Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee 15 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

 

 

Ajankohtaista

Uusi jäteasetus velvoittaa tehokkaampaan kierrätykseen

Valtioneuvosto on hyväksynyt uusia asetuksia, jotka ovat osa käynnissä olevaa laajaa jätealan asetusten uudistusta. Asetukset velvoittavat erilliskeräämään ja kierrättämään jätteet nykyistä tehokkaammin.

Jätelakia tarkentavassa jäteasetuksessa jätehuollolle asetetaan vähimmäisvaatimustaso, esimerkiksi uusia erilliskeräysvaatimuksia kiinteistöille. Uudet kirjanpito- ja raportointivelvollisuudet alan toimijoille auttavat jäljittämään jätevirtoja, parantamaan jätetilastotiedon laatua ja seuraamaan kierrätys- ja hyödyntämistavoitteiden etenemistä.

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteita tiukennetaan merkittävästi. Uudet kierrätystavoitteet ovat:

  • 55 prosenttia vuonna 2025
  • 60 prosenttia vuonna 2030
  • 65 prosenttia vuonna 2035

 

Viimeisimmän, vuoden 2019 tiedon mukaan yhdyskuntajätteestä kierrätetään vain 43 prosenttia. Tavoitteiden haastavuutta lisää se, että yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätysasteen laskentasäännöt tiukentuvat.

Kunnan on järjestettävä pakkausjätteen erilliskeräys taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöiltä viimeistään 1.7.2023. Pakkausjätteen kerääminen kiinteistöiltä tapahtuu heinäkuusta 2023 lähtien yhteistoiminnassa pakkausten tuottajien kanssa, ja tuottajat maksavat kunnille korvauksia keräyksestä.

Pakkausjätteen tuottajan tulee järjestää lisäksi alueellisia keräyspaikkoja. Niistä on tarkoitus säätää myöhemmin annettavalla pakkausjäteasetuksella.

Jätealan toimijoille, kuten jätteen tuottajille, käsittelijöille, kuljettajille ja kiinteistön haltijoille, tulee myös uusia jätekirjanpitoa ja -raportointia koskevia velvollisuuksia.

Uudet asetukset ovat osa käynnissä olevaa laajaa jätealan asetusten uudistusta. Kokonaisuuteen kuuluvat kuusi muuta asetusta on tarkoitus saattaa valtioneuvoston hyväksyttäväksi marraskuun aikana. Asetukset liittyvät EU:n jätesäädöspakettiin, jolla muutettiin jätedirektiiviä, pakkausjätedirektiiviä, kaatopaikkadirektiiviä, romuajoneuvodirektiiviä, paristo- ja akkudirektiiviä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä.

Lue lisää