Talent Coastline

Boosting Growth in Ostrobothnian Regions

Talent Coastline channel logo

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattibarometrin avulla arvioidaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä näiden välistä tasapainoa eri ammateissa ja eri alueilla. Arviot koskevat lähitulevaisuutta eli noin puolen vuoden ajanjaksoa arviointihetkestä eteenpäin. Tutustu ammattibarometriin Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osalta täältä.  

Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta voi tarkastella työllisyystilannetta tarkemmin ELY-keskusalueittain.  

Tutustu myös Pohjanmaan ELY-keskuksen kuukausittain julkaistaviin työllisyyskatsauksiin sekä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen voimassaolevaan työlupalinjaukseen

Kotoutumisen osaamiskeskus koostaa kotoutumisen edistämiseen liittyviä tilastoja ja tuottaa erilaisia julkaisuja. Tutustu materiaaleihin täällä.  

Päivitetty: 05.02.2024