Oikopolut

Kaakkois-Suomen yrityspalvelut

Tukena yrityksesi eri vaiheissa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

Yhteishankintakoulutukset

Tarvitsetteko uutta osaavaa työvoimaa?

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto uusien työntekijöiden hankkimiseen silloin, kun valmiita, ammattitaitoisia tekijöitä ei löydy. Koulutus soveltuu kaikille toimialoille ja kaiken kokoisille työnantajille. Koulutus on aina räätälöityä työnantajan tarpeisiin sopivaksi. Koulutus voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.
RekryKoulutuksessa työnantajan maksuosuus on 30 % koulutuksen kokonaiskustannuksista.

Tutustu tarkemmin RekryKoulutukseen

Tarvitseeko nykyinen henkilöstö uutta osaamista vastatakseen muuttuneisiin olosuhteisiin?

TäsmäKoulutus on tarkoitettu yrityksen nykyiselle henkilöstölle, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu ja muutokset edellyttävät henkilöstön osaamisen parantamista. TäsmäKoulutus on suunnattu erityisesti PK-yrityksille ja sitä voidaan toteuttaa myös määräaikaisissa lomautustilanteissa. TäsmäKoulutuksena ei voida rahoittaa työnantajan tavanomaista henkilöstökoulutusta.
TäsmäKoulutuksessa työnantajan maksuosuus on 30–50 % koulutuksen kokonaiskustannuksista yrityksen koon ja liikevaihdon mukaan.

Tutustu tarkemmin TäsmäKoulutukseen

Kaipaako työntekijänne suomen kielen taito kohennusta?

Työpaikkasuomi on koulutusta, jonka avulla yritys voi edistää nykyisen tai rekrytoimansa vieraskielisen henkilöstön työhön ja ammattiin liittyvää kielitaitoa. Koulutussisällössä keskitytään ammattiin tai toimialaan liittyvän suomen kielen opiskelun lisäksi esimerkiksi työtehtävissä kohdattaviin sekä työturvallisuuteen ja asiakaspalveluun liittyviin viestintätilanteisiin. Työpaikkasuomi koulutus soveltuu kaiken kokoisille yrityksille ja julkiselle sektorille. Koulutusta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkoulutuksena joko Täsmä-, Rekry- tai MuutosKoulutuksena. Työpaikkasuomessa työnantajan maksuosuus on 20–50 % koulutuksen kokonaiskustannuksista.

Tutustu tarkemmin Työpaikkasuomeen ja Työpaikkaruotsiin. 

Edellä kuvatut yhteishankintakoulutukset (Rekry- ja TäsmäKoulutus) ovat yrityksen tarpeisiin kohdennettua ammatillista ammatillisesti suuntautunutta työvoimakoulutusta, jonka yritys ja ELY-keskus suunnittelevat, hankkivat ja rahoittavat yhdessä. Kouluttajana on aina ostajista riippumaton taho ja koulutuksen kesto on oltava pääsääntöisesti vähintään 10 pv/hlö.

Yhteistyössä

Yhteystiedot

Ira Ronkainen
kehittämisasiantuntija
ira.ronkainen(at)ely-keskus.fi
p. 0295 029 064
​​​​​​​Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Muualla verkossa

Päivitetty: 10.08.2023