Yrityspalvelut - Etelä-Pohjanmaa

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisää asiantuntijoiltamme ja otathan aina yhteyttä ennen hakemuksen jättämistä.

Ihmisiä istumassa pöydän ympärillä juomakuppien kanssa.

Kansainvälistyminen

Team Finland verkosto auttaa yrityksesi maailmalle

Team Finland kokoaa yhteen kaikki julkiset kansainvälistymispalvelut. Kartoitamme yrityksen tarpeet ja etsimme sopivat työkalut kasvuun ja kansainvälistymiseen Team Finland-verkoston palveluista. Toimimme tiiviissä yhteistyössä BusinessFinlandin, Finnveran ja Ulkoministeriön kanssa. Tavoitteena on nopeuttaa yritysten kansainvälistymistä ja pääsyä ulkomaisille markkinoille. Kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorimme auttaa yritystäsi kansainvälistymisen polulla eteenpäin ja neuvoo sopivan avun, verkostojen ja rahoituskanavien löytämisessä.

Lisätiedot: Riikka Ylikangas 0295 027 578

Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta hakevien yritysten palvelut

 • Yrityksen kehittämisavustus soveltuu liiketoiminnan laajentamiseen ja uudistamiseen, erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville pk-yrityksille. Avustusta voidaan myöntää investointeihin (10-20 %) ja kehittämistoimenpiteisiin (50 %) yrityksen käynnistäessä tai laajentaessa vientitoimintaansa.

  Rahoitusta voi saada esimerkiksi:

  • Kv-markkinoiden kartoittamiseen, markkinaselvityksiin, kansainvälisille messuille osallistumiseen, uuden kv-valmiuksia kehittävän avainhenkilön palkkaamiseen
  • Valmisteluun ja esiselvityksiin (esim. kv-strategian tai kv-suunnitelman laatimiseen)
  • Uuden tuotantoteknologian hankintaan ja uusien tuotantotilojen rakentamiseen 
  • Tuotteiden, palvelujen ja tuotannon kehittämiseen
  • Liiketoimintaosaamisen kehittämiseen
  • Tutustu yrityksen kehittämisavustukseen

  Kysy lisää ja ota aina ennen hakemuksen jättämistä yhteyttä rahoitusasiantuntijaan.

  Juha Tentke 0295 024 199
  Leena Foudila 0295 027 545
  Kati Laitala 0295 028 656

 • Exhibition explorer

  Yritysryhmälle (min 4 yritystä) kansainväliseen BtoB-messuprojektiin (oman tai yhteisosasto varaus-, pinta-ala ja tekniikkakustannukset, rakenteet, kalusteet, suunnittelu yms.). Avustus 1 000–35 000 €/yritys (tuki 40–50 %). Lue lisää (businessfinland.fi).

  Group explorer

  Yritysryhmälle (4–10 yritystä) yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen uusilla kansainvälisillä markkinoilla. Kesto enintään 1 vuosi. Avustus 2 500–20 000 €/yritys (tuki 40–50 %). Lue lisää (businessfinland.fi).

  Market explorer

  Asiantuntijapalveluihin (myös ulkomaisiin) etsimään olemassa oleville tai pilotointivaiheessa oleville tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille uusia kansainvälisiä markkinoita. Yli viisi vuotiaille osakeyhtiöille. Avustus max. 40 000 € (tuki 50 %). Haettavissa useita kertoja. Lue lisää (businessfinland.fi).

  Talent-rahoitus

  Kansainvälistymiseen liittyvien kyvykkyyksien parantaminen. Kansainvälisen osaamisen johtamisen kehittäminen, kansainvälisen työyhteisön ja -kulttuurin rakentaminen, osaajatarpeen ennakointi ja rekrytointivalmiuksien kehittäminen. Avustus max. 50 000 € (tuki 50 %). Lue lisää (businessfinland.fi).

  Tempo

  Kansainvälistymisstrategiat, markkina- ja kysyntäselvitykset, pilotoinnit, koemarkkinointi, IPR-selvitykset yms. Alle viisi vuotiaille yrityksille, joilla sitoutunut tiimi (min. 2 hlöä), konkreettinen idea ja uskottava rahoitus. Avustus max. 60 000 € (tuki 75 %). Haettavissa yhden kerran. Lue lisää (businessfinland.fi).

 • Mikäli sopivaa työntekijää ei löydy Suomesta, työnantaja voi etsiä työvoimaa ulkomailta. Myös suurissa rekrytoinneissa työnantaja voi hyödyntää Suomea laajempaa työmarkkina-aluetta.

  EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella.

  Lisätiedot: Sanna Davidsson 0295 046 558.

  Lisätiedot: Marja-Elina Kivisaari 0295 027 515.

Muu rahoitus

 • Projektirahoitus

  Pääasialliset suoran rahoituksen muodot ovat lainat, pääoma ja takaukset. Projektin tulee sijaita taloudessa, jossa EBRD toimii (lähes 40 maata), sillä on hyvät mahdollisuudet olla kannattava ja saada merkittäviä pääomasijoituksia, se hyödyttää paikallista taloutta sekä täyttää vaaditut ympäristöstandardit. Lue lisää (ebrd.com).

 • EIC Accelator

  Voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joiden innovaatiotausta on ensisijaisesti deep tech -tutkimuksessa. Ennen varsinaista kaupallistamisvaihetta tapahtuvaan uusien, innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen testaukseen, validointiin, pilotointiin ja skaalaukseen. Projektin rahoitus enintään 2,5 milj. euroa. Lue lisää (businessfinland.fi).

 • Digitaalinen Eurooppa

  Teemoina suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, edistyneet digitaaliset taidot sekä digitaaliteknologian laajamittaisen käytön varmistaminen taloudessa ja yhteiskunnassa. Hankkeet vaativat usein osallistumista laajempiin, yleensä monikansallisiin konsortioihin. Avustusprosentti on 50 % (75 % pk-yrityksille). Lue lisää (eurahoitusneuvonta.fi).

  Eureka

  Yritysten tarpeista lähtevät, markkinoita lähellä olevat tutkimus- ja kehitysprojektit. Hakijana konsortio, jossa osallistujia vähintään kahdesta eri maasta (rahoituskriteerit kuten kotimaisissa projekteissa). Lue lisää (businessfinland.fi).

  Eurostars

  Kasvuyritysten tutkimukseen ja kehitykseen (tuki 40-50 %). Osallistujat vähintään kahdesta maasta. Projektien kesto on max. 3 vuotta. Tulosten odotetaan olevan markkinoilla kahdessa vuodessa projektin päättymisen jälkeen. Lue lisää (businessfinland.fi).

  Luova Eurooppa

  Rahoitusta kulttuurin, taiteen, audiovisuaalialan, luovien alojen ja uutismedian organisaatioiden ja ammattilaisten eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Hankkeisiin osallistutaan useimmiten konsortiona, joka koostuu eri maista tulevista organisaatioista. Lue lisää (eurahoitusneuvonta.fi).

  MSCA

  Muualta Suomeen siirtyvien tutkijoiden ja T&K-henkilöstön liikkuvuutta edistävä tuki. Useita eri instrumentteja. Lue lisää (businessfinland.fi).

  Sisämarkkinaohjelma

  Pk-yritysten kilpailukyvyn, markkinoille pääsyn ja kansainvälistymisen sekä yrittäjyys ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen. Lue lisää (www.eurahoitusneuvonta.fi).

 • Investointirahoitus

  Kehitysmaissa toimiville tai sinne perustettaville yksityisille yrityksille pääomaa, välirahoitusta ja lainaa. Kriteerinä taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus ja kehitysvaikutukset. Mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Lue lisää (finnfund.fi).

 • Liikekumppanuustuki

  Kehittyviin maihin suuntautuvan pitkäaikaisen kaupallisen yhteistyön ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Selvitys-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin sekä olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen. Avustus 30–85 % (min. 15 000 €). Myös matchmaking- sekä maa- ja toimialatietopalvelut. Lue lisää (finnpartnership.fi).

 • Kansainvälistymislaina

  Ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen, kasvu tai omistusosuuden hankinta. Toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa, ei pelkkää myyntiä. Lue lisää (finnvera.fi).

  Kansainvälistymistakaus

  Ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen, kasvu tai omistusosuuden hankinta. Enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Lue lisää (finnvera.fi).

  Vientitakaus

  Viennin valmistuksen aikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta sekä vastavakuutta pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle. Enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Lue lisää (finnvera.fi).

 • Ilmastorahasto

  Rahasto tukee uusiutuvan ja puhtaan energian ratkaisuja sekä ilmastohankkeita kehittyvissä maissa. Instrumentteina lainat, pääomasijoitukset ja takuut (keskimääräinen hankekoko on noin 100 miljoonaa dollaria). Suomalaisten yritysten osallistuminen ei ole vaatimus hankkeiden rahoitukselle. Lue lisää (um.fi).

  Projekti- ja yritysrahoitus

  Projektien ja yritysten rahoitusta tyypillisesti 7–12 vuodeksi. Instrumentteina mm. suorat lainat ja sijoitukset yrityksiin sekä myös välittäjäpankeille, leasingyhtiöille ja muille rahoituslaitoksille edelleenvälitettäväksi. Lue lisää (ifc.org).

 • EEP Africa

  Alkuvaiheen apurahoja ja katalyyttirahoitusta innovatiivisille puhtaan energian hankkeille, teknologioille ja liiketoimintamalleille 15 maassa Etelä- ja Itä-Afrikassa. Hauissa myönnetty avustuksia ja takaisinmaksettavia avustuksia 200 000–1 miljoonaa euroa (yhteisrahoitusvaatimus min. 30 %). Lue lisää (eepafrica.org).

  Ilmastotoimien tuki

  Ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimenpiteiden tukeminen alemman tulotason ja heikon tilanteen maissa (Nordic Climate Facility NCF). Tukea pääasiassa konsulttipalveluihin ja investointeihin (tavarat, työt ja palvelut). Avustusta, lainaa ja pääomia. Lue lisää (ndf.int).

 • Esitutkimukset

  Esitutkimuksiin, joiden tavoitteena on EU/EFTA-alueen ulkopuolisen liiketoiminnan perustaminen, investoinnit tai pilotoinnit. Vaatimuksena myönteiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Koroton laina max. 50 000 € (max. 40 %). Tulosperusteisesti muutetaan 50–100 % tueksi. Lue lisää (nopef.com).

 • Vihreät projektit

  Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvat hankkeet, joilla on myönteisiä ympäristö- tai ilmastovaikutuksia ja jotka tähtäävät toiminnan perustamiseen kohdemaahan. Markkinaehtoisia lainoja, oman pääoman ehtoista rahoitusta sekä taloudellista tukea kansainvälistymisselvityksiin (esim. vakuudeton Green recovery -laina). Lue lisää (nefco.int).

 • Pääomasijoitukset

  Rahastosijoituksia ja suoria, markkinaehtoisia sijoituksia yrityksiin mm. kansainvälistymisen, tuote- ja palvelukehityksen, investointien sekä yritys- ja omistusjärjestelyjen tarpeissa. Arviointiperusteina mm. uskottava kasvusuunnitelma, osaavaa operatiivinen johto ja hallitus sekä kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan näytöt. Lue lisää (tesi.fi).

Päivitetty: 24.11.2023