› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Pohjois-Pohjanmaa) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin: ...

Lomakkeet - Liikenne - ingressi

Liikenne - Sähköinen asiointi ja lomakkeet Tienpidon ja tieliikenteen palaute ja yhteydenotot Palauteväylässä voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia ja tehdä...

Pirkanmaalla työttömien määrä kasvoi syyskuussa 2019

Työllisyystilanne; Pirkanmaan työttömyysaste edelleen korkeampi kuin koko maassa, ainoa maakunta jossa oli kasvua Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli Pirkanmaalla vuoden 2019...

ESA Etusivu - Muuta ajankohtaista

Uutisia, tapahtumia ym. Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2020 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku käynnissä 21.10.2019 alkaen Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje...

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Pohjalaismaakunnat) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin: ...

liikenne-luvat-kaapelit, johdot ja putket tiealueella-ingressi

Kaapelit, johdot ja putket tiealueella  Kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen maantien tiealueelle ja niiden tiealueella tapahtuviin huoltotöihin tarvitaan aina...

POS Alueen tila ja näkymät-Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Pohjois-Savo Sivulle on koottu Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset. Työllisyyskatsaukset (pdf) 2019 Syyskuu 2019...

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus, syyskuu 2019 (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus, syyskuu 2019 (Pohjois-Savo) Työttömien osuus työvoimasta 9 % Uusia avoimia työpaikkoja reilusti edellistä vuotta enemmän Pitkäaikaistyöttömyys laskee...

Ympäristöhankkeiden avustushaku 2020 alkaa Pohjois-Savossa (Pohjois-Savo)

Ympäristöhankkeiden avustushaku 2020 alkaa Pohjois-Savossa (Pohjois-Savo)  Avustusten avulla Pohjois-Savossa saadaan käyntiin uusia ympäristön tilaa...

ESA Työllisyyskatsaukset

  Työllisyyskatsaukset - Etelä-Savo Sivulle on koottu Etelä-Savon ELY-keskuksen kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset. Työllisyyskatsaukset 2019 Syyskuu 2019 ...

KAI Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset – Kainuu Sivulle on koottu Kainuun ELY-keskuksen kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset. Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston ja samalla...

HAM - Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta - Häme Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu,...

HAM Työmarkkinat

Työmarkkinat - Häme ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena...

Työttömiä Lapissa alle 8 400 (Lappi)

Työttömiä Lapissa alle 8 400 (Lappi) Työttömyys jatkoi kausiluonteista laskua Lapissa. Työttömiä oli syyskuun lopussa 8 390, mikä 170 vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Viimeksi työttömyys...

Pohjois-Pohjanmaan työttömyys lähes vuoden takaisella tasolla - avoimia työpaikkoja tarjolla enemmän kuin vuosi sitten (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan työttömyys lähes vuoden takaisella tasolla - avoimia työpaikkoja tarjolla enemmän kuin vuosi sitten (Pohjois-Pohjanmaa) Pohjois-Pohjanmaalla oli syyskuun lopussa 17 200...

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, syyskuu 2019 (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, syyskuu 2019 (Kaakkois-Suomi) Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun 2019 lopussa Kaakkois-Suomessa 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin....

LAP Alueen tila ja näkymät - Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Lappi Lapin ELY-keskus julkaisee kuukausittain työllisyyskatsauksen alueen työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsaus perustuu työ- ja elinkeinoministeriön...

Kainuun työttömyys laski syyskuussa alle 3 000:n tason (Kainuu)

Kainuun työttömyys laski syyskuussa alle 3 000:n tason (Kainuu) Kainuun TE-toimistossa oli kuun lopussa 2 972 työtöntä työnhakijaa, joka on 9,3 % maakunnan työvoimasta. Vuoden takaisesta...

HAM Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Työllisyyskatsauksen tiedot perustuvat työ- ja...

KES Työllisyyskatsaukset

  Työllisyyskatsaukset - Keski-Suomi Työmarkkinoiden kehitystä koskeva seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaali. Lisätietoja: Työllisyyskatsauksia hoitavat henkilöt Keski-Suomessa...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT