Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Vaikuttavuuden polun vaiheet

 

Vaikuttavuuden polku ensimmäinen vaihe tARVE, piirretty lamppu.

1. Tarve

Kuvataan millainen muutos halutaan saada aikaan tietyn kohderyhmän kannalta. Mikä on lähtötilanne ja millainen tilanne on tavoitetilan toteutumisen jälkeen. Määritellään vaikuttavuustavoitteet, jotka tukevat laajoja päämääriä kehittämissuunnitelman painopisteiden mukaisesti. Valitaan mittarit ja tiedonkeruun menetelmät vaikuttavuuden todentamiseksi.

 

 

Vaikuttavuuden polun toinen vaihe panokset, piiretyt jyvät.2. Panokset

Tunnistetaan hankkeen panokset ja resurssit, jotka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Resursseja ovat muun muassa ihmiset, osaaminen, aika, raha, verkostot ja viestintä.

 

 

 

 

 

Vaikuttavuuden polun kolmas vaihe teot, piirretyt ihmishahmot.

3. Teot

Mitä tehdään, että vaikutukset saavutetaan? Punaisena lankana toimii jatkuva kehittäminen ja arviointi. Tietoa kerätään ja dokumentoidaan muutosten osoittamiseksi.

 

 

 

 

 

Vaikuttavuuden polun kolmas vaihe tulokset, piirretty tikkataulu nuoli keskellä.4. Tulokset

Analysoidaan ja dokumentoidaan mitä mittarit kertovat laadullisista ja määrällisistä tuloksista koko hankkeen   toteuttamisen ajan.

 

 

 

 

 

Vaikuttavuuden polun viides vaihe vaikuttavuus, piirretty kultajyvät.5. Vaikutukset

Millainen muutos saatiin aikaan, arvioidaan ja todennetaan vaikutukset, ei vain tuloksia ja tekoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työkalupakki

Mitä kehittämishankkeiden vaikuttavuudella tarkoitetaan? Tuija Nikkari vastaa.

Päivitetty: 07.07.2023