Yhteysalusliikenne

Valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut (Laki saariston kehityksen edistämisestä 26.6.1981/1494). Velvoitteen hoitamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskus hankkii yhteysalusliikennepalvelua kilpailuttamalla tai myöntämällä avustuksia yksityisille liikenteenharjoittajille yhteysalusliikenteen hoitamiseksi. Liikenteessä käyteättävien yhteysalusten henkilö- ja lastikapasiteetti vaihtelee kysynnän mukaan reiteittäin.

Päivitetty

ota yhteyttä