Uudenmaan Yrityspalvelut

 

 

 

Yrittäjän talousapu -logo.

Muutostilanteet

 

Yritykset kohtaavat elinkaarensa aikana monia muutostilanteita. Nopean kasvun myötä tarvitaan osaavaa työvoimaa ja koulutusta, toiminnan supistuessa voidaan puolestaan tarvita asiantuntijan apua sopeuttamiseen. Myös omistajanvaihdos on monille yrittäjille ajankohtainen kysymys. Meiltä ja kumppaneiltamme saat apua muutoksen suunnitteluun ja hallittuun läpivientiin.

 

Onko yrityksesi laajentamassa tai supistamassa? Muutoksia omistuksessa?

 • Henkilöstövähennykset ja muutosturva

  Jos yrityksessäsi käynnistyy muutostilanne, joka saattaa johtaa henkilöstövähennyksiin tai lomautuksiin, saat Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston muutosturva-asiantuntijoilta maksutonta henkilökohtaista neuvontaa. Annamme myös tarvittaessa henkilöstölle erikseen sovitulla tavalla tietoa muutosturvasta, työttömyysturvasta, työnhausta, menettelystä TE-hallinnon kanssa sekä muista tilanteeseen liittyvistä asioista.

  Ota yhteyttä muutosturva-asiantuntijaan!

  Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston muutosturva-asiantuntijaan saat parhaiten yhteyden sähköpostitse. Muistathan, että Uudenmaan alueella YT- ja muutosneuvotteluesitykset ja tiedot lomautuksista toimitetaan osoitteeseen: [email protected]

  Lisätietoja työnantajan muutosturvapalveluista TE-toimiston sivuilta (te-palvelut.fi)

   

  55 vuotta täyttäneiden muutosturva

  55 vuotta täyttäneille on säädetty uusi laajennettu muutosturva, jonka tarkoituksena on edistää näiden työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa. Työnantajalla on työsopimuslain mukainen velvollisuus tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan. Velvollisuus koskettaa kaikkia työnantajia.  Työnantajan muut velvollisuudet muutostilanteissa pysyvät ennallaan.

  Kuka on oikeutettu 55 vuotta täytäneiden muutosturvaan?

  Irtisanotun työntekijän tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • Hän on täyttänyt 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä

  • Hänen työsopimuksensa on irtisanottu tuotannollisin ja taloudellisin syin 1.1.2023 tai sen jälkeen

  • Hän on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta enintään 30 päivän keskeytyksin

  • Hän on ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta

  Mitä 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan kuuluu?

  1. Muutosturvaraha
  2. Muutosturvakoulutus
  3. 5, 15 tai 25 päivän mittainen työllistymisvapaa
    

  Muutosturvaraha vastaa suuruudeltaan työntekijän keskimääräistä yhden kuukauden palkkaa. Muutosturvarahan maksaa työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Irtisanottava työntekijä hake muutosturvarahaa itse omalta maksajaltaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

  Muutosturvakoulutuksen arvo vastaa noin kahden kuukauden palkkaa. Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

  Irtisanottava työntekijä sopii koulutuksesta TE-toimiston kanssa ja sen on edistettävä nopeaa työllistymistä sekä työntekijän ammatillisia tai yritystoimintaan liittyviä valmiuksia. Koulutuksen hankkii joko ELY-keskus tai TE-toimisto.

  Työnantajan velvollisuus on tiedottaa ehdot täyttävää irtisanottavaa työntekijää tämän oikeuksista.

  Uusi 55 vuotta täyttäneiden muutosturva rahoitetaan Työllisyysrahaston kautta muutosturvamaksulla, joka muodostuu irtisanovan työnantajan osasta sekä yhteisestä osasta.

  Yhteinen osa rahoitetaan kaikilta työnantajilta työttömyysvakuutusmaksua korottamalla. Erillinen muutosturvamaksu koskee työnantajaa, jos:

  • Se irtisanoo tuotannollisista ja taloudellisista syistä työntekijän joka on täyttänyt 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä ja ollut vähintään 5 vuotta irtisanovan työnantajan palveluksessa enintään 30 päivän keskeytyksin
  • Sen työttömyysturvamaksun alainen palkkasumma ylittää sille asetetun alarajan työntekijän irtisanomista edeltävänä vuonna
    

  Lisää tietoa muutosturvamaksusta saat Työllisyysrahaston sivuilta (tyollisyysrahasto.fi).

  TE-toimiston asiantuntijoilta saat neuvontaa ja ohjausta 55 vuotta täyttäneiden muutosturvan uudistukseen liittyen.

  Yhteystiedot oman TE-toimistosi muutosturvasta vastavaan asiantuntijaan löydät täältä (te-palvelut.fi)

   

  Lomauttaminen

  Lomauttaminen tarkoittaa, että työnantaja keskeyttää sopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Lomautuksen aikana työsuhde säilyy muuten voimassa.

  Lisätietoa lomauttamisesta Työmarkkinatorin sivuilta (tyomarkkinatori.fi)

  Liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen ja kehittäminen

  Uudenmaan TE-toimiston Kasvuväylä -palvelu (te-palvelut.fi) auttaa yrityksiä muutostilanteissa liiketoiminnan kehittämisessä ja uudelleensuuntaamisessa. Kasvuväylä on maksuton asiantuntijapalvelu, joka on suunnattu yrittäjille ja yrityksille, ja se auttaa kaikissa liiketoiminnan kehitystarpeissa eteenpäin.

   

   

 • Vuonna 2021 maaliskuussa alkoi kaksivuotinen Uudenmaan omistajanvaihdoshanke. Sen tavoitteena on aktivoida omistajanvaihdoksia sisältäen yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset. Pk-yritysbarometrin mukaan seuraavien noin viiden vuoden aikana omistajanvaihdosta suunnittelee 28% pk-yrityksistä toimintaympäristössään. Tämä tarkoittaa Uudellamaalla yli 20 000 yritystä. Hanke tukee ja neuvoo yrityksiä omistajanvaihdosten suunnitteluun, jotta jatkaja kannattavalle toiminnalle löytyy yhä useammin. Hankkeessa ovat mukana Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit, Yrittäjien aluejärjestöt sekä yrityskumppanit Magnussonlaw, Yrityspörssi ja Suomen Yrityskaupat. 

  Katso video (YouTube) ja lue lisää omistajanvaihdoshankkeesta (ov-foorumi.fi)

 • Yrittäjän talousapu on valtakunnallinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa apua ja neuvontaa talous- ja maksuvaikeuksissa oleville pk-yrittäjille ja yrityksille. Palvelu koostuu valtakunnallisesta puhelin- ja verkkopalvelusta ja niitä tukevista alueellisista palveluista. Yhteydenottoihin vastaavat koulutetut ja kokeneet asiantuntijat, ja heidän kanssaan käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

  Pääset alkuun soittamalla tai jättämällä yhteydenottopyynnön lomakkeen kautta. Muista, että ei ole väärää hetkeä olla yhteydessä!

 • Työelämästä perhevapaalle ja takaisin – Perhevapaiden opas työnantajille sisältää tietoa, jonka avulla voit työnantajana sujuvoittaa työyhteisössäsi työn ja perheen yhteensovittamista ja edistää koko työyhteisön hyvinvointia.

  Oppaaseen on tiivistetty keskeiset asiat perhevapaista, joita koskeva laki uudistui 1.8.2022. Siinä kerrotaan, mitä sinun kannattaa ottaa huomioon ennen työntekijän perhevapaita, niiden aikana sekä silloin, kun työntekijä palaa vapailta takaisin työhön. Löydät oppaasta myös yritysten ja työnantajien esimerkkitarinoita, joista saat käytännön tietoa perhevapaasiirtymien toteuttamisesta.

Yhteistyössä

Päivitetty: 13.03.2024