Oikopolut

Kaakkois-Suomen yrityspalvelut

Tukena yrityksesi eri vaiheissa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

Kansainvälistymisneuvonta ja rahoitus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tukee yritysten kansainvälistymistä neuvonnan ja yritysrahoitusten avulla: Yritysten kehittämispalvelut ja kehittämisavustus sekä maaseudun yritysrahoitus auttavat yritystäsi kansainvälistymään niin kehittämisen kuin investointienkin alueilla. Kysy Team Finland -koordinaattorilta kansainvälistymisrahoituksesta ja palveluista tarkemmin. 

Business Finland tarjoaa muun muassa rahoitusta (avustusta ja lainaa) kansainvälistymiseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa. Team Finland -koordinaattorin kautta saat myös yhteyden Business Finlandin vientirahoitukseen ja neuvontaa. 

Ulkoministeriö tukee yritysten kansainvälistymistä lähetystö- ja edustustoverkostonsa kautta tarjoamalla tietoa ja palveluja yrityksen kansainvälistymiseen kohdemarkkinoilla. Ulkoministeriö tukee myös kaupan esteiden purkamisessa ja Suomeen suuntautuvien investointien edistämisessä. Team Finland -koordinaattorin kautta saat yhteyden ulkomaanverkostoon.

​​​​​​Ulkoministeriön ja Business Finlandin ulkomaanverkosto ylläpitävät myös Vientimarkkinoiden mahdollisuudet -sivustoa, jonne ulkomaan toimipisteet koostavat mahdollisuuksia ja tietoa suomalaisille yrityksille.  

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Se vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Muualla verkossa

Päivitetty: 10.08.2023