Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset ja ilmoitukset - Etelä-Savo

Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei ole vireillä olevia kuulutuksia.

Etelä-Savon liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta. Valitse sivun oikean laidan valinnasta alueeksi Pohjois-Savo.

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Vireillä olevat kuulutukset

Yleistiedoksianto (pdf) johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle, 171-402-876-2 (Koskehovin osakaskunta)  Muurinkoski, Joroinen. (nähtävillä 16.6. - 22.7.2020)

Kuulutus Tuusjärven alueen turvetuotannon kalataloudellisen tarkkailusuunnitelman vireilläolosta ja esitys yhteistarkkailuohjelmaksi; Juva, Joroinen ja Rantasalmi, Etelä-Savo (pdf, nähtävillä 31.8.2020 asti)

Kalastuslain (379/2015) 47 §:n mukainen poikkeuslupapäätös valtioneuvoston asetuksessa (259/2016) kielletylle rysälle, Etelä-Savo (pdf, nähtävillä 17.7.2020 asti)

Joroisniemen kyläverkko -hankkeen julkinen kuuleminen (nähtävillä 3.-17.6.2020)

Yleistiedoksianto (pdf), ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle, kiinteistön 171-403-876-2 (Joroisniemi 1, osakaskunta) alueella Joroisten Välijoessa sekä kiinteistön 171-403-876-3 (Joroisniemi 3) alueella Joroisten Lamminpohjassa. (nähtävillä 28.5. - 3.7.2020)

Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Graanintie 7-11, Mikkeli (nähtävillä 24.6.2020 saakka)

Yleistiedoksianto (pdf) järjestäytymättömälle osakaskunnalle vesistön alittavan kaapelin sijoittamisesta, Haapavesi, 740-547-876-1 (Tolvanniemi 10 ja 14 yht. rauhoituspiiri),
Savonlinna (nähtävillä 8.5. - 15.6.2020)


Päivitetty

oikopolut