Yrityspalvelut - Etelä-Pohjanmaa

Miten voimme auttaa?

Kysy lisätietoja asiantuntijoiltamme ja otathan yhteyttä aina ennen rahoitushakemuksen jättämistä.

 

 

 

 

Henkilöitä kävelee käytävällä ikkunan takana.

Kasvu

Tarvitseeko yrityksesi apua kehittämiseen, kasvuun, uudistumiseen tai osaavan työvoiman hankintaan? Yrityspalvelukeskuksesta löytyy apua yrityksen tärkeisiin kysymyksiin. Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä yrityspalvelukeskuksen asiantuntijoihin.

Kotimaan markkinoilta kasvua hakevien yritysten palvelut

 • Yrityksen kehittämisavustus soveltuu liiketoiminnan laajentamiseen ja uudistamiseen, erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville pk-yrityksille.

  Rahoitusta voi saada esimerkiksi:

  • Uuden tuotantoteknologian hankintaan ja uusien tuotantotilojen rakentamiseen
  • Tuotteiden, palvelujen ja tuotannon kehittämiseen
  • Liiketoimintaosaamisen kehittämiseen
  • Viennin aloittamiseen tai laajentamiseen

  Avustusta voidaan myöntää investointeihin (10-20 %) ja kehittämistoimenpiteisiin (50 %)

  Kysy lisää ja ota aina ennen hakemuksen jättämistä yhteyttä rahoitusasiantuntijaan.

  Juha Tentke 0295 024 199
  Leena Foudila 0295 027 545
  Kati Laitala 0295 028 656

 • Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. 

  Investointituki

  Investointitukea voi saada:

  • rakentamiseen
  • rakennusten hankintaan
  • koneiden ja laitteiden hankintaan
  • aineettomiin investointeihin

  Investointitukea voi saada 1535 % kustannuksista. Valtiontukikartta vaikuttaa tukiprosentteihin.

  Investoinnin toteuttamisen edellytyksiä voi selvitellä toteutettavuustutkimuksen avulla. Tuen suuruus on 50 % kustannuksista.

  Jos yrityksesi tuottaa uusiutuvaa energiaa tai biopolttoainetta, tukitaso 2050 %.

  Jos yrityksesi jalostaa ja/tai myy maataloustuotteita, voit saada investointitukea myös, tukitaso 1535 %.

  Kehittämistuki

  Kehittämisellä tarkoitetaan täysin uudenlaista toimintaa, jota yritys lähtee edistämään.

  Kehittämistukea voi saada:

  • tuotekehityshankkeisiin
  • tuotannon pilotointiin
  • digitaalisiin ratkaisuihin
  • innovaatioiden kehittämiseen
  • kansainvälistymisselvityksiin

  Tukitaso kehittämistoimenpiteisiin on 50 %.

  Kehittäminen voi edeltää investointia tai tapahtua investoinnin jälkeen. Kehittämistoimia voidaan myös erillisenä hankkeena, joka ei suoraan liity investointiin.    

  Kysy lisää ja ole yhteydessä aina ennen hakemuksen jättämistä yritysrahoituksen asiantuntijaan.

  Juha Koski 0295 027 574
  Eetu Puntala 0295 027 521

 • Kun yrityksessänne tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa, käänny meidän puoleemme. Autamme sinua löytämään oikean osaajan yrityksesi tarpeisiin ja räätälöimme tarvittavia koulutuksia rekrytointitilanteissa. Koulutusmahdollisuuksia on myös henkilöstön osaamisen lisäämiseksi ja muutostilanteissa.

  Kysy lisää oman alueesi TE-palvelujen yritysasiantuntijalta.

 • AV-tuotantokannustin

  Maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista (fiktiiviset pitkät elokuvat, dokumenttielokuvat, käsikirjoitetut sarjamuotoiset fiktiot, animaatiotuotannot). Hyvitys max. 25 % Suomessa syntyneistä kustannuksista. Lue lisää (businessfinland.fi).

  Energiatuki

  Energiansäästön ja tuotannon tehokkuuden edistämiseen sekä uusiutuvan energian käytön ja tuotannon edistämiseen. Etusijalla uuden teknologian projektit. Selvitysprojektien tuki 40–50 %. Investointiprojektien koko min. 10 000 € (tuki 10–25 %). Lue lisää (businessfinland.fi).

  Innovaatio-osaaminen (into)

  Asiantuntijapalveluiden hankinta esimerkiksi innovaatiotoimintaan, aineettoman omaisuuden suojaukseen ja hankintaan, tutkimustulosten hankintaan tai väliaikaisen asiantuntijan palkkaukseen. Avustus 15 000-200 000 € (tuki max. 50 %). Lue lisää (businessfinland.fi).

  Innovaatioseteli

  Kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien uusien tuote-/ palveluideoiden kehittämiseen ulkopuolisilla asiantuntijapalveluilla. Avustus max. 6 000 € (tuki 100 %). Summan jaettavissa useamman palveluntuottajan kesken. Lue lisää (businessfinland.fi).

  Kiertotalouden investointiavustus

  Investointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen tason ylittävillä ratkaisuilla sekä luovat edellytyksiä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Avustus max. 15 milj. € (tuki 35–40 %). Lue lisää (businessfinland.fi).

  Market explorer

  Asiantuntijapalveluihin (myös ulkomaisiin) etsimään olemassa oleville tai pilotointivaiheessa oleville tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille uusia kansainvälisiä markkinoita. Yli viisi vuotiaille osakeyhtiöille. Avustus max. 40 000 € (tuki 50 %). Haettavissa useita kertoja. Lue lisää (businessfinland.fi).

  Materiaalikatselmus

  Materiaalivirtojen visuaaliseen mallintamiseen (Motivan malli) materiaalivirtojen kustannusten, pullonkaulojen ja hävikin selvittämiseksi sekä materiaalitehokkuuden lisäämiseksi. Avustus max. 15.000 € (tuki 50 %). Lue lisää (businessfinland.fi).

  Pilotointilaina

  Vipuvarsi nopeaan kasvuun. Uusien tuotteiden / palveluiden kehittämiseen tai merkittävään parantamiseen, prototyyppien kehittämiseen, pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin. Laina 50–70 % (vakuudeton). Riskien realisoituessa muunnettavissa osin avustukseksi. Lue lisää (businessfinland.fi).

  Talent-rahoitus

  Kansainvälistymiseen liittyvien kyvykkyyksien parantaminen. Kansainvälisen osaamisen johtamisen kehittäminen, kansainvälisen työyhteisön ja -kulttuurin rakentaminen, osaajatarpeen ennakointi ja rekrytointivalmiuksien kehittäminen. Avustus max. 50 000 € (tuki 50 %). Lue lisää (businessfinland.fi).

  Tutkimus ja kehitys

  Tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän tai liiketoimintamallin uudistamiseen, kehittämiseen ja testaamiseen. Laina max. 50 %, maksuaika 7–10 vuotta. Erityisehdoin avustuksena. Lue lisää (businessfinland.fi).

  Yhteiskehittäminen (co-innovation)

  Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten uuden tiedon ja innovaatioiden yhteiskehittämiseen. Vaatii konsortion yhteistyösuunnitelman sekä tutkimustulosten levittämissuunnitelman. Co-Innovation -projektin valmisteluun Co-Creation -tuki max. 100 000 € (tuki 60 %). Lue lisää (businessfinland.fi).

  Venture Capital

  Investoi uusiin pääomarahastoyhtiöihin ja -rahastoihin ja edistää sitä kautta alkuvaiheen yritysten ja suomalaisen pääomasijoitusalan kasvua ja kehitystä. Lue lisää (businessfinland.fi).

Muu rahoitus

 • Investointirahoitus

  Laina taloudellisesti kannattaviin (pääasiassa yli 15 milj. €) hankkeisiin, jotka edistävät EU:n kestävän kasvun, työllisyyden ja ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita. Helsingissä oleva toimisto tukee rahoitusvälineiden valinnassa sekä auttaa yhdistämään käytettävissä olevia rahoitusvälineitä. Lue lisää (eurahoitusneuvonta.fi).

 • EASI-takaus

  EU:n riskinjakotakaus rahoituslaitoksen myöntämälle luotolle mikroyrityksen käynnistämiseen tai kehittämiseen. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta (jopa 80 %). Lue lisää (omasp.fi).

  EGF-takaus

  European Guarantee Fund -takausohjelma kaiken kokoisten yritysten kasvuinvestointien ja pääomatarpeiden rahoittamiseen. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta (takauksen määrä 65–75 % ja laina-aika enintään 6 vuotta). Lue lisää (heurahoitusneuvonta.fi).

  INNOVFIN-takaus

  EU:n riskinjakotakaus rahoituslaitoksen myöntämälle luotolle pk-yrityksen investointi-, käyttöpääoma- tai  yrityskaupparahoitustarpeisiin. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta (jopa 80 %). Lue lisää (businessfinland.fi).

 • Pk-yritysrahasto

  Tuki teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen.  Kahdenlaisia arvosteleitä, joilla voi osittain korvata teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalveluihin (arvoseteli 1350 €, tuki 90 %), tavaramerkki- ja mallimaksuihin (arvoseteli 1000 €, tuki 50–75 %). Arvosetelit voimassa kahden kuukauden ajan avustuksen myöntämisestä. Lue lisää (euipo.europa.eu).

 • Innovaatiorahasto

  Projektihaut keskittyvät erittäin innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kaupallistamiseen ja suurin lippulaivahankkeisiin, joiden avulla voidaan saavuttaa huomattavia päästövähennyksiä. Projektien tulee olla riittävän kypsiä suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen mallin osalta. Lue lisää (eurahoitusneuvonta.fi).

  InvestEU

  Investointien takausohjelma, joka kanavoidaan yrityksille kansallisten rahoituslaitosten kautta. Lue lisää (eurahoitusneuvonta.fi).

  LIFE-ohjelma

  Avustusta luonto ja biodiversiteetti, kiertotalous ja elämänlaatu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen sekä siirtyminen puhtaaseen energiaan -teemoihin. Hankkeissa usein uusien teknologioiden sekä käytäntöjen pilotointia tai demonstrointia. Rahoitusosuus 60–75 % (puhdas energia -teemassa jopa 95 %). Lue lisää (eurahoitusneuvonta.fi).

 • Finnvera-takaus

  Kotimaan investoinnit, käyttöpääoma, liiketoiminta- tai yrityskaupat. Pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien lainojen vakuudeksi. Takaus 50–80 % luoton määrästä (min. 10 000 €). Lue lisää (finnvera.fi).

  Finnvera-laina

  Kotimaan rakennus-, kone- ja laiteinvestoinnit, energia- ja ympäristöhankkeet, käyttöpääoma ja omistusjärjestelyt. Pääsääntöisesti osana pankin rahoitusta. Lainan minimimäärä 50 000 € (laina-aika 3–15 vuotta). Lue lisää (finnvera.fi).

  Kasvulaina

  Yli kolme vuotta toimineille yrityksille merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen (min. 500 000 €). Yrityksen omarahoitus min. 20 %  ja muiden rahoittajien osuus min. 50 %. Lue lisää (finnvera.fi).

  Pk-takaus

  Yli 3 vuotta toimineelle yritykselle. Investointien, käyttöpääoman ja tuotekehityksen rahoitukselle. Pankki laatii hakemuksen. Vakuudeton takaus 10 000–120 000 euroa (max. 80 % luoton määrästä). Pk-takaus mahdollistetaan Euroopan unionin COSME ja ESIR -instrumenttien avulla. Lue lisää (finnvera.fi).

 • Investointirahoitus

  Rahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa rahoitus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Kohteina esimerkiksi ilmastoratkaisujen kaupallinen skaalaus ja päästövähennyksiä mahdollistavat alustat. Lue lisää (ilmastorahasto.fi).

 • Creademo

  Tukea tuotekehityshankkeisiin, joiden tavoitteena on synnyttää luovaan osaamiseen perustuva tai sitä hyödyntävä uusi tuote, menetelmä tai palvelu. Demo-, proto- ja pilottituki 10 000 tai 20 000 euroa (tuki max. 80 %) ja konseptituki 5 000 euroa.

  Crema

  Tukea monialaisten pilottihankkeiden käynnistämiseen luovien alojen sekä teollisuus-, palvelu- ja muiden alojen kanssa. Myös luovien alojen tuote-/palvelutuotteistamisen ja markkinoille saattamisen edistämiseen. Tuki 10 000 tai 20 000 euroa (tuki max. 80 %).

  Digidemo

  Tukea uusien digitaalisten sisältöjen tuotekehitykseen. Myös demon valmistamiseen, sarjan pilottijakson valmistamiseen tai konseptin suunnitteluun. Demo-, proto- ja pilottituki 10 000 tai 20 000 euroa (tuki max. 80 %) ja konseptituki 5 000 euroa.

  Tutustu tukimuotoihin (kopiosto.fi).

 • Tietoturvaseteli

  Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tietoturvallisuuden kehittäminen välineiden, laitteiden ja palvelulisenssien, osaamisen, tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnan jne. kautta. Tuki 15 000 (pk-yritykset) tai 100 000 euroa. Lue lisää (kyberturvallisuuskeskus.fi).

 • Kehittämisavustus

  Avustus työyhteisön kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan avulla (tuki 50 % palkkioista ja matkoista). Sisältönä mm. työturvallisuuden, -terveyden ja -kulttuurin kehittäminen, yhteisö-, esimies- ja strategiatyön kehittäminen, työyhteisön hyvinvoinnin ja oppimisen parantaminen sekä työympäristön ja -ergonomian kehittäminen. Lue lisää (tsr.fi)

  Koulutusmentelmän kehittäminen

  Avustus innovatiivisten, tutkimustietoon perustuvan koulutusmenetelmän kehittämiseen. Kehitettävä menetelmä voi olla esimerkiksi kokonaisuus, joka toteutetaan verkkovalmennuksena, älypuhelinsovelluksena tai digitaalisena koulutusmateriaalina, lähiopetuksena tai näiden yhdistelminä. Lue lisää (tsr.fi).

  Tutkimusrahoitus

  Avustus organisaatioiden toiminnan kehittämiseen tai työelämän ongelmien ratkaisemiseen tutkimuksen avulla. Sisältönä esimerkiksi työturvallisuus, työterveys, tuottavuus tai eri työelämätoimijoiden väliset suhteet. Lue lisää (tsr.fi).

Päivitetty: 24.11.2023