Tuottajavastuu

Jätehuollon tuottajavastuu koskee noin 50 000 suomalaista valmistajaa, maahantuojaa ja pakkaajaa sekä etämyyjiä.

 

 

Kunnat voivat saada tuottajilta 1,6 euroa per asukas SUP-roskien siivouksesta

Kertakäyttömuovien (SUP) tuottajien siivouskustannusvastuu on alkanut. Kunnat voivat vuodesta 2024 alkaen saada korvausta siivouskuluista tuottajilta. Kuntien tulee ilmoittaa kustannustiedot toukokuun loppuun mennessä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Voimaan tullut SUP-alan tuottajavastuu ei ole tuonut sinänsä kunnille uusia velvoitteita yleisten alueiden puhtaanapidosta. Tuottajavastuun myötä kunnat voivat kuitenkin ensi vuodesta alkaen saada korvausta niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sille SUP-roskien siivouksesta sekä jätehuollon järjestämisestä kuntien yleisillä alueilla. Korvauksen kunnille maksavat tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajat eli valmistajat, maahantuojat tai pakkaajat.

Tuottajien siivouskustannusvastuu koskee muovia sisältäviä kertakäyttöisiä: 

  • elintarvikepakkauksia
  • tyhjänä myytäviä juomamukeja
  • kosteuspyyhkeitä
  • ilmapalloja
  • suodattimellisia tupakkatuotteita ja tupakansuodattimia 

Muista raportoinnin määräajat

Jos kunta haluaa saada korvauksen siivouskustannuksista, sen on ilmoitettava maksatus- ja yhteystietonsa sekä edellisen vuoden kustannustiedot Pirkanmaan ELY-keskukselle viimeistään 31.5.2024. 

Siirtymäkautena, vuosina 2023–2025, käytetään kuntien kokonaiskustannuksen perusteena ennalta määritettyä kiinteää kustannusta. Kuntien on mahdollista saada korvauksia: 

- noin 1,6 euroa per asukas vuosien 2023 ja 2024 kustannuksista
- noin 2 euroa per asukas vuoden 2025 kustannuksista

Kunnan on uutena velvoitteena järjestettävä tupakkajätteen keräys kunnan yleisillä alueilla sekä tiedotus, jolla se pyrkii ehkäisemään tupakkatuotteiden aiheuttamaa roskaantumista. Kunta voi saada korvauksen tupakkatuotteiden tuottajilta todellisten aiheutuneiden kustannusten mukaan kunnan tupakkajäteroskishankinnoista ja järjestetystä tiedotuksesta. 

Ilmoituslomake julkaistaan pian

Korvausten saamiseksi vaadittavat tiedot ilmoitetaan erillisen sähköisen lomakkeen kautta aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Lomakkeet tulevat kuntien käyttöön alkuvuodesta 2024. Pirkanmaan ELY-keskus julkaisee tarkentavan ohjeen siivouskustannusvastuusta ja kustannusten ilmoittamisesta sekä tekniset ohjeet sähköiseen asiointipalveluun alkuvuodesta 2024. 

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus

Henriikka Harinen, ylitarkastaja (SUP-tuotteet) 
[email protected], p. 0295 036 307

Lue tarkemmin siivouskustannusvastuusta
 

Päivitetty: 25.03.2024