Tulvat Pohjanmaa

Pohjalaismaakuntien tulvatietoa

Varaudu hyvän sään aikana: pienetkin toimenpiteet ovat suuri apu (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoima hanke Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen järjestää yhdessä alueellisten pelastuslaitosten ja kansalaisopistojen kanssa omatoimista varautumista koskevia tilaisuuksia syksyllä 2016.

Illan aikana ELY-keskuksen ja pelastuslaitoksen asiantuntijat kertoivat, miten voi varautua arjen häiriötilanteisiin, kuten pitkiin sähkökatkoihin ja tulviin. Parin tunnin mittaisen tilaisuuden aikana tutustuttiin lisäksi tiedonlähteisiin ja siihen, minkälaisilla toimenpiteillä voi estää isompia vahinkoja.

Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan yksinkertaisia toimenpiteitä, joita jokainen voi itse tehdä ehkäistäkseen vaaratilanteita ja lieventääkseen niiden seurauksia. On hyvä miettiä etukäteen mitä vaaratilanteita omassa kodissa saattaa syntyä ja miten niitä voi ehkäistä. Osa varautumista on myös seurata tiedottamista mahdollisista voimakkaista sääilmiöistä, jotka voivat vaikuttaa arjen sujuvuuteen.

Varautumisillat liittyvät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa meneillään olevaan Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tehostaa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan asukkaiden omatoimista tulviin varautumista ja tulvatiedottamista. Vastaavia tilaisuuksia järjestettiin suomenkielisinä helmikuussa 2016 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla. Lokakuulle 2016 suunnitellut ruotsinkieliset tilaisuudet eivät keränneet tarpeeksi ilmoittautuneita. Tilaisuuksia voidaan järjestää myös pyynnöstä muina ajankohtina. Ota yhteyttä ELY-keskukseen.

Lisätietoja

Päivitetty: 30.12.2021