Talent Boost Summit 2022 – Veto- ja pitovoimaa boostaamalla kohti elinvoimaisempaa Suomea

Vuonna 2022 Suomessa on 309 kuntaa, joista pienin kaupunki on 1 200 asukkaan Kaskinen ja suurin reilun 650 000 asukkaan Helsinki. Yhdistävänä tekijänä näillä kahdella kaupungilla on työvoimapula sekä tavoite tehdä toimenpiteitä kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja elinvoimaisuuden edistämiseksi.

Veto- ja pitovoiman merkitys on suuri, kun työnantajat kilpailevat osaavasta työvoimasta sekä Suomen sisäisesti että globaalisti. Kokonaisuutta voidaan tarkastella yksittäisen työantajan näkökulmasta, mutta myös laajemmin – kaupungin, alueen tai koko Suomen näkökulmasta. Kyseessä on kompleksinen kokonaisuus, jossa korostuvat niin yksittäisen yrityksen työnantajakuva, kuin erilaiset innovatiiviset kumppanuudet sekä paikallisesti ja valtakunnallisesti tehtävä sektorirajat ylittävä yhteistyö. Yritykset tarvitsevat julkista sektoria turvaamaan työvoiman saantia, kunnat tarvitsevat menestyviä yrityksiä edistämään elinvoimaisuutta.

Talent Boost Summit 2022 -tapahtumassa pureudutaan olemassa oleviin palveluihin ja hyviksi todettuihin käytänteisiin ja siihen, miten niiden avulla voidaan vahvistaa veto- ja pitovoimaa ympäri Suomen. Teemaa tarkastellaan monipuolisesti eri näkökulmista sekä etsitään innovatiivisia näkemyksiä ja ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin:

  • Miltä Suomi, eri alueet ja työnantajat näyttävät globaalissa ja valtakunnallisessa kuvassa?
  • Mitkä tekijät korostuvat, kun kansainvälinen osaaja valitsee asuinpaikkaa ja potentiaalista työnantajaa?
  • Miten esiin nousseet tekijät voidaan huomioida ja tehdä näkyväksi jo rekrytointivaiheessa?
  • Millä keinoin työnantajat ja työyhteisöt voivat valmistautua monimuotoisuuteen ja kasvaa entistä inklusiivisemmiksi?
  • Millaisista kumppanuuksista hyötyy sekä työnantajaa että kunta?

Päivitetty: 11.10.2022