Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Löydä paikallinen Leader-ryhmäsi ja ELY-keskus

/documents/43301140/0/Pareemaaseutu-kartta.jpg/26ed004b-e302-1e31-6867-3439881b54d0?t=1618478120503&imagePreview=1

leadersuupohja.fi liiveri.net kuudestaan.net aisapari.net

Uutisjyvät (ELY)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun ajankohtaiset uutiset Uutisjyvät-uutiskirjeessä (ely-keskus.fi)

Tilaa Uutisjyvät (kehaemail.sst.fi)

Uhoo-uutiset (Leader-ryhmät)

Maaseuturahoituskauden 2014-2020 arkistosivu

Tämä sivusto on menneen maaseuturahoituskauden 2014-2020 arkistosivu. Tätä sivua ei enää päivitetä. Uuden sivun löydät täältä maaseutu.fi/etela-pohjanmaa

 • Voit hakea yritystukea, jos olet perustamassa yritystä tai laajentamassa ja kehittämässä yrityksen toimintaa.

  Tukea myönnetään yrityksen perustamiseen ja investointeihin.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Onko sinulla idea, jolla kehittää Etelä-Pohjanmaata tai lisätä kotiseutusi vireyttä?
  Voit saada tukea uuden luomiseen, rakentamiseen, kokeiluun tai osaamisen ja yhteistyön lisäämiseen.

  Hanketukea voi hakea esimerkiksi yhdistys, oppilaitos tai kehittämisyhtiö, kunnat tai muut yhteisöt.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Investointitukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi rakentamiseen, uuteen teknologiaan tai energiatuotantoon.

  (ELY-keskus)

 • Maataloudelle korvataan ympäristön tilan parantamiseksi ja hoitamiseksi tehtyä työtä, kohteena voi olla esim. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet tai kosteikot. Luomutuotantoa tuetaan luomusitoumusten kautta.

  (ELY-keskus)

Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027. Eteläpohjalaisille Leader-ryhmille Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja myönnettiin yhteensä yli 24,1 miljoonan euron julkinen rahoituspotti paikalliseen ja alueelliseen kehittämistyöhön tulevalle viisivuotiskaudelle.

Yritystukia myönnettiin Etelä-Pohjanmaalla monipuolisiin tarpeisiin

Viime vuoden loppuun päättyneellä ohjelmakaudella (2014-2022) eteläpohjalaisten Leader-ryhmien hallituksissa myönteisen päätöksen saaneita hankkeita on käsitelty lähes 1500 kappaletta, joista noin 500 on ollut yrityksille suunnattuja tukia. Hankkeiden avulla sekä vauhditettiin uusien yritysten toiminnan käynnistämistä että tuettiin toimivien yritysten kasvua, kehittymistä, toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta.

Paikallislähtöistä kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla yli 1100 hankkeen voimin 

Päättyneen Leader-rahoituskauden 2014–2022 tuloksia katsellaan Etelä-Pohjanmaan kehittämisyhdistyksissä tyytyväisinä. Alueen aktiiviset asukkaat ovat jälleen osanneet hyödyntää rahoitusmuodon mahdollisuuksia oman seutunsa parhaaksi ja sitä on käytetty parantamaan alueen vetovoimaa monin eri tavoin.  

Hanke-esimerkit

null Leader Kuudestaan kehitti kotiseutua monipuolisesti

Kun kuluvan vuoden loppuun päättyvään ohjelmakauteen valmistauduttiin kymmenisen vuotta sitten, maailma näyttäytyi kovin toisenlaisena. Viime vuodet ovat radikaalisti muuttaneet toimintaympäristöä ja tuoneet uusia tarpeita, joihin kehittämistyöllä on mahdollista vastata. Rahoituksen kysyntä on Kuudestaan alueella säilynyt suurena ja tarpeet monipuolisina läpi ohjelmakauden ja siitä saamme kiittää alueen aktiivisia hanketoimijoita.

Innostavia innovaatioita ja monipuolisia yritystukia

Vuosina 2014-2022 yritykset ovat hakeneet rahoitusta Kuudestaan ry:ltä pääosin monipuolisiin investointeihin, joihin lukeutuu esimerkiksi alueelle tärkeän matkailun kehittämistä: esimerkkejä hankkeista ovat seikkailupuiston laajennus, hotellitoiminnan käynnistäminen ja ravintolatoiminnan kehittäminen. Teollisuuteen on muun muassa hankittu koneita ja laitteita sekä uudistettu ja rakennettu tuotantotiloja. Hankkeiden avulla yritysten toimintaa on voitu tehostaa ja kehittää toimiville yrityksille uusia tuotteita tai palveluita.

Leader Kuudestaan on saanut olla mukana myös innovaatioiden tukemisessa. Merkittävä osa näistä innovaatioista on kehitetty ekologisuus vahvasti huomioiden. Esimerkiksi Oikiat Design Oy on tänä päivänä kasvava yritys, jonka Vaatelaastari-tuotetta kehitettiin vuosien ajan. Perustamistuen avittamana toiminta lähti valmiin tuotteen kanssa vauhdikkaasta käyntiin. Nyt Vaatelaastareita on nähty olympiaurheilijoiden vaatteissa ja tuotteiden menekki kasvaa tasaisesti. Perustamistukea on saatu myös esimerkiksi hautojen Tipi-kastelulaitteeseen, villiyrttien keräämiseen kehitettyyn Hortahanskaan ja Aarreranta-lastensuojeluyksikön perustamiseen.

Perustamistukea saaneen Oikiat Design Oy:n tuote, Vaatelaastari on saanut tänä vuonna tunnustukset Vuoden Designteosta ja Vuoden vastuullisuusteosta. 

Kehittämishankkeiden kirjo on laaja

Alueella on ollut tarvetta monipuolisiin kehittämishankkeisiin, joilla parannetaan niin alueen asukkaiden kuin matkailijoidenkin elämänlaatua. Esimerkiksi alueen retkeilyreitistöjä on kehitetty muun muassa Kuuden tähden reitistö -hankekokonaisuuden voimin. Nyt alueella on entistä paremmat mahdollisuudet omaehtoiseen luonnossa liikkumiseen. Kylille on saatu uusia, toivottuja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia hankkeilla, joilla on rakennettu tai kunnostettu esimerkiksi frisbeegolfratoja, kuntoportaita, ulkokuntosaleja ja avantouintipaikkoja.

Kuluvalla ohjelmakaudella alueelle on Leader-rahoituksella saatu useita frisbeegolfratoja.

Kehittämishankkeiden avulla on myös kasvatettu alueen osaamistasoa tärkeissä teemoissa. Esimerkiksi Digiviestintä haltuun – ja Kylille -hankkeet ovat tuoneet digiosaamista kaikenikäisille kunkin kohderyhmän taitotasot huomioiden; joukossa on ollut niin koulutusta verkkosivujen tekoon kuin älypuhelimen käyttöönkin. Esiselvityshankkeiden avulla on testattu, miten uudet toimintamallit ja palvelut seudulla toimisivat. Esimerkiksi e-urheilutilaan ja -tarjontaan liittyviä palveluita on tarjottu alueen nuorille sekä kokeiltu, millaista pöhinää kiertävä kesämuusikko saa alueella aikaan.

Kehittämishankkeiden muodossa on huomioitu lasten ja nuorten kohderyhmä. Hankkeiden avulla nuorille on tarjottu mahdollisuuksia esimerkiksi kansainvälistymiseen, lisäksi on tuotu oppeja muun muassa oman talouden hallinnasta sekä ilmasto- ja ympäristökysymyksistä. Kuluvalla kaudella myös kansainvälisiä hankkeita on ollut aiempaa enemmän. Kansainvälistä yhteistyötä eurooppalaisten Leader-ryhmien kanssa on tehty muun muassa luonnontuotteista ja liiketoiminnasta, lasten ja nuorten ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatuksesta sekä nuorten yrittäjyydestä.

Tärkeä osa kuluvaa ohjelmakautta ovat olleet myös teemahankkeet. Teemahankkeiden avulla on saatu parannettua alueen harrastusmahdollisuuksia ja turvallisuutta sekä aktivoitua alueen toimijoita monipuolisesti. Lisäksi teemahankkeiden avulla Leader-rahoitus on tullut tutuksi uusille organisaatioille.

Esteettömän Teeren kieppi -luontopolun avajaisia vietettiin tänä syksynä. 

Tulevaan kauteen valmistaudutaan

Vielä on kesken useita päättyvällä kaudella rahoitettuja Leader-hankkeita, joilla on toteutusaikaa vielä runsaasti jäljellä. Uuden kauden varat saadaan käyttöön vuoden 2023 aikana, samoin tieto Kuudestaan ry:n tulevasta rahoituskehyksestä vuosille 2023-2027.

Uuteen ohjelmakauteen valmistautuminen on ollut käynnissä Leader-ryhmissä jo pitkään. Uuden ohjelmakauden toimintaa ja hankkeita ohjaa uusi kehittämisstrategiamme, johon voi tutustua Kuudestaan ry:n verkkosivuilla:

Kuudestaan strategia

Päivitetty: 07.08.2023