› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

Kolttalain mukaisten tukien haku avautunut (26.5.2017) Tukea on mahdollista saada asuinrakennuksen, talousrakennuksen tai kalapirtin rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Lisäksi tukea...

Ajankohtaista - uutiset

Kolttalain mukaisten tukien haku avautunut (26.5.2017) Pitkäaikaistyöttömyys väheni huhtikuussa (24.5.2017) Lintujen pesintäkausi alkamassa (23.5.2017) Rahoitushaku avautunut...

Kolttalain mukaisten tukien haku avautunut

Kolttalain mukaisten tukien haku avautunut Tukea on mahdollista saada asuinrakennuksen, talousrakennuksen tai kalapirtin rakentamiseen/peruskorjaukseen. Aiemmasta käytännöstä poiketen tuen...

liikenne-luvat-ilmoitusmenettely-sahko-ja-tele-ingressi

Ilmoitusmenettely, sähkö ja tele Sähkö- ja telekaapeleiden ja -johtojen sijoittaminen tiealueelle on luvanvaraista. Maantielain muutoksen myötä sijoituslupamenettelyn rinnalle lisättiin...

Liikenne-Luvat-Pohjavedensuojaus-Hankkeet

Suunnittelijan työkalupakki Tiealueella työskentely edellyttää tiekohtaisten ominaispiirteiden huomiointia. Useimmissa lupatyypeissä riittää, kun lupakäsittelijä huomioi tiedot luvan...

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa Sodankylässä välille Poikela Soulusvisa (Lappi)

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa Sodankylässä välille Poikela Soulusvisa (Lappi) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa kesäkuun alussa kevyen liikenteen väylän...

ESA Ympäristö

Kuulutus pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä päätöksestä, Mikkelin kaupunki, Brahentie 39, muistutukset viimeistään 26.6.2017 (pdf, 32 kt) Korvaukset norpansuojelutoimien...

POP Liikenne - Kunnossapito - Sillat - linkit

OIKOPOLUT Silta-, investointi- ja tievalaistuskohteet 2017, kartta (pdf, 4,4 kt) Sillankorjauskohteet  Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun alueella 2016 (pdf, 3,9 kt) ...

VAR Levätilanne

Levätilanne - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella) Kesän 2017 leväseuranta Varsinais-Suomen...

Ajankohtainen tulvatilanne - lue lisää

Alueellisia tiedotteita: Lappi: Tulvasta kaksihuippuinen (24.5.2017) Lappi: Viilenevä sää rauhoittaa Lapin tulvatilannetta (19.5.2017) Lappi: Yöpakkaset hidastavat lumen...

Virkamiehen blogi: Töissä työelämää kehittämässä (Uusimaa)

Virkamiehen blogi: Töissä työelämää kehittämässä (Uusimaa) Suunnittelija Eija Vanhala kirjoittaa virkamiehen näkökulma blogissa: Töissä työelämää kehittämässä

Tulvasta kaksihuippuinen (Lappi)

Tulvasta kaksihuippuinen (Lappi) Lumen sulaminen Lapissakin on edennyt reippaasti. Tänään laaditun ennusteen mukaan Simojoen vedenkorkeus on kääntynyt laskuun ja muissa vesistöissä ensimmäinen...

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Caruna Oy:n Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Caruna Oy:n Seinäjoki-Jurva 110 kV voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa) Caruna Oy toimitti 9.3.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle...

Porin seudulla nuorten onnettomuudet kasvussa (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Porin seudulla nuorten onnettomuudet kasvussa (Satakunta, Varsinais-Suomi) Porin seudulla nuorten (15–17 vuotiaiden) osuus kaikista onnettomuuksissa mukana olleista kasvoi. Vuonna 2016...

HAM - Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta - Häme Nuorisotakuun päämääränä on pyrkiä tarjoamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu- opiskelu,...

UUD Liikenne - Joukkoliikenne - Reittiliikennelupa

Reittiliikenteen lupa-asiat - Uusimaa ja Häme (Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.) Reittiliikenne on markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka...

HAM Työmarkkinat

Työmarkkinat - Häme ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa. Tiedot painottuvat työvoiman kysyntään ja tarjontaan, joiden yhteisvaikutuksena...

Muuta ajankohtaista - Uutisia (Satakunnan ELY-keskus)

  UUTISIA Luovien alojen CreMA-rahoitus haettavissa - AVEK jakaa tukea monialaisiin tuotekehitystehtäviin Korkeakouluharjoittelijoiden haku Luomutilojen tilakoko...

Yhteystiedot

Päivi Mäntymäki Kehittämisasiantuntija etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi puh: 0295 027 631 Twitterissä: @ PaiviMantymaki Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ...

Luovien alojen CreMA-rahoitus haettavissa - AVEK jakaa tukea monialaisiin tuotekehityshankkeisiin (Satakunta)

Luovien alojen CreMA-rahoitus haettavissa - AVEK jakaa tukea monialaisiin tuotekehityshankkeisiin (Satakunta) Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin jakamien CreMA-avustusten haku...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT