Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen

ELY-keskukset huolehtivat osaltaan julkisen henkilöliikenteen palveluiden saatavuudesta ja luovat edellytykset sen toimivuudelle ja sujuvuudelle. Julkisen henkilöliikenteen järjestämistä säätelevät EU:n asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä laki liikenteen palveluista.

ELY-keskukset määrittelevät julkisen henkilöliikenteen tavoitteellisen palvelutason yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja hankkivat liikennepalveluja. ELY-keskukset hoitavat myös julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostojen ja kehittämisen valtion rahoitukseen liittyviä tehtäviä.

Julkisen henkilöliikenteen tarpeet huomioidaan kaikessa liikenteen suunnittelussa. Tavoitteena on pysäkkien varustelun parantaminen ja teiden talvihoidon kehittäminen liikenteen tarpeet huomioiden sekä matkaketjujen toimivuuden edistäminen parantamalla liityntäpysäköintiä ja yhteyksiä pysäkeille.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenne Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella)

Korona-virukseen liittyvää informaatiota liittyen joukkoliikenteeseen:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus harventaa bussiliikenteen vuoroja koronaviruksen vuoksi ensi maanantaista 23.3.2020 alkaen

Etelä-Pohjanmaan ELY keskuksen hankkimaa bussiliikennettä joudutaan sopeuttamaan koulujen ja muiden oppilaitosten sulkemisen vuoksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hankkii bussiliikennettä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla.

Osa koululaisliikenteestä on keskeytetty 18.3. alkaen ja loput pääosin kouluja ja oppilaitoksia palvelevasta liikenteestä keskeytetään 23.3. alkaen. Keskeytys kestää 13.4. asti tai pidempään, mikäli koulut pysyvät kiinni.

Alla olevan linkin taulukosta löytyy Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkiman bussiliikenteen vuorojen tilanne. Taulukkoa päivitetään tarpeen mukaan kerran vuorokaudessa. Tietoja voi hakea myös liikennöitsijöiden ja Matkahuollon verkkosivuilta.

Julkisen henkilöliikenteen käyttäjien tulee varautua aikataulumuutoksiin, vuorojen peruuntumisiin ja liikenteen ajoittaiseen keskeytymiseen.

ELY-keskus seuraa tilanteen kehittymistä ja reagoi tarvittavilta osin tilanteeseen. Matkustajamäärien vähentyessä ja tilanteen pitkittyessä tulee varautua siihen, että vuoroja supistetaan lisää 30.3.2020 alkaen.

Ohjeita matkustajille:

 • Älä matkusta julkisilla liikennevälineillä sairaana
 • Vältä turhaa matkustamista
 • Pese käsiäsi usein saippualla
 • Käytä mahdollisuuksien mukaan käsidesiä
 • Vältä käteisen rahan käyttämistä maksaessasi matkan
 • Huolehdi, että yskit tai aivastat paperiliinaan tai hihaan.
 • Niistettyäsi heitä paperinenäliina roskiin samantien.
 • Älä koskettele kasvojasi
 • Älä kättele
 • Voit pienentää tartuntariskiä välttämällä koskemasta käsin pintoja, joihin monet ihmiset koskevat

Lisätietoja virka-aikaan (medialle) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

 • joukkoliikennevastaava Miika Hautala, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 • joukkoliikenteen projektipäällikkö Anders Pulkkis, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Päivitetty