Yhteistyössä

Harva arvaa

Et tainnut arvata, millaisia elämyksiä Suomesta löytyy?

Muualla verkossa

Rahoitus kehittämiseen

Harvaan asutuille alueille matkailun kehittämiseen kohdennettu rahoitushaku oli kertaluonteinen. Lue lisää haun taustoista.

Vaikka tätä rahoitusta ei jatkossa ole haettavissa, kannattaa tutustua muihin palveluihimme. Olemme koonneet alle matkailun kehittämiseen liittyviä palveluja yrityksille ja kehittämisorganisaatioille.

Tutustu palveluihimme

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää ja neuvovat parhaiten soveltuvien palveluiden äärelle.

Oikopolut

Palvelut yrityksille

 • Rahoitusta voi saada yritystoiminnan eri vaiheisiin yrityksen perustamisesta aina omistajanvaihdokseen saakka.

  Voit hakea tukea yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja investointeihin kun yrityksesi haluaa panostaa uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan tai kansainvälistymään.

  Tutustu rahoitusmahdollisuuksiin:


  Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

 • Yhteistyöhankkeessa ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla esim. yrityksiä palvelevan osuuskunnan perustaminen tai matkailuyritysten vientirenkaan käynnistäminen.

  Yritysryhmään voi kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen yritystä. Tukea voi saada korkeintaan 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

  Lue lisää:

 • Onko yritykselläsi on vaikeuksia löytää työmarkkinoilta ammattitaitoisia työntekijöitä? Tai onko yrityksessäsi tapahtunut teknologisia tai toiminnallisia muutoksia, jonka vuoksi henkilöstön osaaminen kaipaa päivittämistä? Kannattaa tutustua yhteishankintakoulutukseen. Koulutus räätälöidään yrityksesi tarpeisiin ja toteutetaan yritykselle sopivalla tavalla ja aikataululla.

  Lue lisää

 • Tähtäätkö kansainvälisille markkinoille, mutta et tiedä mistä aloittaa? ELY-keskusten Team Finland -koordinaattorit auttavat eteenpäin ja ohjaavat eri tietolähteisiin ja yhteistyökumppaneiden palveluihin.

  Lue lisää ja ota yhteyttä oman alueesi TF-koordinaattoriin:

   

   

Palvelut yleishyödylliseen kehittämiseen

 • Maaseudun kehittämishankkeissa on mahdollisuuksia moneen:

  Koulutushankkeissa parannetaan maaseudun yrittäjien ja toimijoiden osaamista ja koulutuksen saatavuutta. Hankkeen avulla tieteellinen tieto leviää, muutoskestävyys ja johtamisosaaminen parantuvat. Osaamista voidaan kehittää toteuttamalla verkkokoulutuksia, työpajoja, vertaisoppimista, valmennuksia, esittelytoimia sekä tila- ja yritysvierailuja tai muilla vastaavilla toimenpiteillä hankkeissa. Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.

  Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille ja muille toimijoille esimerkiksi uusista tuotanto- tai markkinointimenetelmistä tai muista liiketoimintaa ja kilpailukykyä kehittävistä menetelmistä. Hankkeissa voidaan välittää tietoa energia- tai ympäristöasioista ja maaseudun elinvoimaisuutta parantavista asioista yrittäjille, maaseudun asukkaille ja muille toimijoille. Siinä missä koulutushankkeen kohderyhmä on rajattu koulutuksen osallistujiin, tiedonvälityshankkeet tavoittelevat koulutushankkeita laajempia yleisöjä.

  Yhteistyöhankkeilla turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Tavoitteena on yhteistyön ja digitalisaation kautta löytää uusia ratkaisuja. Hankkeessa voidaan esimerkiksi toteuttaa tapahtuma, joka parantaa kylän yhteishenkeä tai teettää kylälle maisemanhoitosuunnitelma tai jokin muu yleistä viihtyvyyttä parantava suunnitelma. Hankkeessa voidaan parantaa palveluiden saavutettavuutta maaseudulla.

  Yhteistyöhankkeella voidaan myös kehittää matkailua, esimerkiksi metsien virkistyskäyttöä ja luontopohjaisia hyvinvointipalveluita. Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.

  Lue lisää:

 • Euroopan sosiaalirahaston kehittämishankkeilla voidaan esimerkiksi

  • kehittää työelämän toimintatapoja, työhyvinvointia ja digitalisaatiota
  • edistää yrittäjyyttä ja yritysten liiketoimintaosaamista
  • kehittää koulutuksen laatua ja tarjontaa
  • edistää uuden osaamisen saamista työelämään
  • vahvistaa matkailu- ja tapahtumatuotantoalojen osaamista, verkostoitumista ja työvoiman saantia
  • kehittää työllistymistä edistäviä palveluita ja tukea ympärivuotista työllistymistä


  Lue lisää ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

   

 • Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää esimerkiksi:

  • yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin,
  • yritysten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen,
  • yritysten keskinäisen yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön sekä elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen edistämiseen sekä
  • muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.


  Lue lisää:

   

Päivitetty: 12.01.2024