, Suomi.fi:n kattavat verkkopalvelut ja Yritys-Suomen puhelinpalvelut yrittäjyyttä suunnittelevalle asiakkaalle. Lisäksi yrittäjyyden suunnittelun tukena ovat yritysneuvontaa antavat yritysneuvontaorganisaatiot, joiden palvelutarjontaan kuuluvat myös yrityksen perustamisoppaat sekä yrittäjyyden suunnitteluun ja yrittäjänä toimimiseen liittyvät infotilaisuudet ja tapahtumat. 

Lisätietoja Uudenmaan alueen yrittäjyyttä suunnittelevien ja uusien yrittäjien palveluista löytyy verkkosivuilta: Uudenmaan alkavan yrittäjän palvelut ja starttiraha (te-palvelut.fi) ja Yrittäjyyttä suunnittelevalle (te-palvelut.fi).

Uuden yrittäjän tukena ovat myös TE-toimiston yrityspalvelut, josta yrittäjä voi saada tukea muun muassa yritystoimintaan kasvuun ja rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja TE-toimiston yrityspalveluista: Yrityspalvelut (te-palvelut.fi)

Haussa olevia, maksuttomia yrittäjyyskoulutuksia löydät työmarkkinatorin verkkosivuilta. Käytä hakusanana "Yrittäjä" ja alueena "Uusimaa". Lisätietoja täältä. (tyomarkkinatori.fi)

 

Tutustu aloittavan yrityksen palveluihin

 • Maksutonta yritysneuvontaa yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa saa muun muassa uusyrityskeskuksista ja kehittämisyhtiöistä. Henkilökohtaisessa yritysneuvonnassa saat apua muun muassa oman liikeidean kehittelemisessä sekä liiketoimintasuunnitelman kirjoittamisessa. Lisäksi saat neuvontaa rahoituksen hankkimiseen, yritysmuodon valintaan, mahdollisten lakiasioiden hoitoon sekä tulevan yrityksen markkinointiin. 

  Uudenmaan alueen yritysneuvontaorganisaatiot löytyvät osoitteesta: Uudenmaan yritysneuvontaorganisaatiot (te-palvelut.fi)

  Suomen Uusyrityskeskuksen verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa uudelle yrittäjälle, muun muassa ajantasaiset yrityksen perustamisoppaat eri kieliversioilla sekä videoinfoja alkavalle yrittäjälle. Lisätietoja tarjolla olevista maksuttomista ja kaikille avoimista kehittämisyhtiöiden ja uusyrityskeskuksien palveluista löytyy seuraavasti:

 • Valtakunnallinen Yritys-Suomi -puhelinpalvelu neuvoo alkavia yrittäjiä tyypillisimmissä yrityksen perustamiseen ja yrittämiseen liittyvissä kysymyksissä, puh. 0295 020 500 (arkisin klo 9.00–16.15).

  Runsaasti tietoa ja palveluja yrityksille ja yrityksen perustajille löytyy seuraavilta sivuilta:

 • Uudellamaalla on käynnissä Nuorten Yrittäjyyskokeilu, johon voi tutustua täällä (kokeilevain.fi). Sivustolta löydät polun, joka on suunniteltu auttamaan alkuun yrittäjyydessä. Nuorille suunnattu yrittäjyyskoulutus on haussa työvoimakoulutusten kautta Startti yrittäjyyteen, Intro to Self Employment, Inledning till företagandet (te-palvelut.fi). Kokeilulla on myös instagramissa matalan kynnyksen yrittäjyysneuvontaa tilillä @kokeilevain (instagram.com), tervetuloa kysymään yrittäjyydestä! 

 • Voit hakeutua TE-palveluiden tarjoamiin koulutuksiin kehittämään omaa yrittäjäosaamistasi. Yrittäjäkoulutuksiin voivat osallistua yrittäjyyttä suunnittelevat ja toiminnan alkuvaiheessa olevat alkavat yrittäjät. Yrittäjyyskoulutuksia on tarjolla yrittäjyyden perustaitojen kartuttamiseen kuin myös eri yrittäjyyden teemojen ympärille.

  Tutustu koulutuksiin Työmarkkinatorin verkkosivuilta: 

 • Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle maksettava henkilökohtainen tuki, jonka tavoitteena on edistää yritystoimintaa ja työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistymisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Tuki myönnetään 6 kuukauden jaksoissa.

  Starttirahan määrä on noin 750 euroa kuukaudessa ja tuki on veronalaista etuutta. Starttiraha maksetaan kerran kuussa, jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella.

  Starttirahan myöntämisestä päättävät työ- ja elinkeinotoimistot sekä kuntakokeilussa mukana olevat kunnat.

  Lisätietoja starttirahan myöntämisen edellytyksistä ja tuen hakemisesta Uudellamaalla löytyy osoitteesta: Starttiraha Uudellamaalla (te-palvelut.fi)

 • Uudenmaan TE-toimisto tarjoaa yhteistyössä Uudenmaan kuntakokeilun kuntien kanssa alueensa uusille starttirahan saajille maksutonta Startti Plus -asiantuntijapalvelua. Palvelun tarkoituksena on luoda yrittäjälle hyvät edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja kasvuun sekä tukea yrittäjän markkinointitaitojen kehittymistä.

  Startti Plus -palvelussa yrittäjä saa sparrausta myynnin tehostamiseen ja tukea markkinointitaidoille sekä kirjallisen suunnitelman liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi yrittäjä voi saada tarpeen mukaan jopa neljä jatkotapaamista myynti- ja markkinointiosaamisensa syventämiseksi ja kehittämissuunnitelman tukemaan toteuttamista.

  Lisätietoja Startti Plus -palvelusta: Startti Plus (te-palvelut.fi)

 • Monessa tehtävässä riittää, että työnantajasi arvioi tutkintosi ja ammattipätevyytesi riittäväksi tehtävään. On kuitenkin aloja, kuten sosiaali- ja terveysala, jossa on erinäiset lainsäädännölliset vaatimukset, jolloin tarvitset päätöksen tutkinnon tunnustamisesta. Sosiaali- ja terveysalan toimivaltainen viranomainen on lupa- ja valvontavirasto Valvira (valvira.fi)

  Lisätietoja TE-palveluista:

  PDF-oppaat:

Yhteistyössä

Päivitetty: 20.03.2024