Tulvat Pohjanmaa

Pohjalaismaakuntien tulvatietoa

Tietoa hankkeesta

Kuvituskuva: Varaudu tulviin ajoissa @tulvatpohjanmaa

Tehostettu tulvatiedottaminen ja varautuminen -hanke käynnistyi vuoden 2015 alkupuolella ja jatkuu vuoteen 2018. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on herättää kansalaiset ja muut alueen toimijat ennakoimaan tulvat ja varautumaan riskitilanteisiin ennakolta. Hanke parantaa vesistö- ja hulevesitulviin sekä patoturvallisuuteen liittyvän kansantajuisen tiedon saatavuutta. Hanke kartoittaa keinoja siihen, miten tulvatilanteessa riskialueiden toimijat voidaan tavoittaa nopeasti. Hanke edistää myös hulevesien hallintaa ja eri tahojen yhteistyötä.

Tehostettu tulvatiedottaminen ja varautuminen -hankkeen koordinoinnista vastaa Etelä- Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutukseen osallistuvat keskeisesti alueen pelastuslaitokset (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pietarsaari), kunnat, maakuntien liitot, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä Lapuanjokirahasto ja Kyrönjokirahasto.

YHTEISTYÖSSÄ

Yhteistyössä

Kyrönjokirahaston logo.

Lapuanjokirahaston logo.

Etelä-Pohjanmaan liiton logo.

Keski-Pohjanmaan liiton logo.

Pohjanmaan liiton logo.

 

Päivitetty: 30.12.2021