Satavesi

Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi

Satavesi-logo

Ajankohtaista

Uudet vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmat 2022-2027

Valtioneuvosto hyväksyi 16.12.2021 vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Uudet suunnitelmat tulivat voimaan vuoden 2022 alussa.

Aiemmmalla vesienhoidon toimikaudella 2015-2021 Satakunnan sisävesille oli tehtynä viisi erillistä toimenpideohjelmajulkaisua vesistöalueittain. Vuosille 2022-2027 kaikki alueet ovat mukana Varsinais-Suomen ja satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Merenhoidon toimintaohjelma kattaa kaikki Suomen merialueet kuten aikaisemminkin. Toimenpideohjelmissa on pyritty yhteisvaikutusten kokonaisuuden huomioimiseen Itämeren ja sisävesien välillä ja molemmat ohjelmat kattavat toimenpiteitä rannikkovesien osalta.

Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Toimenpideohjelmat konkretisoivat suunnitelmien toteuttamista osin myös paikallisella tasolla.

Valtioneuvoston tiedote ja Satakunnan pintavesiä koskevat toimenpideohjelmat:

Seuraa vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteutumista:

Päivitetty: 22.03.2022