Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

 

 

Jätelain laiminlyönti voi tulla yritykselle kalliiksi – tästä on kyse jätehuollon tuottajavastuussa

Mediassa on uutisoitu viime päivinä tapauksesta, jossa jätelakia rikkonut rengasliike on tuomittu maksamaan valtiolle tuntuvasta rikoshyödystä. Jätehuollon tuottajavastuun laiminlyönti voi vääristää yritysten välistä kilpailua ja haitata jätehuolto- ja kierrätysjärjestelmän toimintaa.

Renkaita. Kuva: Pixabay

Merkittävä osa suomalaista jätehuoltoa ja kierrätystä perustuu valmistajien, maahantuojien, pakkaajien ja etämyyjien - siis erilaisten yritysten - velvollisuuteen hoitaa markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tämä jätehuollon tuottajavastuu koskee pakkauksia, akkuja ja paristoja, autoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä renkaita ja paperia.

"Sana tuottajavastuu ei ehkä ole kaikille tuttu, mutta kyse on meidän kaikkien arjesta. Voimme viedä sanomalehdet paperinkeräykseen, renkaat rengasliikkeeseen, paristot lähikauppaan ja kartongit kierrätyspisteelle, ja se kaikki on tuottajavastuun ansiosta helppoa ja pääosin maksutonta", toteaa akkujen ja paristojen tuottajavastuuta valvova Jaana Mäenpää Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Vapaamatkustaminen vääristää kilpailua ja rikkoo lakia

Tuottajavastuun hoitaminen on lakisääteinen velvollisuus siinä missä verojen maksaminen. Suuri osa yrityksistä huolehtii velvoitteistaan asianmukaisesti, mutta joukossa on myös tahallisia ja tahattomia vapaamatkustajia.

”Tuottajavastuun hoitamatta jättäminen voi johtaa jätelain rikkomisesta aiheutuviin oikeudenkäynteihin ja tuomioihin, joissa taloudellinen hyöty tuomitaan valtiolle. Summat voivat olla merkittäviä”, kuvailee johtava tuottajavastuuvalvoja Teemu Virtanen.

Yrityksellä ei kuitenkaan ole syytä huoleen, jos tuottajavastuu on jäänyt hoitamatta vahingossa. Viranomaiset lähestyvät mahdollista vapaamatkustajaa aina ensin valvontakirjeellä, josta ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia yritykselle.

Tuottajavastuu on helppo hoitaa liittymällä tuottajayhteisöön

Kun jokainen tuottajavastuussa oleva yritys hoitaa velvoitteensa lainmukaisesti, kustannukset jakautuvat yrityksille tasapuolisesti ja yritysten välinen kilpailuasetelma on reilu. Tällöin jätehuolto- ja kierrätysjärjestelmä myös toimii, kuten sen on suunniteltu toimivan.

”On tärkeää huomata, että tuottajavastuun hoitamiseksi ei riitä, että yritys itse vastaanottaa käytöstä poistetut tuotteet. Tuottajavastuun asianmukainen hoitaminen kattaa lain mukaan monenlaisia velvoitteita, jotka liittyvät muun muassa kattavaan keräysverkostoon, kierrätykseen, raportointiin ja kuluttajille kohdistuvaan tiedottamiseen”, Mäenpää kertoo.

Tuottajavastuu hoidetaan liittymällä kunkin tuoteryhmän mukaiseen tuottajayhteisöön. Tällöin tuottajayhteisö hoitaa yrityksen puolesta kaikki laissa säädetyt keräys-, kierrätys- ja tiedotusvelvoitteet sekä raportoinnin viranomaisille.

Lue lisää tuottajavastuusta ja tuottajayhteisöistä:

Testaa, koskeeko tuottajavastuu yritystäsi:

Lisätietoja yrityksille:

Lisätietoja medialle:

Päivitetty: 25.03.2024