Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Löydä paikallinen Leader-ryhmäsi ja ELY-keskus

/documents/43301140/0/Pareemaaseutu-kartta.jpg/26ed004b-e302-1e31-6867-3439881b54d0?t=1618478120503&imagePreview=1

leadersuupohja.fi liiveri.net kuudestaan.net aisapari.net

Uutisjyvät (ELY)

Etelä-Pohjanmaan maaseudun ajankohtaiset uutiset Uutisjyvät-uutiskirjeessä (ely-keskus.fi)

Tilaa Uutisjyvät (kehaemail.sst.fi)

Uhoo-uutiset (Leader-ryhmät)

Maaseuturahoituskauden 2014-2020 arkistosivu

Tämä sivusto on menneen maaseuturahoituskauden 2014-2020 arkistosivu. Tätä sivua ei enää päivitetä. Uuden sivun löydät täältä maaseutu.fi/etela-pohjanmaa

 • Voit hakea yritystukea, jos olet perustamassa yritystä tai laajentamassa ja kehittämässä yrityksen toimintaa.

  Tukea myönnetään yrityksen perustamiseen ja investointeihin.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Onko sinulla idea, jolla kehittää Etelä-Pohjanmaata tai lisätä kotiseutusi vireyttä?
  Voit saada tukea uuden luomiseen, rakentamiseen, kokeiluun tai osaamisen ja yhteistyön lisäämiseen.

  Hanketukea voi hakea esimerkiksi yhdistys, oppilaitos tai kehittämisyhtiö, kunnat tai muut yhteisöt.

  (ELY-keskus ja Leader)

 • Investointitukea voidaan myöntää maatalousyrittäjille tuotannon tehokkuuden ja laadun kehittämiseen, esimerkiksi rakentamiseen, uuteen teknologiaan tai energiatuotantoon.

  (ELY-keskus)

 • Maataloudelle korvataan ympäristön tilan parantamiseksi ja hoitamiseksi tehtyä työtä, kohteena voi olla esim. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet tai kosteikot. Luomutuotantoa tuetaan luomusitoumusten kautta.

  (ELY-keskus)

Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027. Eteläpohjalaisille Leader-ryhmille Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja myönnettiin yhteensä yli 24,1 miljoonan euron julkinen rahoituspotti paikalliseen ja alueelliseen kehittämistyöhön tulevalle viisivuotiskaudelle.

Yritystukia myönnettiin Etelä-Pohjanmaalla monipuolisiin tarpeisiin

Viime vuoden loppuun päättyneellä ohjelmakaudella (2014-2022) eteläpohjalaisten Leader-ryhmien hallituksissa myönteisen päätöksen saaneita hankkeita on käsitelty lähes 1500 kappaletta, joista noin 500 on ollut yrityksille suunnattuja tukia. Hankkeiden avulla sekä vauhditettiin uusien yritysten toiminnan käynnistämistä että tuettiin toimivien yritysten kasvua, kehittymistä, toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta.

Paikallislähtöistä kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla yli 1100 hankkeen voimin 

Päättyneen Leader-rahoituskauden 2014–2022 tuloksia katsellaan Etelä-Pohjanmaan kehittämisyhdistyksissä tyytyväisinä. Alueen aktiiviset asukkaat ovat jälleen osanneet hyödyntää rahoitusmuodon mahdollisuuksia oman seutunsa parhaaksi ja sitä on käytetty parantamaan alueen vetovoimaa monin eri tavoin.  

Hanke-esimerkit

null Leader Suupohjassa muutosten rahoituskausi

Leader Suupohjassa muutosten rahoituskausi

Uuden rahoituskauden kynnyksellä on hyvä hetki katsahtaa hiukan taaksepäin ja nähdä, mitä kaikkea sitä tehtiinkään ja saatiin aikaan vuosina 2014-2022. Ohjelmakauden alku lähti hitaasti käyntiin, mutta ’työvälineiden’ lähtiessä toimimaan hankkeita rahoitettiin ennätysmäärä. Hankkeilla saatiin upeita tuloksia muun muassa alueemme yritysten toimintaan ja kannattavuuteen sekä asukkaiden viihtyvyyteen ja elämänlaatuun liittyen.

Yritysten ja yhteisöjen toiminnan ja olosuhteiden kehittämisen lisäksi ohjelmakauden onnistumisina voidaan pitää esimerkiksi alueen matkailun kehittymistä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark hakuprosessin ja statuksen (UNESCO Global Geopark) saannin myötä. Merkittävä askel alueen tunnetuksi tekemisessä on ollut myös matkailusivusto Visit Suupohjan (visitsuupohja.fi) lanseeraus.

Useamman vuoden tauon jälkeen myös Leader-nuorisotoiminta startattiin uudelleen, samoin kuin kansainvälinen hanketoiminta. Rahoituskauden aikana Leader Suupohja pääsi kokeilemaan siipiään uusien rahoitusvälineiden käytössä. Erasmus+ ja alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE) tulivat tutuiksi kuten myös muutamien yksityisten tahojen rahoitukset Leader Suupohjan ollessa yksi Maaseutuparlamentti-tapahtuman pääjärjestäjistä Kurikassa syyskuussa 2021. Nämä kokemukset olivat kannustavia ja rohkaisevat hyödyntämään eri rahoituslähteitä myös tulevalla kaudella.

Tällä rahoituskaudella toiminnassa koettiin monia muutoksia, kun toiminnanjohtajan vaihtuminen ja toimiston laajentuminen sekä muutto osuivat samalle kaudelle. Rahoituskauden 2014 alusta lähtien meillä on ollut toimipiste myös Kurikassa yrityspalvelupiste Formun yhteydessä ja viime vuonna Kauhajoen toimisto muutti uusiin tiloihin Puistotielle.

Uusi rahoituskausi on jälleen alkamassa vuoden 2023 keväällä ja Leader-ryhmät saavat käyttöönsä entisten hanketukimuotojen lisäksi uudenlaiset käynnistys- ja kehittämistuet yrityksille. Leader Suupohjan Virtaa Viisikkoon -strategiassa on nostettu vuosien 2023-2027 kehittämisen kärjiksi alueen elinvoiman ja kylien sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen, (luonto)matkailun ja kulttuuritoiminnan edistäminen, nuorten aktivoiminen oman alueensa kehittämiseen sekä alueen toimijoiden kansainvälistyminen. Uuteen strategiaamme pääsee tutustumaan paremmin verkkosivuillamme:

https://leadersuupohja.fi/2022/11/virtaa-viisikkoon/

Ohjelmakauden kuluessa Leader Suupohja juhli sekä 20- että 25-vuotisjuhliaan!

AKKE-rahoituksella toteutetussa Sytyke-hankkeessa järjestettiin HyvYrit-yrittäjien hyvinvointihaaste.

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark sai UNESCOn Geopark-statuksen vuonna 2020. Leader Suupohjan henkilöstö on tutustunut upeaa Geoparkiimme muun muassa pyöräillen.

Päivitetty: 07.08.2023