Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee 15 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

 

 

Ajankohtaista

Romuautojen osien uudelleenkäyttöä halutaan tehostaa – ELY-keskus teettää esiselvityksen tietoalustan käyttöönotosta

Autonosien uudelleenkäytön mahdollistavasta tietoalustasta tehdään esiselvitys, jossa kartoitetaan muun muassa tietoalustan vaikuttavuutta, kustannuksia ja säädöstarpeita.

Auton puskureita ja muita osia isoilla hyllyillä ulkona.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt yhteistyössä Kierivä Oy:n kanssa esiselvityksen romuajoneuvojen uudelleenkäytön edistämiseksi. Pirkanmaan ELY-keskuksessa valvotaan ja ohjataan keskitetysti tuottajavastuuta, jonka piiriin romuajoneuvot kuuluvat.

Tammi-syyskuussa 2022 toteutettavassa selvityksessä arvioidaan, onko osien uudelleenkäyttöä edistävän tietopalvelun toteuttaminen mahdollista, ja jos on, niin millä keinoin. Varsinaista tietoalustaa ei vielä tehdä, vaan kyseessä on ainoastaan arviointi alustan toteutusmahdollisuuksista sekä vaikutuksista.

Esiselvityksessä pyritään tunnistamaan tietopalvelun vaikuttavuus, kustannukset ja sen edellyttämät säädöstarpeet. Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista mallia: 1) markkinatoimijoiden ylläpitämä malli, 2) viranomaisten ylläpitämä malli ja 3) nykyisen mallin parantaminen.

Sidosryhmiä haastatellaan kevään 2022 aikana

Esiselvityksen aikana kuullaan aktiivisesti sidosryhmiä, joihin kuuluu toimialaliittoja, kierrätysoperaattoreita, viranomaisia, asiantuntijoita, vakuutusyhtiöitä ja kuluttajia. Selvityksen aikana toteutetaan haastatteluita, kyselyitä sekä sparrausklinikoita.

”Selvityksessä kootaan yhteen myös muut keskeiset romuajoneuvojen uudelleenkäyttöä edistävät keinot. Tuloksena on toivottavasti kokonainen joukko suosituksia romuautojen uudelleenkäytön lisäämiseksi”, kertoo ylitarkastaja Mervi Sivula Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Uudelleenkäyttöhankeen tulokset palvelevat Euroopan Unionin romuajoneuvodirektiivin asettamien tavoitteiden saavuttamista Suomessa. Uudelleenkäyttö- tai hyödyntämistavoite on 95 %, ja uudelleenkäyttö- tai kierrätystavoite 85 %. Esiselvityksen rahoittaa ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Hanke valmistuu syyskuussa 2022.

Lisätietoja

Riikka Kinnunen
Kierivä Oy
043 850 0930
etunimi.sukunimi@kieriva.fi

Mervi Sivula
Pirkanmaan ELY-keskus
0295 036 011
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi