Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

 

 

Tuottajavastuu laajentunee tekstiileihin - koskee kotitalouksien tekstiilejä ja jalkineita 

Euroopan komissio ehdottaa, että tuottajavastuu laajenee tulevaisuudessa tekstiilien valmistajiin, maahantuojiin ja jakelijoihin. Ehdotuksen mukaan tuottajavastuu koskisi kotitalouksien tekstiileitä, muun muassa vaatteita, vuodevaatteita ja kenkiä kaikkialla Euroopassa. 

Komissio antoi heinäkuussa lainsäädäntöehdotuksen jätepuitedirektiivin muuttamiseksi, jonka mukaan tuottajat vastaisivat tekstiilituotteiden: 
•    keräämisestä
•    kuljetuksesta
•    lajittelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen
•    jätteen käsittelystä

Tekstiilituotteiksi luetaan muun muassa kotitalouksien vaatteet, asusteet ja jalkineet sekä vuodevaatteet, lakanat ja verhot. Ehdotuksen tavoitteena on vähentää tekstiilialan ympäristövaikutuksia. 

Ehdotuksessa tuottajien tulee myös tehdä erilliskeräyksessä yhteistyötä uudelleenkäyttö- ja jätehuoltotoimijoiden kanssa ja järjestää muun muassa keräysastiat, keräys ja kuljetus. 

Vain reilu 20 prosenttia kiertoon

EU:ssa syntyy tekstiilijätettä 12,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Pelkästään vaate- ja jalkinejätettä syntyy noin 12 kilogrammaa henkilöä kohti vuodessa. 

Tällä hetkellä vain hieman yli 20 prosenttia kuluttajille tarkoitetuista tekstiilijätteistä kerätään erikseen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Loput poltetaan tai viedään kaatopaikalle.

Käsittely etenee syksyllä

Direktiiviehdotusta aletaan käsitellä yksityiskohtaisemmin Euroopan unionin neuvoston työryhmässä ja Euroopan parlamentissa syksyn aikana.

Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajavastuutiimi seuraa tiiviisti direktiivin valmistumista.

- Sinänsä ehdotus on selkeä, koska se perustuu tullikoodeihin. Niiden perusteella määräytyy, onko kyseessä tuottajavastuun piiriin kuuluva tekstiilituote. Haastavaa ehdotuksessa voi olla yhteisen jätehuollon järjestäminen koko tekstiilialalle, koska alalla on myös paljon tekstiilejä kerääviä järjestöjä, miettii johtava tuottajavastuuvalvoja Teemu Virtanen Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

Kun direktiivi tulee voimaan, alalle pitää perustaa tuottajayhteisö. Ehdotuksen mukaan pienimmät yritykset jäävät tuottajavastuun ulkopuolelle. Tuottajavastuu ei koskisi toimijoita, joiden liikevaihto ja taseen loppusumma on vähemmän kuin kaksi miljoonaa euroa vuodessa ja työntekijöitä on alle kymmenen. 

- Koska direktiivi on vasta ehdotusvaiheessa, siihen voi vielä tulla merkittäviäkin muutoksia.
 

 

Päivitetty: 08.01.2024