Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

 

 

ELV-asetus on tuomassa bussit, kuorma-autot ja moottoripyörät tuottajavastuuseen

Tuottajavastuu halutaan laajentaa myös busseihin, kuorma-autoihin ja moottoripyöriin. Kyse on EU-komission ehdotuksesta, jonka on tarkoitus parantaa kiertotaloutta autoteollisuudessa. Niin sanottu ELV-asetus ehdottaa myös, että 30 prosenttia kaikkien romuajoneuvojen muovista on kierrätettävä. 

Tällä hetkellä tuottajavastuu koskee henkilö-, paketti- ja matkailuautoja. Kesällä EU-komission antama ehdotus toisi muutoksia kaikkien ajoneuvojen elinkaareen aina suunnittelusta jätehuoltoon. Niin sanotun ELV-asetuksen mukaan: 

  • tuottajavastuu laajennettaisiin koskemaan busseja, kuorma-autoja ja moottoripyöriä.
  • muoville tulisi 30 prosentin kierrätystavoite kaikkien romuajoneuvojen osalta.
  • uusien autojen muoviosista on oltava 25 prosenttia uusiomuovia.

Tavoitteena kiertotalouden edistäminen

ELV-asetus pyrkii tehostamaan ajoneuvojen hyötykäyttöä ja kierrätystä.

- Asetus tuo tasapuolisuutta ajoneuvojen tuottajavastuuseen, jos se laajenee koskemaan myös raskaampaa liikennettä ja moottoripyöriä, kommentoi ylitarkastaja Mervi Sivula Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

Asetuksessa myös muoville tulee erilliskierrätystavoitteet. Romuajoneuvoista tulee ottaa talteen vähintään 30 prosenttia muovista ennen murskausta tai murskauksen jälkeen. Uusien autojen muoviosissa sen sijaan tulee olla 25 prosenttia uusiomuovia. 

- Tällä hetkellä romuautojen muovi on mennyt lähinnä energiaksi. Nyt ehdotuksen mukaan romuautojen muovi tulee ottaa talteen uusiomateriaaliksi. Samalla asetus loisi markkinat tälle talteen otetulle materiaalille, kun asetus velvoittaa, että uusien autojen muoviosien tulee sisältää uusiomuovia, Sivula havainnollistaa. 

Käsittely jatkuu 

Suomen kantaa asetukseen on valmisteltu syksyn aikana ympäristöministeriössä eri tahojen kanssa, myös Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajavastuutiimi on ollut mukana. Eduskunnan erityisvaliokunnat kuulevat asiantuntijoita ennen Suomen kannasta päättämistä loppuvuonna. On todennäköistä, että EU-käsittely alkaa ensi vuonna. 

- Haasteena uudessa asetuksessa on, ettei siitä tule liian tiukasti sitova ja yksityiskohtainen. Olisi tärkeää, että asetukseen jäisi kansallista pelivaraa toteutukseen. Meillä Suomessa on hyvä ja toimiva tuottajavastuujärjestelmä. Olisi tärkeää, että asetukseen jäisi myös joustovaraa pienen pohjoisen maan erityispiirteiden huomioimiseen, Sivula miettii. 

Päivitetty: 08.01.2024