Monipaikka

Paikasta riippumattoman työn edistäjä

Blogikirjoitukset

Työnteon tavat ja muodot muuttuvat, ja työelämän termit siinä rinnalla. Älä jämähdä menneeseen, vaan valmistaudu alkavaan vuoteen ottamalla haltuun ainakin seuraavat käsitteet. Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä!

Carl Schleicher - Der Bücherwurm (öljyvärimaalaus, lähde: Wikimedia Commons)

Työ, ansiotyö

Tavoitteellista toimintaa toimeentulon hankkimiseksi. Perustuu usein ajan vaihtamiseen rahaksi.

Lähityö, läsnätyö

Ns. perinteinen tapa tehdä työtä työnantajan osoittamissa tiloissa samanaikaisesti kollegoiden kanssa.

Etätyö, remote work (engl.)

Työtä, jota suoritetaan esimerkiksi työntekijän omassa kodissa, mökillä, yhteisöllisessä työtilassa tai jopa ulkomailla – toisin sanoen jossain muualla, kuin kiinteässä toimistossa, hallissa tai muissa työnantajan osoittamissa tiloissa. Osittain vanhentunut termi, jonka oletuksena on, että työllä on tai kuuluu olla jokin keskuspaikka. (Katso Etäsuomessa.fi)

Monipaikkainen työ, hybridityö, joustotyö, joustava työ

Yhdistelmä etä- ja lähityötä, joka joustaa työnteon paikan ja ajan suhteen ottaen huomioon työntekijän ja työnantajan toiveet, työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin. Hybridityöllä voidaan tarkoittaa myös yhdistelmää, jossa työhön käytetty aika ja tulovirta koostuu useammasta eri työnantajasta tai toimialasta.

Etätyösopimus

Työnantajan ja työntekijän sopimus työnteon paikasta, lähityön ja etätyön suhteesta, oikeuksista ja velvoitteista yms. Kirjallinen tai suullinen. Ei lakisääteinen. Korvattavissa esim. kattavalla perehdyttämisellä.

Hub, etätyötila, yhteisöllinen työtila

Jaettu toimisto, konttori tai muu työskentelytila, jota on mahdollista lainata tai vuokrata omien tarpeidensa mukaiselle kestolle satunnaisesti tai säännöllisesti. (Katso Etätyötilat.fi)

Satelliittitoimisto, lähitoimisto

Työnantajan kustantama, varsinaista päätoimipaikkaa lähempänä kotoa sijaitseva työskentelytila. Vaihtoehto kotona työskentelylle.

Digitalisaatio

Tietotekniikan yleistyminen arjen ja työn toiminnoissa. Aikaansaa työelämän rakennemuutosta, jossa vanhoja työtehtäviä katoaa ja uusia syntyy.

"Uusi työ"

Viittaa yleisesti muuttuviin työnteon tapoihin, kuten digitalisaatioon, tai esimerkiksi siihen, että pandemian jälkeen ei ole tarkoitus tehdä työtä samalla tavalla kuin ennen pandemiaa tai pandemian aikana. Todellinen uutuusarvo suhteessa aiempaan vaihtelee.

Työhyvinvointi

Turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja elämänhallintaa tukevaksi. (Lähde: Työterveyslaitos)

Etärekrytointi, etäperehdyttäminen

Uuden työntekijän palkkaaminen ja työhön perehdyttäminen ilman lähikontaktia etäyhteyksiä hyödyntäen.

Etäjohtaminen

Henkilöstön ohjaamista, kehittämistä ja valmentamista kohti tuottavaa työtä ja haluttujen tulosten saavuttamista ym. esihenkilön ja työntekijän vuorovaikutteista sosiaalista toimintaa ilman lähikontaktia. (Katso Etäjohtaminen.fi)

Tulonhankkimismenot, työhuonevähennys

Verovähennykset etätyötä tekevälle - katso Vero.fi.

Homesourcing, homeshoring

Englanninkielinen vastine kotona tai muutoin etänä tehtävälle työlle. Erityisesti etätyötä, joka ei välttämättä edellytä digitaalisia työvälineitä, kuten tietokonetta: esimerkiksi kokoonpano- ja pakkaustyötä, jonka työntekijä voi suorittaa työnantajan tilojen sijaan vaikkapa kotonaan. Saa ehdottaa parempaa termiä/suomennosta!

Koppihippa

Vapaan työpisteen etsintä ja siitä seuraava mahdollinen kilpailutilanne kollegan kanssa. Lisääntynyt työpisteiden määrän vähennyttyä etätyön yleistymisen seurauksena. (Lue https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008267696.html)

Kahvi

Kofeiinipitoinen eliksiiri, jonka puutostila, mutta myös yliannostus, hankaloittaa työntekoa paikasta ja ajasta riippumatta.

Kalsarit

Perinteikäs etätyöläisen univormu.

--

Nyt kun sanasto on tuttua, herää kysymys, mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa ja hyödyttää omassa yrityksessä tai työyhteisössä. Ota yhteyttä Keski-Suomen ELY-keskuksen Monipaikka-asiantuntijoihin niin pohditaan yhdessä. Tarjoamme maksutonta opastusta ja koulutusta paikasta riippumattoman työnteon hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Jari Luostarinen, 0295 024 206, jari.luostarinen@ely-keskus.fi

Taneli Minkkinen, 0295 024 727, taneli.minkkinen@ely-keskus.fi

Päivitetty: 06.07.2022