Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Löydä paikallinen Leader-ryhmäsi ja ELY-keskus

/documents/43301140/0/Pareemaaseutu-kartta.jpg/26ed004b-e302-1e31-6867-3439881b54d0?t=1618478120503&imagePreview=1

leadersuupohja.fi liiveri.net kuudestaan.net aisapari.net

Uutisjyvät (ELY)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun ajankohtaiset uutiset Uutisjyvät-uutiskirjeessä (ely-keskus.fi)

Tilaa Uutisjyvät (kehaemail.sst.fi)

Uhoo-uutiset (Leader-ryhmät)

Maaseuturahoituskauden 2014-2020 arkistosivu

Tämä sivusto on menneen maaseuturahoituskauden 2014-2020 arkistosivu. Tätä sivua ei enää päivitetä. Uuden sivun löydät täältä maaseutu.fi/etela-pohjanmaa

 • Voit hakea yritystukea, jos olet perustamassa yritystä tai laajentamassa ja kehittämässä yrityksen toimintaa.

  Tukea myönnetään yrityksen perustamiseen ja investointeihin.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Onko sinulla idea, jolla kehittää Etelä-Pohjanmaata tai lisätä kotiseutusi vireyttä?
  Voit saada tukea uuden luomiseen, rakentamiseen, kokeiluun tai osaamisen ja yhteistyön lisäämiseen.

  Hanketukea voi hakea esimerkiksi yhdistys, oppilaitos tai kehittämisyhtiö, kunnat tai muut yhteisöt.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Investointitukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi rakentamiseen, uuteen teknologiaan tai energiatuotantoon.

  (ELY-keskus)

 • Maataloudelle korvataan ympäristön tilan parantamiseksi ja hoitamiseksi tehtyä työtä, kohteena voi olla esim. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet tai kosteikot. Luomutuotantoa tuetaan luomusitoumusten kautta.

  (ELY-keskus)

Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027. Eteläpohjalaisille Leader-ryhmille Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja myönnettiin yhteensä yli 24,1 miljoonan euron julkinen rahoituspotti paikalliseen ja alueelliseen kehittämistyöhön tulevalle viisivuotiskaudelle.

Yritystukia myönnettiin Etelä-Pohjanmaalla monipuolisiin tarpeisiin

Viime vuoden loppuun päättyneellä ohjelmakaudella (2014-2022) eteläpohjalaisten Leader-ryhmien hallituksissa myönteisen päätöksen saaneita hankkeita on käsitelty lähes 1500 kappaletta, joista noin 500 on ollut yrityksille suunnattuja tukia. Hankkeiden avulla sekä vauhditettiin uusien yritysten toiminnan käynnistämistä että tuettiin toimivien yritysten kasvua, kehittymistä, toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta.

Paikallislähtöistä kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla yli 1100 hankkeen voimin 

Päättyneen Leader-rahoituskauden 2014–2022 tuloksia katsellaan Etelä-Pohjanmaan kehittämisyhdistyksissä tyytyväisinä. Alueen aktiiviset asukkaat ovat jälleen osanneet hyödyntää rahoitusmuodon mahdollisuuksia oman seutunsa parhaaksi ja sitä on käytetty parantamaan alueen vetovoimaa monin eri tavoin.  

Hanke-esimerkit

null Aisarissa lopetellaan vanhaa ja odotetaan uutta

Aisarissa lopetellaan vanhaa ja odotetaan uutta

Uuden ohjelmakauden kynnyksellä katseet ovat tulevassa, mutta käytännön työtä tehdään innolla vielä kesken olevien hankkeiden parissa. Aisapari on käyttänyt myöntövaltuutensa sataprosenttisesti, mikä on hyvä osoitus alueen toimijoiden aktiivisuudesta. Keskeneräisiä hankkeita on meneillään vielä sata.

Ohjelmakauden aikana Aisaparin hallitus on käsitellyt yli 700 hankehakemusta, joista 563 hanketta on saanut myönteisen päätöksen. Koko rahoituspotti on 29 miljoonaa euroa, josta julkisen rahoituksen osuus on 16 miljoonaa euroa. Tästä 3,2 miljoonaa euroa tulee alueen kunnilta. Aisapari on rahoittanut hankkeita koko toiminta-alueellaan. Hankkeista kuntien hakemia on ollut 10%, yrityshankkeita 30% sekä yhdistysten ja muiden hakijoiden hankkeita 60%.

Aisaparin rahoittamat innovatiiviset ja kestävää kehitystä tukevat hankkeet ovat edistäneet digitalisaatiota, lisänneet tietoisuutta lähiruoasta ja mahdollistaneet kokeilujen sekä esiselvitysten toteuttamisen. Erilaisia energiainvestointeja, kuten lämmitysjärjestelmien, ovien ja ikkunoiden uusimisia sekä hakkureiden hankintaa on tuettu 76:ssa hankkeessa.

Monilta osin tunnuslukujen valossa kulunutta kautta voi tässä vaiheessa tarkastella vasta välietappina. Lopulliset luvut saadaan, kun ohjelmakauden 2014-2020 ja siirtymäkauden 2021-2022 hankkeet on saatettu loppuun 30.4.2025 mennessä.

Yritystukihankkeita on 153. Tähän mennessä uusia työpaikkoja on syntynyt 77 ja uusia yrityksiä 59. Yritystukiasiakkaiden liikevaihdot ja tulos ovat parantuneet 30 % lähtötasoon verrattuna. Kehittämishankkeet ovat työllistäneet 94 henkilötyövuoden verran. Elinkeinollisia hankkeita on ollut 19.

Päättyvällä ohjelmakaudella on rahoitettu 153 yrityshanketta. Kuva Harrin katsastus Oy:n tiloista.

Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen on lisännyt Aisaparin alueen vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Teemahankkeiden alahankkeita on toteutettu 68. Talkootyötä on tehty huimasti, 60 henkilötyövuoden verran eli reilut 107 000 tuntia. Nämä tiedot ovat marraskuun 2022 loppuun mennessä kerättyjä tietoja. Hankkeiden kerrannaisvaikutukset näkyvät monin tavoin elinkeinotoiminnassa ja kuntien verotuloissa.

Aisapari on tehnyt ja tekee yhteistyötä paikallisesti ja alueiden välillä. Hankeyhteistyötä on tehty 19 Leader-ryhmän kanssa Suomessa. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on ollut kaikkiaan 27.

– Aisaparin alueen elinvoimaisuus syntyy yrittäjyydestä ja teollisuudesta, jotka kestän kasvun moottoreina ovat luoneet ja luovat palveluja sekä työpaikkoja, toteaa toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää.

Kortesjärven Ylikylään toteutetun hiittisuoran rakentaminen hevosurheilijoiden käyttöön on parantanut hevosvalmennuksen olosuhteita ja turvallisuutta. Kuva hiittisuoran avajaistapahtumasta.

Virtaa uusissa uomissa

Virtaa uusissa uomissa – uuden kauden avajaistilaisuus järjestettiin Mäenpään kylätalolla, Kauhavalla, 31. lokakuuta. Strategian nimi viittaa siihen, että Aisaparissa on virtaa ja ideat saadaan virtaamaan, kun yhdistämme voimamme. Uudet uomat syntyvät yhteistyöllä. Strategialla halutaan tukea pienten yritysten ja yhdistysten toimintaa sekä uudistumista, edistää hyvinvointia, osaamista ja sopeutumista muuttuvaan maailmaan.

Osaamisen kehittäminen, digitaalisuus sekä ekologinen jälleenrakennus eli uusiutuva energia, resurssiviisaus ja ympäristöstä huolehtiminen nousevat strategiassa esiin. Strategiassa on huomioitu myös uudistuvat yritystuet.

Virtuaalisesti tervehdyksen tilaisuuteen tuonut maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen kiinnitti puheessaan huomiota monipaikkaisuuden huomioimiseen tulevalla ohjelmakaudella. Etätyö ja etäopiskelu ovat mahdollisuuksia, mutta ne edellyttävät hyviä tietoliikenneyhteyksiä.

Tervehdyksensä uuden kauden avajaistilaisuuten toi myös maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Aisaparin kanssa tehtävää yhteistyötä kommentoi Vimpelin kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli. Musiikkia esitti Sonja Jokiranta ja koomikko Teemu Kettula valotti strategian työstämisen monipolvista vaihetta.

 

Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen on lisännyt Aisaparin alueen vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Teemahankkeiden alahankkeita toteutettiin 68. Yksi niistä oli Voltin maa- ja kotitalousseuran laiturihanke Färirantaan, josta oheinen kuva.

Päivitetty: 07.08.2023