Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller cirka 50 000 tillverkare, importörer och förpackare.

 

 

Tallenne: Tietoa tuottajavastuun hoitamisesta Suomessa ulkomaalaisille etämyyjille

Helmikuussa järjestettiin englanninkielinen info ulkomaalaisille etämyyjille. Tallenne on nyt katsottavissa.

Kuvassa sekalaisessa järjestyksessä lappuja, joissa jokaisessa kirjain i.

Kuinka hoitaa jätehuollon tuottajavastuu Suomessa ulkomaalaisena etämyyjänä? Teamsin kautta järjestettävässä tilaisuudessa 16.2. klo 14.30-15.30 kerrotaan aiheesta kattavasti englanniksi kaikille kiinnostuneille.

Etämyyjällä tarkoitetaan ulkomaille sijoittautunutta toimijaa, joka myy suoraan suomalaisille käyttäjille tuottajavastuun alaisia tuotteita, kuten esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai mitä tahansa pakattuja tuotteita. Jätelain mukaan etämyyjän on huolehdittava tuotteidensa jätehuoltokustannuksista Suomessa.

Tilaisuudessa kerrotaan tuottajavastuusta yleisesti ja opastetaan kuinka etämyyjä voi hoitaa vastuunsa Suomessa. Lisäksi käydään läpi tuottajayhteisöjen toimintaa ja lopuksi osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen Webropolin kautta.

Katso tallenne:

Uppdaterad: 25.03.2024