Monipaikka

Paikasta riippumattoman työn edistäjä

Hanke on päättynyt.

Blogikirjoitukset

Voiko etätyötä tehdä siivousalalla?

Lyhyt vastaus: Voi, mutta etätyöllä ei ratkaista siivousalan työvoimapulaa. Sukelletaanpa seuraavaksi vähän syvemmälle aiheeseen.

Keski-Suomen Ammattibarometrin (I/2022) mukaan siivoustyön esimiestehtävissä työmarkkinatilanne on hyvä, eli hakijoita on riittävästi suhteessa avointen työpaikkojen määrään. Sen sijaan hakijoista siivoojan tehtäviin on pulaa, mikä on noussut esille myös mediassa ja keskusteluissamme siivousalan yrityksen kanssa. 21.11.2022 Työmarkkinatorissa oli 55 siivousalan työpaikkaa avoinna Keski-Suomessa, ja piilotyöpaikkoja on runsaasti.

Työskentely siivousalalla vaatii osaamista ja perehtyneisyyttä, sillä on tärkeää tuntea esimerkiksi siivouksen oikeat tekniikat, kuinka siivousvälineitä huolletaan ja kuinka myrkyllisiä puhdistusaineita käsitellään. Monet työtehtävät vaativat myös hyvää fyysistä kuntoa ja ovat työn luonteen vuoksi osa-aikaisia.    

Etätyö siivousalalla

Etätyönä tehtäviä työtehtäviä on kuitenkin olemassa myös siivousalalla! Etänä voi tehdä esimerkiksi työohjeita, raportointia, työvuorolistoja ja hankintoja. Syy siihen, miksi etätyöt eivät kuitenkaan ratkaise työvoimapulaa esimerkiksi lisäämällä alan houkuttelevuutta tai poistamalla paikkasidonnaisuutta, liittyy etätöiden luonteeseen. Käytännössä kaikki työtehtävät, joissa etätyö on mahdollista liittyvät esimiestyöhön tai hallinnollisiin tehtäviin. Meillä on kuitenkin pulaa juuri siivoojista, ja käytännön siivoustyötä ei oikein voi tehdä etänä.

Alalla on paljon vaihtuvuutta ja toimiva perehdyttäminen on erityisen tärkeää, koska työskennellään itsenäisesti asiakkaan tiloissa ja työssä käsitellään myös myrkyllisiä aineita. Voisiko hyvin suunniteltu etäperehdyttäminen ja etätuki toimia kentällä olevien siivoojien tukena ja parantaa siten työntekijöiden sitoutumista ja turvallista työntekoa?

Siivousalan mahdollisuudet

Eipäs sorruta silti pelkkään negatiivisuuteen! Siivousalan palkkaus on nykyään kaupanalan myyjien palkkauksen tasolla. Siivousalan tehtävät voivat sopia hyvin mm. kotivanhemmille, opiskelijoille tai vaikkapa apurahansaajille ja muuten lisäansioita kaipaaville. Maahanmuuttaneilta ala vaatii kohteesta riippuen riittävää suomen kielen osaamista ettei työturvallisuus vaarannu ja toisaalta kommunikointi mahdollisen asiakkaan kanssa sujuu riittävällä tasolla. Apurahat (esim. jatko-opintoihin) eivät välttämättä ole suuria ja välillä ne mahdollistavat osa-aikaiset työt lisäansioina. Siivoustyö voisi toimia hyvin aivotyön vastapainona, työskentelihän Einsteinkin patenttivirastossa!

Suomessa siivousalan ammattilaiset ovat oman alansa rautaisia ammattilaisia, ja tämän tulisi näkyä huomattavasti paremmin myös työn arvostuksessa. On myös muita asioita, jotka voisimme huomioida tehdäksemme alasta vetävämmän. Siivoustyö on usein itsenäistä puuhaa ja yhteisöllisyyttä tukemalla voitaisiin tukea hyvinvointia sekä vahvistaa sitoutuneisuutta. Fyysisessä työssä myös hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen ovat tärkeitä. Tähän keinoja voisivat olla mm. hyvä työterveyshuolto ja kannustaminen hyvinvointiin panostamiseen esimerkiksi työsuhde-etujen muodossa.  

Työantajamielikuva vaikuttaa alalla kuin alalla siihen, minne työntekijät hakeutuvat. Suunnitelmissa on järjestää keväällä 2023 maksuton koulutus aiheesta. Voit tilata uutiskirjeemme niin pysyt perässä koulutuksistamme!

 

Siivousalan etätyömahdollisuuksia
Kuva 1. Siivousalan etätyömahdollisuuksia

Päivitetty: 13.03.2024