Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee 15 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

 

 

EU:n uusi akkuasetus yhdenmukaistaa vaatimuksia sekä kiristää keräys- ja kierrätystavoitteita

Uusi EU:n akkuasetus tulee korvaamaan vuonna 2006 annetun paristo- ja akkudirektiivin, johon nykyinen paristojen ja akkujen tuottajavastuu on pohjautunut. Tuleva akkuasetus tulee kattamaan koko paristojen ja akkujen elinkaaren. 

Tuottajavastuun hoitamiseen ei ole tulossa merkittäviä muutoksia, mutta asetus tulee yhdenmukaistamaan EU-alueella akkuihin ja paristoihin liittyviä vaatimuksia. Tulevaa akkuasetusta on sovellettava sellaisenaan kuuden kuukauden kuluttua sen voimaanastumisesta, mutta se sisältää lukuisia eri pituisia siirtymäaikoja, kuten esimerkiksi myös tuottajavastuuluvun osalta.

Muutoksia paristojen ja akkujen luokituksiin sekä tarkennuksia tuottajan määritelmään

Asetuksessa paristojen ja  akkujen luokituksiin tulee muutoksia. Aiemman kolmen paristo- ja akkuluokan sijaan jatkossa tulee olemaan viisi paristo- ja akkuluokkaa. Luokkia ovat aikaisempaan tapaan kannettavat paristot ja akut (joihin kuuluvat jatkossa vain 5 kiloa painavat ja sitä kevyemmät paristot ja akut), ajoneuvoparistot ja -akut ja teollisuusparistot ja -akut. Uusina luokkina akkuasetuksessa on sähkö- ja hybridiajoneuvojen ajovoima-akut sekä sähköisten liikkumisvälineiden (sähköpyörien, sähköpotkulautojen jne.) paristot ja akut. 

Tuottajavastuussa olevan tuottajan määritelmää on tarkennettu aiemmasta. Tuottajia ovat jatkossakin akkujen ja paristojen maahantuojat, valmistajat ja etämyyjät, mutta myös jälleenmyyjät, jotka myyvät omalla tuotemerkillään akkuja ja paristoja. Tuottajia ovat myös ne, jotka myyvät akkuja ja paristoja muiden tuotteiden mukana tai niiden sisällä. Asetuksen mukaan tuottajana pidetään myös taloudellista toimijaa, joka laskee markkinoille akkuja, jotka ovat läpikäyneet uudelleenkäytön valmistelun, uudelleenvalmistuksen tai akun muuttamisen toiseen käyttötarkoitukseen. Tuottajien on jatkossakin vastattava markkinoille saattamiensa paristojen ja akkujen jätehuollosta, tiedottamisesta ja neuvonnasta sekä viranomaisraportoinnista aiheutuneista kustannuksista. Jatkossa etämyyjät eivät voi liittyä enää suoraan tuottajayhteisöjen jäseniksi, vaan heidän tulee nimetä valtuutettu edustaja niihin EU-maihin, joiden markkinoille saattavat akkuja ja paristoja myymällä niitä suoraan loppukäyttäjille.

Muutoksia myös markkinoille saattamisen ehtoihin sekä keräys- ja kierrätystavoitteisiin

Tulevan asetuksen myötä akkuja ja paristoja ei saa saattaa markkinoille kyseisessä EU-maassa ilman että tuottajavastuuvelvollisuudet ovat siellä hoidettu.   Asetuksessa myös laajennetaan ja kiristetään keräys- ja kierrätystavoitteita. Tavoitteet kiristyvät portaittain tulevien vuosien kuluessa. Uutena asetuksessa asetetaan myös tärkeille akkuraaka-aineille, kuten litiumille, koboltille, kuparille, lyijylle ja nikkelille, materiaalikohtaisia kierrätystavoitteita. 

 

Lisätietoja tulevista muutoksista tuottajavastuun osalta antaa tarvittaessa Jaana Mäenpää ([email protected], puh. +358 295 036 396)

Päivitetty: 02.11.2023