Uudenmaan Yrityspalvelut

 

 

 

Henkilöstön kehittäminen

 

Yrittäjä tarvitsee vahvaa ammattiosaamista omalta toimialaltaan, mutta myös yrittäjyystaitoja. Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää aloittavalle yrittäjälle yrityksen perustamiseen liittyviä valmennuksia, joilla käydään läpi yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä asioita, kuten liikeideaa, eri yritysmuotoja, yrityksen taloutta, rahoitusta ja markkinointia. Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää työttömille yrittäjäkoulutusta työvoimakoulutuksena.

 

Tutustu koulutuspalveluihimme

  • auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden työpaikan
  • kesto on tapauskohtaista, kuitenkin vähintään 10 päivää
  • MuutosKoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

   

  Tyypillisesti koulutuksen osallistujat sijoittuvat muiden työnantajien tehtäviin tai omaan yritystoimintaan.

  Koulutuksen suunnittelu ja rahoitus

  Koulutusohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan. TE-hallinto osallistuu koulutuksen sisällön suunnitteluun ja hankkii kouluttajan. Työnantaja sekä TE-hallinto valitsevat opiskelijat yhdessä.

  MuutosKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä TE-hallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 20 prosenttia kokonaishinnasta. MuutosKoulutuksena ei voida rahoittaa tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka työnantajan kuuluu kustantaa.

  Irtisanomistilanteissa yhteistoimintaa työnantajan, työntekijöiden sekä TE-hallinnon välillä säätelee muutosturvaa koskeva lainsäädäntö.

   

  Kiinnostuitko? Lue lisää MuutosKoulutuksesta Työmarkkinatori -sivustolta (tyomarkkinatori.fi)

  • räätälöidään yrityksen tarpeisiin
  • kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on kymmenen koulutuspäivää
  • antaa opiskelijoille ammatillista osaamista  työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan
  • voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.

   

  Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa.

  RekryKoulutus on työelämälähtöistä. Tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Siihen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua.

   

  Kiinnostuitko? Lue lisää RekryKoulutuksesta Työmarkkinatori -sivustolta (tyomarkkinatori.fi)

 • TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan palvelukseen.

  Täsmäkoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja. TäsmäKoulutuksena ei voida rahoittaa tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka työnantajan kuuluu kustantaa.

  Koulutus

  • kehittää ammattitaitoa tulevia työtehtäviä varten
  • sisältää opetusta oppilaitoksessa sekä työssäoppimista
  • kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden

   

  Kiinnostuitko? Lue lisää TäsmäKoulutuksesta (Työmarkkinatori.fi)

   

  Uutena yhteishankinnan palvelutuotteena ELY-keskus tarjoaa työpaikkasuomen ja työpaikkaruotsin kielikoulutusta. Koulutuksen avulla yritys voi edistää nykyisen tai rekrytoimansa vieraskielisen henkilöstön työhön ja ammattiin liittyvää kielitaitoa. Työpaikkasuomi ja työpaikkaruotsi ovat osa Talent Boost -palvelukokonaisuutta, jolla tuetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

  Talent Boost Finland (businessfinland.fi)

  Lue lisää työpaikkasuomesta ja työpaikkaruotsista: 

   

 • Tarvitsetko tukea yrityksen ja henkilöstön johtamiseen? Kaipaako yrityksesi rekrytointiosaaminen vahvistamista? Johtaminen ja henkilöstö -palvelussa keskitytään strategiseen henkilöstöjohtamiseen ja samalla vahvistat strategista liiketoimintaosaamistasi yhdessä kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa.

  Palvelu sopii toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, joilla talous on kunnossa ja jotka haluavat kasvaa, kansainvälistyä tai uudistua. Palvelun kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Sitä voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana. Yrityksesi nykytila ja kehittämistarpeet tulee olla arvioitu esim. Analyysi-palvelussa ennen Konsultointi-palveluun hakemista.

  Lue lisää Yrityksen kehittämispalvelut: Johtaminen ja henkilöstö

Yhteistyössä

Päivitetty: 13.03.2024