Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

 

 

Aktuellt (på finska)

Kannettavien akkujen ja paristojen keräystavoite saavutettiin –  sähköistyminen näkyy kierrätyksessä

Akkujen ja paristojen keräys- ja kierrätystilastot vuodelta 2020 kertovat tuntuvasta muutoksesta akkujen ja paristojen määrissä. Kierrätys jatkuu vilkkaana.

Kannettavien akkujen ja paristojen keräysaste oli 49 prosenttia, mikä ylitti selvästi 45 prosentin minimitavoitteen.

Kerättyjen lyijyakkujen kierrätystehokkuus oli 85,8 prosenttia, ja Ni-Cd-akkujen kierrätystehokkuus oli 80 prosenttia.

Nopea sähköistyminen näkyy keräysasteissa

Keräys- ja kierrätysprosentit kuvaavat tuottajiksi rekisteröityneiden maahantuojien ja valmistajien markkinoille saattamien akkujen ja paristojen suhdetta kerättyihin ja kierrätettyihin määriin.

Vuonna 2020 ajoneuvoparistojen ja -akkujen sekä teollisuusparistojen ja -akkujen markkinoille saatettujen akkujen määrät kasvoivat tuntuvasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Akkujen ja paristojen pitkän käyttöiän vuoksi aikaisempina vuosina markkinoille saatettuja käytettyjä akkuja ja paristoja tuli kuitenkin kierrätykseen samankaltaisesti kuin aiempina vuosina, mikä johti keräysasteiden hetkelliseen notkahtamiseen. Keräysasteissa on kuitenkin ollut aikaisemminkin vaihtelua.

Pirkanmaan ELY-keskus valvoo jätehuollon tuottajavastuuta koko maassa ja koostaa tuottajavastuun tilastot Euroopan komissiolle vuosittain.

Lue lisää

 

Uutista on korjattu 4.4.2022. Kannettavien akkujen ja paristojen keräysaste oli 49 prosenttia, ei 51,2 prosenttia, kuten uutisessa aikaisemmin luki virheellisesti.

Uppdaterad: 12.04.2023