Tulvat Pohjanmaa

Pohjalaismaakuntien tulvatietoa

Hulevesitulvia koskeva kysely tehtiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuntiin, loppuraportti on julkaistu

1.12.2016

Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hankkeessa tehtiin kesäkuussa 2016 kaikille Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten kunnille kysely koskien hulevesitulviin varautumista ja niistä tiedottamista. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ja edistää tulviin liittyvää viestintää, jotta kuntien viranomaiset ja asukkaat osaisivat varautua paremmin mahdollisiin tulviin. Vahinkoja aiheuttaneita hulevesitulvia on tapahtunut myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Tämän vuoksi tulviin varautuminen on tärkeää, vaikka viimeisimmästä tulvasta olisi pitemmänkin aikaa.

Kysely lähetettiin kaikkiin alueen 38 kuntaan, ja vastauksia saatiin 23 (vastausprosentti 60). Saatujen vastausten perusteella hulevesitulvia oli tapahtunut viidessätoista kunnassa (57 %). Näistä vahinkoja oli tapahtunut yhdessätoista (48 %). Ainoastaan osa kunnista oli varautunut hulevesitulviin kaupunkisuunnittelussa tai tiedottanut hulevesiasioista asukkaille. Vaikuttaa siis siltä, että hulevesitulviin varautumista ja niistä tiedottamista on syytä tehostaa. Raportissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla varautumista ja tiedottamista voidaan edistää.

Kyselyn loppuraportti löytyy Kansalliskirjaston Doria-palvelusta:

 

Puisto tulvii rankkasateen jälkeen kesällä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Satu-Mikaela Burman, puh. 0295 027 646

Päivitetty: 30.12.2021