Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Löydä paikallinen Leader-ryhmäsi ja ELY-keskus

/documents/43301140/0/Pareemaaseutu-kartta.jpg/26ed004b-e302-1e31-6867-3439881b54d0?t=1618478120503&imagePreview=1

leadersuupohja.fi liiveri.net kuudestaan.net aisapari.net

Uutisjyvät (ELY)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun ajankohtaiset uutiset Uutisjyvät-uutiskirjeessä (ely-keskus.fi)

Tilaa Uutisjyvät (kehaemail.sst.fi)

Uhoo-uutiset (Leader-ryhmät)

Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se

Haastamme eteläpohjalaisia rakentamaan yhdessä parempaa maaseutua, sillä hyviin hankkeisiin on aina tarjolla rahoitusta.

 • Voit hakea yritystukea, jos olet perustamassa yritystä tai laajentamassa ja kehittämässä yrityksen toimintaa.

  Tukea myönnetään yrityksen perustamiseen ja investointeihin.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Onko sinulla idea, jolla kehittää Etelä-Pohjanmaata tai lisätä kotiseutusi vireyttä?
  Voit saada tukea uuden luomiseen, rakentamiseen, kokeiluun tai osaamisen ja yhteistyön lisäämiseen.

  Hanketukea voi hakea esimerkiksi yhdistys, oppilaitos tai kehittämisyhtiö, kunnat tai muut yhteisöt.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Investointitukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi rakentamiseen, uuteen teknologiaan tai energiatuotantoon.

  (ELY-keskus)

 • Maataloudelle korvataan ympäristön tilan parantamiseksi ja hoitamiseksi tehtyä työtä, kohteena voi olla esim. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet tai kosteikot. Luomutuotantoa tuetaan luomusitoumusten kautta.

  (ELY-keskus)

Ajankohtaista

null EU:n elpymisvaroilla tuetaan Etelä-Pohjanmaan maaseudun laajakaistainvestointeja

EU:n elpymisvaroilla tuetaan Etelä-Pohjanmaan maaseudun laajakaistainvestointeja

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut Maaseuturahaston EU:n elpymisvaroilla maaseutualueelle yhteensä 6 kpl laajakaistahankkeita. Hakemukset jätettiin 14.6.2021 ja 30.9.2021 mennessä.

Tukea nopean, kiinteän laajakaistaverkon rakentamiseen on myönnetty hankkeisiin Kauhajoen, Lapuan, Kurikan ja Kauhavan useiden eri kylien alueelle. Tukea myönnettiin yhteensä 1,52 miljoonaa euroa yhteiskustannuksiltaan 2,17 miljoonan hankkeisiin. Tuettavia hankkeita hallinnoivat Suupohjan Seutuverkko OY, Alajärven Puhelinosuuskunta ja Andelslaget NU-net.

Laajakaistaverkot toteutetaan valokuidulla ja ne mahdollistavat nopean tiedonsiirron myös tulevaisuudessa. Hankkeita on tuettu alueille, missä kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Verkkoja ja nopeita laajakaistayhteyksiä tulevat käyttämään useat sadat kotitaloudet, maatilat ja yritykset.

Tukea voitiin myöntää vain pieneen osaan hakemuksista, sillä hakemusmäärät ylittivät selvästi käytettävissä olevat varat niin Etelä-Pohjanmaalla kuin koko Suomessakin. Etelä-Pohjanmaan alueella laajakaistahakemuksia jätettiin yhteensä 15 kpl ja haettu tukimäärä oli yhteensä lähes 4 miljoonaa euroa.

Laajakaistainvestointeja rahoitetaan vuosina 2021–2022 EU:n elpymisvaroista (maaseuturahasto). Rahoituskehys on yhteinen koko Suomessa (Maa- ja metsätalousministeriö), yhteensä 16 milj. euroa vuosien 2021-2022 aikana. Rahoitukseen varattu 16 miljoonaa on kokonaisuudessaan käytetty. Lisätietoa Maaseutu.fi:n laajakaistainfosta. 

Liiveri ry:n Vauhtia valokuituun -hanke ja Etelä-Pohjanmaan liiton hallinnoima Etelä-Pohjanmaan laajakaistakiihdytys -hanke ovat toimineet aktiivisesti, välittäneet tietoa ja aktivoineet kylien asukkaita, maatiloja ja yrityksiä laajakaistarakentamisesta yhdessä operaattodeiden kanssa.

Näiden nyt jo jaettujen varojen lisäksi ELY-keskukset tulevat rahoittamaan laajakaistainvestointeja myös uudella rahoituskaudella (CAP27) 2023 alkaen. CAP27 tuen ehdot selvinnevät kuluvan vuoden loppupuolella.

Lisäksi on myös muuta rahoitusta haettavissa viestintäverkkojen kehittämiseen.

Lisätietoa: Tapio Sivula, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Kuvistuskuva laajakaistasta

Hanke-esimerkit

Digiviestintä haltuun Kuudestaan alueella

Digiviestintä haltuun –hankkeen tavoitteena on tuoda Kuudestaan ry:n alueen toimijoille uutta osaamista ja rohkeutta digitaaliseen viestintään.

FINEST Median nuoret mediatuottajina

Suupohjalaisten nuorten kansainvälisyys- ja mediakasvatusta on tehty Leader Suupohjan FINEST Media -nuorisohankkeessa vuosina 2020-2022. Sen kansainvälisiin toimenpiteisiin kuuluivat Viron hankekumppanin Valgamaa Partnersluskogun kanssa suunnitellut mediapajat.

SaYouth kokoaa nuoria seitsemästä eri maasta

Kansainvälinen SaYouth-projekti edistää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Projektin ensimmäinen opintovierailu Italiaan toteutui 26.–30.4.2022.

Valontaitaja-hankkeessa kuvataan kesäkuussa

Kansainvälisessä valokuvaukseen ja elokuvantekoon keskittyvässä Valontaitaja -hankkeessa nuoret kuvaavat Lapualla ja Irlannin Kilkennyssä kesäkuussa.

Nuorisovaihtoja valmistellaan jälleen

Nuoriin halutaan panostaa yhä enemmän maaseudun kehittämistyössä. Kansainvälinen kasvatus on luonteva tehtävä Leader-ryhmille. Kuluvalla ohjelmakaudella Leader Kuudestaan on toteuttanut nuorille suunnattuja kehittämishankkeita. Nuorten ensisijaisena toiveena on ollut mahdollisuus kansainvälistyä, niin kotimaassa kuin ulkomailla.